Redacteur

Redactie openresearch.amsterdam

 • Openbaar

  Brandbrief van ongeruste ambtenaren

  Onderstaande brief is opgesteld door meer dan 800 Amsterdamse…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Culturele en creatieve sector in Groot-Amsterdam

  De Werkdesk Kunst & Cultuur van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam…

  Lees meer over
 • Openbaar

  A Framework for Evaluating and Disclosing the ESG Related Impacts of AI with the SDGs

  Lees meer over
 • Openbaar

  Msc Thesis - How international students navigate the housing market in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Keynote Dr. Ina Säumel - 'Edible Cities: on community needs for sustainable funding'

  Lees meer over
 • Openbaar

  Presentatie promotieregeling Gemeente Amsterdam

  Informatiebijeenkomst van 14 september 2023

  Lees meer over
 • Collectie (13)

  EN DE REGIO VERRIJKEN

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  SCRIPTIES DIE DE STAD

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  AMSTERDAMSE INZICHTEN:

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  The significance of digital capital

  A study into the digital capital of newly arrived young low-educated…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Goede zaken - Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen (rapport WRR)

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc thesis: Change Makers in the Municipality of Amsterdam

  Door Suze van der Aa

  Lees meer over
 • Openbaar

  Waar ik bij ben - Rapport Kinderombudsman

  Kinderen over hoe het conflict tussen hun ouders en de overheid hun eigen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vandaag is het 2040 - Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aflevering 4: Aan de slag met CSRD

  CSRD gaat verder dan de beruchte koffiebekertjes, elektrische auto’s

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aflevering 3 van 4: Hoe CSRD je kan helpen een duurzame koploper te worden

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aflevering 2 van 4: Hoe verhoudt CSRD zich tot andere frameworks?

  "CSRD, ESG, SDG’s, GRI… help!"

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aflevering 1 van 4: Wat is de Corporate Sustainability Reporting Directive?

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Wat is CSRD: columns van Think Big Act Now

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Edible Cities Network

  The world’s meeting place for sustainable urban food systems / for green

  Lees meer over
 • Openbaar

  Academische vrijheden in Nederland - wat staat er op het spel? (introductie boek)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bloomberg CityLab 2022

  As cities face global challenges from climate change to pandemic recovery

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast Planetary Health (KNAW) - Afl. 3. Klimaatverandering en gezondheid, wat kunnen we doen?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast Planetary Health (KNAW) - Afl. 2. Hoe beïnvloedt biodiversiteit onze gezondheid?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast Planetary Health (KNAW) - Afl. 1. Zijn er meer infectieziekten door mondiale milieuveranderingen?

  Lees meer over
 • Openbaar

  BA Thesis - Amsterdam, the modern Fashion City

  By Vita van de Sandt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bsc Thesis - I don't know if I still belong here: exploring relative deprivation and its effects on international students’…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Blijk van vertrouwen (Raad voor Volksgezondheid & Samenleving)

  Anders verantwoorden voor goede zorg

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Familie School (AFS)

  Het bieden van gelijke kansen aan alle kinderen van Amsterdam, los van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Voedselafval uit de keuken omzetten in groene stroom, kunstmest en compost

  Lees meer over
 • Openbaar

  Community Center Mijehof (Zuidoost)

  "Community Center Mijehof is een samenkom plek in Holendrecht, Amsterdam…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP)

  Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) koppelt werkzoekenden die…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Everyday Heroes: Social Return voor werk in Amsterdam

  Gemeente Amsterdam & Everyday Heroes zetten zich in voor Amsterdammers in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sociale zaken: marktplaats voor sociaal verantwoord ondernemen

  Socialezaken.info is een digitale marktplaats voor sociaal verantwoord…

  Lees meer over
 • Openbaar

  KANSkaart: Kijk Anders Naar Sociaal

  Social return bij gebiedsontwikkeling

  Lees meer over
 • Openbaar

  Social Return in de praktijk

  De gemeente Amsterdam wil meer kansen creëren voor kwetsbare inwoners.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bsc Thesis - Het Amsterdamse Vervoer: detectie van vervoersmiddelen en aantallen met beeldmateriaal

  Lees meer over
 • Openbaar

  Transparency and trust: experimental study of online disclosure and trust in government

  Lees meer over
 • Openbaar

  Begrippen- & afkortingenlijst

  In dit artikel verzamelen we relevante begrippen en afkortingen die…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vriend of Vijand? (podcast)

  Onderzoekspodcast van Saar Slegers, journalist in residence bij het NIAS

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gedragscode Human Rights Watch voor kennissamenwerking met China (2021)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Handvatten contacten met China voor decentrale overheden

  Van de Nationale Coordinator Terrorismebestrijding (NCTV) 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het nut van nutteloze kennis

  Essay van Abraham Flexer, oprichter en directeur Institute for Advanced…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Introductie: Wetenschappelijke betrokkenheid en dekolonisatie

  Perspectieven van Zuid-Afrika, Nederland en Verenigde Staten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Voorjaarsnota Gemeente Amsterdam 2023

  In de voorjaarsnota 2023 wordt door de gemeente Amsterdam op hoofdlijnen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  CSRD: Van transparantie naar transformatie

  Wat verandert er door de nieuwe Europese regels?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Msc Thesis - De rol van onthechting bij studenten met stress- en/of angstproblematiek

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoek rondom 'de knip' in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  One Child Every Day: Lack of Data Leaves Most Vulnerable Group At Risk - UN Migration Report

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdam vol met vis

  De gemiddelde Amsterdammer zal het waarschijnlijk niet beseffen, maar hij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Steeds vaker grote vissen in de gracht

  'Mensen weten gewoon niet wat hier leeft'

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Amsterdam 750

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De spanningsvolle relatie tussen wetenschap en overheidsbeleid

  Essaybundel plus introductie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verankering van brede welvaart in de begrotingssystematiek

  Voortgangsrapportage van de drie gezamenlijke planbureaus

  Lees meer over
 • Openbaar

  Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes, Den Haag: WRR

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) - Het Beleidskompas - voorheen AIK

  Lees meer over
 • Openbaar

  AWTI - Rijk aan kennis - naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rapport Rijksbrede Kennisfunctie - ABDTOPCONSULT

  De mogelijkheden tot het versterken van de interdepartementale…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek gebruikerservaring openresearch 2023

  Een kwalitatieve evaluatie van de landingspagina en zoekinterface

  Lees meer over
 • Openbaar

  Tot zover ben ik gekomen - Herman Tjeenk Willink-lezing 2022

  De democratische rechtsorde in de praktijk

  Lees meer over
 • Openbaar

  SSH Raad - De maatschappelijke impact van sociale- en geesteswetenschappen

  Lees meer over
 • Openbaar

  #FreetownTheTreeTown: A Community-Driven Tree-Planting Revolution

  Talk by Eric Hubbard (the Creative Bureaucracy Festival 2023)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kruisende wegen: Auteursrecht in het wetsvoorstel Open Overheid (2015)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wet open overheid en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (2015)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wetsvoorstel open overheid nadert eindstreep (2019)

  Gaat de Wet open overheid de Wet op het hoger onderwijs raken?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Naar een algemeen transparantiebeginsel?

  Wat is transparantie als het gaat om openbaarheid en de overheid? (2022)

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Onderzoekers informatierecht over de Woo

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Risicofactoren en oplossingen voor prestatiedruk en stress bij hbo- en wo-studenten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hubvisie Amsterdam

  (2021) Aan de slag met een lerende organisatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een week vol chaos, automobilisten én positieve effecten

  "Kattenburg is altijd het haasje"

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoogleraar methodologie over Weesperknip-onderzoek: "Er is een en ander op aan te merken"

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Kritiek op de Knip

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Aanpak en uitvoeringsagenda's - Mobiliteit

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (14)

  Voortgangsrapportages en evaluaties - Mobiliteit

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (19)

  Strategische beleidskaders - Mobiliteit

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Monitors programma Amsterdam Autoluw

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Modellen & Tools monitoring Pilot knip…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Preventie, zelfregie en participatie met kunst en cultuur in het sociaal domein

  Lees meer over
 • Openbaar

  Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK)

  Informatiemodel (31 januari 2023)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Infographic Verkeersmodel Amsterdam

  Het Verkeersmodel Amsterdam (VMA) is een belangrijk instrument, waarmee…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inrichtingsprincipes voor een autoluwe stad

  Bijlage Agenda Amsterdam Autoluw

  Lees meer over
 • Openbaar

  Openbaarheid van informatie en afdoening motie

  Raadsinformatiebrief 26 februari 2019

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gij zult openbaar maken

  Adviesrapport Raad voor het Openbaar Bestuur

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoek naar openbaarheid van de Rekenkamer

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Raadsinformatiebrieven over openbaarheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Actief openbaar maken documenten vernieuwing erfpachtstelsel

  Raadsinformatiebrief 1 april 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  Openbaarheid

  Raadsinformatiebrief 3 februari 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  Openbaarheid van informatie

  Raadsinformatiebrief 6 mei 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Achterstanden Woo-verzoeken

  Raadsinformatiebrief 26 juli 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Versnellen uitvoering Wet open overheid

  Raadsinformatiebrief 11 januari 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Openbaarheid en informatiehuishouding op orde

  Raadsinformatiebrief 15 mei 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Open Science in the Humanities, or: Open Humanities?

  Een eigen versie van open wetenschap voor de geesteswetenschappen?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Creative Commons voor onderzoekspublicaties en onderzoeksmateriaal

  Gids voor onderzoekers en docenten

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Open wetenschap: visies en beleid in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De Koninklijke Academie van Wetenschappen over open wetenschap

  'Publicaties en onderzoeksdata moeten vrij toegankelijk zijn'

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Hogeschool van Amsterdam over open wetenschap

  'Toegang en data voor onderwijs, onderzoek, beroepspraktijk en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Vrije Universiteit over open wetenschap

  'Positieve effecten en voordelen voor de maatschappij'

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Universiteit van Amsterdam over open wetenschap

  'Een meerwaarde voor de wetenschap zonder onderzoekersbelangen te schaden'

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het Taverne Amendement (onderzoek uit 2021)

  Mag je je onderzoek herpubliceren ondanks je contract met een tijdschrift?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Notitie Erkennen en waarderen van onderzoekers

  Wat moet er gebeuren zodat open wetenschap duurzaam tot stand kan komen?

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoeken over kennisveiligheid en China

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoeksrapport affaire Kahn (1979)

  Opgesteld door de werkgroep Bos in opdracht van de Rijksoverheid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Open Science 2030: nationaal ambitiedocument & dynamische agenda (2022)

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Over openbaarheid en de gemeente Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Openbaarheid in de Amsterdamse gemeenteraad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  De Wet open overheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Onderzoek naar kennisveiligheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Open wetenschap: visies en beleid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Kennisontwikkeling voor democratie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Kennis en krachten gebundeld (2020)

  Eindverslag Werkgroep Citizen Science (Nationaal Programma Open Science)

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Citizen science en open science

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Kennisveiligheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Open overheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Open wetenschap

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Richtlijnen kennisveiligheid TU Delft (2023)

  De TU Delft heeft op 11 april 2023 een intranetsite over kennisveiligheid…

  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Academische vrijheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Gereedschappen voor open science

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Open wetenschap: visies en beleid in Nederland

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De Waarde van Kennis

  Jaarrede 2023, door KNAW-president Marileen Dogterom

  Lees meer over
 • Openbaar

  Academische vrijheid in Nederland: een begripsanalyse en richtsnoer

  Rapport Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  Academische vrijheid als opgave (2023)

  Lezing door Peter-Paul Verbeek, rector magnificus van de UvA

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoeksrapport EURO 2020 Amsterdam: Maatschappelijke impact gemeten in vier studies

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc thesis: The relationship between ESG-factors and the corporate financial performance

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc thesis: The impact of ESG sustainability scores on the firms access to bank loans

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc thesis: Environment, Social and Governance (ESG) reporting: shift from compliance to commitment.

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Scripties over ESG

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Vormgeven van social impact

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Meten van social impact

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Samen sociaal en ondernemend

  Tips voor betere samenwerking tussen sociale ondernemers en de lokale…

  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Gemeentelijke voorbereidingen Pilot knip…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Ecosysteem Impact Ondernemen Amsterdam 2020: Een eerste beeld

  Welke Amsterdamse ondernemingen zijn vanuit maatschappelijke gedrevenheid…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdam Impact 2019 - 2022

  Het versterken van het ecosysteem van Impact Ondernemerschap

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Digitale transparantie en Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Voldoen aan de Woo: bijeenkomsten van ambtenaren

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Onderzoek naar openbaarheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Richtlijnen kennisveiligheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Open wetenschap: visies internationaal

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Constructies van kennisveiligheid in het Amsterdamse project Dreams Lab (2022)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dreigingsbeeld kennisveiligheid - veiligheidsdiensten 2021

  Wie bedreigt onze kennisveiligheid, en hoe?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dreigingsbeeld kennisveiligheid - veiligheidsdiensten 2022

  Wie bedreigt onze veiligheid, en hoe?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Relaties tussen Nederlandse en Chinese kennisinstellingen

  Quickscan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2020)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inventarisatie behoeften loket kennisveiligheid (2021)

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht OC&W

  Lees meer over
 • Openbaar

  Economische veiligheid: Een balans (2023)

  Flyer over risico's door de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Nationale kennisveiligheid

  Leidraad van en voor kennisinstellingen i.s.m. met Rijksoverheid (2022)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kennis in het Vizier

  Het Rathenau Instituut over de gevolgen van de digitale wapenwedloop (2019)

  Lees meer over
 • Openbaar

  China’s invloed op onderwijs in Nederland

  Een verkenning van het Instituut Clingendael (2020)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Buurtbaan: van vrijwilliger, naar sleutelpersoon, naar BuurtBaner, naar professional

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe transparant is onze (nieuwe) bestuurscultuur?

  Postcast Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Openbaarmaking van overheidsinformatie

  Hoe doen ze het Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Wet open overheid is slechts een tussenstap

  Een preadvies over mogelijkheden tot verbetering van de openbaarheid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sturing in transities: Een raamwerk voor strategiebepaling

  Door DRIFT & NSOB

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Monitors Verkeersveiligheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkeersmaatregelen Muntplein

  Analyse van de effecten met behulp van het Verkeersmodel Amsterdam (VMA)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitoringsonderzoek - Gedeelde ruimte Amsterdam CS

  Op 21 november 2015 is de Gedeelde Ruimte op het pontplein aan de IJzijde…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bsc Thesis - Herinneringen aan asiel

  door Kamyab Moteabbed

  Lees meer over
 • Openbaar

  Groeipotentie voor de culturele sector door bijdragen aan maatschappelijke opgaven

  Lees meer over
 • Openbaar

  Praktijkkaart: Piramide (door EducationLab)

  Gericht op vroege taalachterstand

  Lees meer over
 • Openbaar

  Praktijkkaart: Lineaire Bordspellen (door EducationLab)

  Gericht op het verbeteren van getalbegrip bij kleuters

  Lees meer over
 • Openbaar

  Praktijkkaart: Op weg naar rekenen (door EducationLab)

  Gericht op voorbereidend rekenen bij kleuters

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toolkit: Het verbeteren van sociaal en emotioneel leren (door Education Endowment Foundation (EEF))

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Onderwijskennis Netwerk Amsterdam (ONA)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Praktijkkaart: KiVa (door EducationLab)

  Gericht op het tegengaan van pestgedrag

  Lees meer over
 • Openbaar

  Praktijkkaart: Digitale adaptieve oefenprogramma’s (door EducationLab)

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Mobiliteitsbeleid Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  De 'knip' in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De knip op de Weesperstraat wordt de waterscheiding in het Amsterdamse mobiliteitsbeleid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kentekenonderzoek - Pilot Knip Weesperstraat

  Gemeenteraad 10-05-2023 en Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte & Water…

  Lees meer over
 • Openbaar

  2018: Verminderen van autoverkeer op de Corridor Wibautstraat, Weesperstraat, Valkenburgerstraat

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wet open overheid: je hebt recht op overheidsinformatie

  Brochure voor iedereen

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Wet open overheid en Amsterdam

  Achtergrond en doelstellingen van de gemeente (2023)

  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Straatexperimenten in de stad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Meerjarenplan om de Wet open overheid bij gemeenten te implementeren (2022)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe straat transformaties te evalueren - Handboek

  Met focus op 'pop-up' en 'interim' projecten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Van tijdelijke regeling naar permanante verandering

  Het transitioneel vermogen van straatexperimenten beoordeeld

  Lees meer over
 • Openbaar

  Nationaal Plan Open Science Nederland

  Opgesteld door de TU Delft. Februari 2017

  Lees meer over
 • Openbaar

  Consultatierapport voor het ambitiedocument Open Science 2030

  Robert Consultancy. Februari 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Straatexperimenten - Tool & Gids

  Straatexperimenten zijn een groeiend fenomeen over de hele wereld. Ze…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De komende 30 jaar: Stedelijke planning voorbij de mobiliteit?

  Het paradigma van 'hoe sneller, hoe goedkoper, hoe beter' is lang en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  'Accountability in a Sustainable World Quarterly'

  Het meten van ESG-maatstaven onderzocht in nieuw interdisciplinair…

  Lees meer over
 • Collectie (12)

  De ontstaansgeschiedenis van openresearch

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Dossier: LHBTIQ+

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  OIS (2017) Wat Amsterdammers bezighoudt

  Eerste kwartaalrapportage Cockpit, najaar 2017

  Lees meer over
 • Openbaar

  Finance ziet duurzaamheid vooral als compliance-issue

  Environmental, social & governance (ESG) thema's zijn niet meer weg te…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toerismecijfers CBS, artikel 4 april 2018

  "Het aantal gasten dat in 2017 in Nederlandse logiesaccommodaties verbleef

  Lees meer over
 • Openbaar

  EV MRA 2023 - Vraaggesprek na Presentatie

  Economische Verkenningen MRA 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Woo: wij doen het zo

  Openbaarheidssymposium 2022 - Vereniging Nederlandse Gemeenten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Werken met overheidsinformatie

  Resultaten Flitspanelonderzoek oktober 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Open.Amsterdam

  Portal voor openbaar gemaakte informatie en woo-besluiten

  Lees meer over
 • Openbaar

  'In de machinekamer van de openbaarheid'

  Onderzoek en podcast Groene Amsterdammer, 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  CSRD: geen tijd te verliezen!

  Verkenning toepassing nieuwe regelgeving duurzaamheid in jaarverslag (CSRD…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Reactie Wethouder Sofyan Mbarki overhandiging EV MRA 2023

  Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Round Table ESG: de business case van duurzaam vastgoed

  In EDGE West in Amsterdam organiseerde Smart WorkPlace de Round Table 'ESG

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc thesis - ESG scores and stock price returns

  How do ESG scores impact stock price returns in the Netherlands.

  Lees meer over
 • Openbaar

  BSc thesis - The evolution of ESG reporting

  A case study of Sweden's leading banks

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Kwestie (podcast): Hoe meet je duurzaamheid, en hoe maak je dit winstgevend?

  Lees meer over
 • Openbaar

  ESG Importance for Long-Term Shareholder Value Creation: Literature vs. Practice

  Lees meer over
 • Openbaar

  ESG-standaarden als toetsingskader voor fiscale wetgeving

  Ondernemingen leggen steeds vaker publiekelijk verantwoording af aan de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Carrots & Sticks: Sustainability Reporting Policy

  Global trends in disclosure as the ESG agenda goes mainstream

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Pride

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Geschiedenis van Pride

  Pride kent een lange geschiedenis. In dit artikel biedt de redactie van…

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Regenboogbeleid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Pride vlaggen

  In 2018 heeft grafisch ontwerper Daniel Quasar een nieuwe, progressieve…

  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Regenboogbeleidsonderzoek

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Regenboogbeleid in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  LHBTIQ+

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (13)

  Onderzoek naar de LHBTQI+gemeenschap

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Krachtig en kwetsbaar - Academische vrijheid in de praktijk

  Onderzoeksrapport, aanbevelingen en beschouwing naar aanleiding van een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Regenbooggids voor gemeenten 2022

  Deze gids is bestemd voor beleidsadviseurs, gemeenteraadsleden en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Uitvoeringsagenda Mobiliteit

  Hoe blijft Amsterdam bereikbaar en aantrekkelijk?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Pride Parades en LHBT Bewegingen

  Politieke participatie in internationaal vergelijkend perspectief

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdam Aantrekkelijk Bereikbaar

  Mobiliteitsaanpak Amsterdam 2030

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ruimte en identiteit

  Vergelijking van de productie van Queer Spaces in Amsterdam en Hong Kong

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Economische Verkenningen MRA 2023

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Kerncijfers per deelregio

  5e Hoofdstuk - Economische Verkenningen MRA 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Deelregio's van de MRA in vogelvlucht

  4e Hoofdstuk - Economische Verkenningen MRA 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Structuur en concurrentiekracht

  3e Hoofdstuk - Economische Verkenningen MRA 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bevolking en arbeidsmarkt

  2e Hoofdstuk - Economische Verkenningen MRA 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  De MRA in vogelvlucht

  1e Hoofdstuk - Economische Verkenningen 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Voorwoord en Samenvatting

  Economische Verkenningen MRA 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Economische Verkenningen MRA 2023 (full pdf)

  Hier vindt u de Economische Verkenningen van de Metropoolregio Amsterdam…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lesbisch uitgaansleven in Amsterdam

  Een verkennend onderzoek naar de verschuiving van 'queer-only' naar 'queer

  Lees meer over
 • Openbaar

  Homomonumenten in queer tijden

  Het Amsterdamse Homomonument en de politiek van inclusieve sociale…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdam: de roze geschiedenis

  Boekpresentatie met auteur Monique Doppert

  Lees meer over
 • Openbaar

  Opensource werken: de vrijblijvendheid voorbij

  In opdracht van BZK is door adviesbureau Berenschot gewerkt aan een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Actieplan Open Overheid 2020-2022

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijksrelaties

  Lees meer over
 • Openbaar

  Open op Orde (2021)

  Generiek actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ondraaglijk Traag

  Onderzoek naar afhandeling wob-verzoeken Rijksoverheid, 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Matglas

  Onderzoek naar de invoering van de Wet open overheid bij gemeenten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Proefschrift: 'Ze wisten niet of ik een jongen of een meisje was: kennis, keuze en geslachtsvariaties'

  Lees meer over
 • Openbaar

  Pride Amsterdam toegevoegd aan Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

  Lees meer over
 • Openbaar

  Queer Nederland: Een raadselachtig voorbeeld

  "Sinds de 'seksuele revolutie' van de jaren zestig loopt Nederland voorop…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc thesis - LHBTQI+ migranten in een 'datafied city': een kwalitatief onderzoek naar het gebruik van (geo)data in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bsc Thesis - Work to live or live to work?

  By Xiaoke Wu

  Lees meer over
 • Openbaar

  Framing van (betrokkenheid van bedrijven bij) Amsterdam Pride

  MSc thesis - Een inhoudsanalyse van Nederlandse nieuwsmediaberichten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Posterpresentatie: Onderzoek naar schoolcultuur

  Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Terugblik op 25 jaar Pride (AT5)

  Religieuze queers, bedreigingen en lesbisch uitgaan

  Lees meer over
 • Openbaar

  Stappenplan voor verantwoorde open wetenschap (2022)

  Infographic van expertisecentrum Urban Vitality, Hogeschool van Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Open data for humanists: a pragmatic guide

  Het vrijgeven van digitale data in de geesteswetenschappen is duur

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aanbevelingen rondom open toegang voor de Geesteswetenschappen

  DARIAH, 2019

  Lees meer over
 • Openbaar

  Open wetenschap: een praktische gids voor jonge wetenschappers (2023)

  Deze practische gids is gepubliceerd door het Nederlands consortium van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Professionalising van data stewards

  Hoe zorgen we op tijd voor voldoende capaciteit?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Haalbaarheidsstudie: naar 100% open acces voor Nederlandse onderzoekspublicaties in tijdschriften (2021)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Haalbaarheidsstudie: naar 100% open acces voor Nederlandse onderzoekspublicaties in/als boeken (2021)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor van open access publicaties vanuit NWO-gefinancieerd onderzoek (2015-2021)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Open science op de oever (Rathenau Instituut, 2020)

  Publieke betrokkenheid bij onderzoek naar waterkwaliteit

  Lees meer over
 • Openbaar

  In open science toont zich de meester (Rathenau Instituut, 2020)

  Publieke betrokkenheid bij onderwijsonderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  In de geest van open science (Rathenau Instituut, 2019)

  Publieke betrokkenheid bij onderzoek in de psychiatrie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek 'Global Thinking'

  Verergert open science de mondiale ongelijkheid in de wetenschap?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Open Science: One Term, Five Schools of Thought

  Boekhoofdstuk uit 'The Evolving Guide on How the Internet is Changing…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het belang van lokale gemeenschappen in de adoptie van open wetenschap (2021)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Open Innovatie, Open Wetenschap, Open voor de Wereld

  Visie van het Europese Directoraat voor Onderzoek en Innovatie, 2016

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een analyse van opensciencebeleid in Europa

  Door SPARC Europe, 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bouwen aan een gedeeld onderzoekskennissysteem

  Aanbevelingen van het Europese Open Science Policy Platform, 2020

  Lees meer over
 • Openbaar

  UNESCO advies over open science

  Opgesteld naar aanleiding van de UNESCO-conferentie in Parijs, 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  LHBT-monitor 2022 (SCP)

  De leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Jongerenparticipatie - Panelgesprek

  State of the Youth | State of the Region

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een brede kijk op jongerenparticipatie

  Presentatie Paula Smith | State of the youth | State of the Region

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bsc Thesis - Sexual Remittances: The Case of Queer Migrants in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Webinarreeks Grip op Informatie 2023

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Webinarreeks 'Grip op Informatie' 2022

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Webinarreeks 'Grip op Informatie' 2021

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Webinarreeks 'Grip op Informatie' 2020

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Planetary Health (KNAW)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Symposium Planetary Health (KNAW)

  Wat weten we over de effecten van mondiale milieuveranderingen op de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Agency arrangeren: drie case studies

  bij Studio 52nd, Studiezalen en OSB / Swazoom

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Rode Slaven

  Gedicht door Jay A. Lecton

  Lees meer over
 • Openbaar

  Straatintimidatie in Amsterdam 2022

  Voor de gemeente Amsterdam is elke vorm van straatintimidatie…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Queer Amsterdam 1945-2010

  Door middel van een reeks stedelijke casestudy's onderzoekt dit boek de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  VR for Diversity

  Een virtuele museum expositie over LGBTIQ+

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Lesbische Liga Podcast

  Annefleur Schipper en Vera Siemons bespreken het lesbische/queer media

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe de Amsterdamse stadsdonut een voorbeeld voor andere steden vormt

  "Als eerste stad ter wereld wil Amsterdam in 2050 honderd procent…

  Lees meer over
 • Collectie (8)

  De donut economie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Fotograaf Shreya de Souza brengt ontmoetingen uit de LHBTI-gemeenschap in beeld

  Lees meer over
 • Openbaar

  Privacy, publiciteit en gender in de vroegmoderne stedelijke ruimte van Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een inkijkje in de complexiteit rond de Pride Amsterdam Canal Parade

  MSc thesis - “Shell’s white gay buttocks”

  Lees meer over
 • Openbaar

  State of the Region 2022: videoregistratie

  Van slimme kledingreparatie tot waterstof en van het liefdesverhaal van…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  State of the Region 2023

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Waarom vrijheid niet kon wachten: Het parlementair debat rondom de afschaffing van de slavernij

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ons koloniale verleden in vijftig voorwerpen

  Volkskrant

  Lees meer over
 • Openbaar

  Nationaal monument Slavernijverleden in het Oosterpark

  Beeld door Erwin de Vries

  Lees meer over
 • Openbaar

  Koning Willem-Alexander biedt excuses aan voor slavernijverleden

  Op 1 juli 2023, tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden, heeft…

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Dossier: Het koloniale verleden

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitoring the quality and quantity of urban green space in Amsterdam with remote sensing and truth ground measurements

  Lees meer over
 • Openbaar

  Planetary Health - an emerging field to be developed (rapport KNAW)

  Gezondheid in tijden van mondiale milieuveranderingen

  Lees meer over
 • Collectie (8)

  ESG: Environmental, Social & Governance

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  City Deal Impact Ondernemen

  Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  ESG Innovation Collective

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (15)

  6th Creative Bureaucracy Festival - June 15th 2023

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  The People Power Game: Draw, Imagine and Resolve the World's Demographic Dilemmas

  Lees meer over
 • Openbaar

  Building Trust in Public Institutions: A Path to Innovation and Progress

  Lees meer over
 • Openbaar

  Slow is the New Fast: Leadership for Lasting Change

  Talk by Sascha Haselmayer (Creative Bureaucracy Festival 2023)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Change is not an option

  Talk by Pier Luigi Sacco & Christian Ehler (the Creative Bureaucracy…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Attracting and Retaining Public Sector Talent: Create Lithuania's 10-Year Story

  Lees meer over
 • Openbaar

  From a Nobody to a Somebody: How Do You Create Truly Equitable Cities?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Call Frida: Using Technology to Combat Gender Violence in Brazil

  Talk by Ana Rosa Campos & Emile Ribeiro (the Creative Bureaucracy Festival…

  Lees meer over
 • Openbaar

  The Art of Imagination

  Talk by Geoff Mulgan (the Creative Bureaucracy Festival 2023)

  Lees meer over
 • Openbaar

  10x100: Upgrading Public Action for the Long Emergency

  Talk by Caroline Paulick-Thiel & Indy Johar (the Creative Bureaucracy…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Reimagining the Building Blocks of Democracy

  Talk by Elina Makri & Achilles Tsaltas (the Creative Bureaucracy Festival…

  Lees meer over
 • Openbaar

  From Fruits to Rock: Inspiring a Healthy Lifestyle through Music

  Talk by Claudio Canales & Gabriela Hidalgo Anaiz (the Creative Bureaucracy…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Power to the People: 53,000 Public Servants Transformed in Brazil

  Talk by Luana Faria (the Creative Bureaucracy Festival 2023)

  Lees meer over
 • Openbaar

  From Local Action to Global Networks: Catalysing Collective Change

  Talk by Candelaria Yanzi & Linda Peia (the Creative Bureaucracy Festival…

  Lees meer over
 • Openbaar

  One Million Jobs (and Counting!): South Africa’s Social Employment Story

  Lees meer over
 • Openbaar

  'Een ode aan mijn vader, moeder en zus'

  Schilderij door Marion Bloem en haar vader Alexander Bloem

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis: Prevent the Flood

  Creating multi-lateral solutions for a storm water resilient Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wat is het 'Caribisch deel van Nederland' precies?

  In deze explainer video van het NOS Jeugdjournaal wordt uitgelegd hoe het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc Thesis - Cariben in beeld

  Een beeldonderzoek naar de Nederlandse Caribische eilanden vanuit…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het verhaal van de dochter van een Kantraki

  Een boek van Ramdew Krishna

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kinderboeken over slavernij

  Ben je op zoek naar verhalen over het slavernijverleden en Suriname? In…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Functional niches in human habitats

  presentatie Bep schrammeijer

  Lees meer over
 • Openbaar

  Buurtmuseum: Berlage MuseumWoning

  Verkennend onderzoek naar een Berlage MuseumWoning in de Transvaalbuurt

  Lees meer over
 • Openbaar

  ‘Getuige in Steen’: online tour door het koloniale verleden van het KIT-gebouw (Koninklijk Instituut voor de Tropen)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Famiri Familie. Surinaams-Amsterdamse verhalen vanaf 1611

  Vanaf 29 juni 2023 presenteren Stadsarchief Amsterdam (SAA) en het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het eeuwenlange geweld in Nederlands-Indië

  In deze video "Het eeuwenlange geweld in Nederlands-Indië" van NOS op 3…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het slavernijverleden en het excuus-dilemma

  In deze video "Het slavernijverleden en het excuus-dilemma" van NOS op 3…

  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Artistieke en persoonlijke reflecties op de…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Eerherstel Anton de Kom en speciale leerstoel bij de VU

  Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft vandaag namens de regering…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Anna Bergendahl, een Amsterdamse abolitionist

  Anna Amalia Bergendahl richtte in 1855 samen met haar zus Charlotte een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  'Geen requiem'

  Gedicht door Marion Bloem

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gedichten 'Baba aur Mai' en 'Dia-Spora'

  Deze gedichten zijn geschreven door Jay A. Lecton (pseudoniem van Jane…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Trustworthy AI and accountability: yes, but how? - Proefschrift Mona de Boer

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Dekolonisatie 1776 - heden

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De onvoltooide dekolonisatie en de geschiedschrijving van Suriname

  Suriname werd in 1975 een onafhankelijke republiek. Het Surinaamse…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Orientalisme

  Boek door Edward Said

  Lees meer over
 • Openbaar

  Geheugen van Nederland

  Dekolonisatiecollectie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Feitenrelaas: Dekolonisatie Nederlands-Indië 1945-1950

  Dit is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen en data in het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Musea en het koloniaal verleden

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Samen verder met open science (Rathenau Instituut, 2022)

  Op weg naar betekenisvolle publieke betrokkenheid bij onderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Opening Science (boek)

  Hoe internet het onderzoeken, samenwerken en publiceren heeft veranderd

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sessie: Kennisontwikkeling bij grootstedelijke vraagstukken - De energietransitie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Opening Landelijke CDMK dag

  In dit artikel vindt u de opname van de opening van de landelijke CDKM dag…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Manifesto: Growing communities through culture for future cities

  The ESG Innovation Collective Berlin (2023)

  Lees meer over
 • Openbaar

  IHIF 2023: panel discussions on ESG

  On 15th-17th of May 2023, the IHIF (International Hospitality Investment…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Iconen en Banners op openresearch

  Hoe krijg ik de juiste uitsnede?

  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Ons koloniale verleden

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Excuses voor slavernijverleden

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Programma Landelijke CDKM dag (2 juni 2023) in Amsterdam

  Hieronder vindt u het volledige programma van de landelijke City Deal…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast: Hoe contractarbeiders het Surinaamse slavernijsysteem voortzetten

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Contractarbeid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Essay - Met andere ogen. Over de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum.

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc scriptie: Een blik goedkope arbeid op zee, 1895-1930

  Nóg een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Proefschrift: Voorbij de beelden van 'koelie' en 'kantráki'

  Lees meer over
 • Openbaar

  BSc scriptie: Macht en onderdanigheid. Javaanse contractarbeiders en Surinaamse machtsstructuren, 1890 - 1933

  Lees meer over
 • Openbaar

  Jakarta and Paramaribo Calling

  Return Migration Challenges for the Surinamese Javanese Diaspora?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Chinese contract migrants in Surinam between 1853 and 1870

  The phenomenon of the foreign labourer is by no means a new one.

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Emigratie van Hindostaanse contractarbeiders naar Suriname, 1873-1917

  Lees meer over
 • Openbaar

  Slavernijverleden Koninkrijk der Nederlanden (Rijksoverheid)

  Het Nederlandse slavernijverleden is een zeer pijnlijk, belangrijk en tot…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Re-rooting the Dutch food system: from more to better

  Our inclusive food vision is based on healthy agroecosystems and the…

  Lees meer over
 • Openbaar

  ‘A new system of slavery?’ Een vergelijking tussen het vervoer van slaven en contractarbeiders in de negentiende eeuw

  Lees meer over
 • Openbaar

  Tentoonstelling "Koloniale Verhalen: Work in Progress"

  Amsterdam Museum

  Lees meer over
 • Openbaar

  Werken met vertrouwen (Stadsdeel West)

  Vertrouwen is niet alleen een vanzelfsprekendheid, het is net als schone…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Advies Dialooggroep Slavernijverleden 'Ketenen van het Verleden' (Rijksoverheid)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dekoloniale Dialogen@Humanities

  In 2023 organiseert de Faculteit der Geesteswetenschappen het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Tijd voor de burger (Nationale Ombudsman)

  Jaarverslag 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Praktijkkaart: Bouw! Gericht op leesvaardigheid (door EducationLab)

  Gericht op leesvaardigheid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toolkit: Metacognitie en zelfregulerend leren (door Education Endowment Foundation (EEF))

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Citizen Science

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Integratie Hindostani Stijl? Over de migratie, geschiedenis en diaspora van Hindostanen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Keti Koti: 'Ketenen Verbroken'

  Keti Koti is een van oorsprong Surinaamse feest- en herdenkingsdag waarop…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast: De plantage van onze voorouders

  In de achtdelige podcastserie 'De plantage van onze voorouders' onderzoekt…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast 'Far Too Close' over het koloniale verleden van het Amsterdamse Universiteitskwartier

  Lees meer over
 • Openbaar

  'Onze koloniale erfenis' in het Tropenmuseum

  Hoe werkt de Nederlandse koloniale geschiedenis door in ons dagelijks…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Musea tonen koloniaal verleden steeds meer vanuit verschillende perspectieven

  Lees meer over
 • Openbaar

  Black Heritage Tours – erfgoed voor educatie

  De statige panden van de Amsterdamse grachtengordel vertellen het verhaal…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wie schrijft onze koloniale geschiedenis? In gesprek met o.a. Patricia D. Gomes

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gids Slavernijverleden Amsterdam

  Als onderdeel van het VU-onderzoeksproject Mapping Slavery verscheen in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Mapping Slavery: Amsterdam

  Mapping Slavery NL brengt de historische plaatsen in kaart van het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verborgen in het volle zicht

  Plan van aanpak voor de pilot 'Slavernij in de collectie van de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wie was Anton de Kom?

  In deze video van Het Klokhuis leer je meer over Anton de Kom. In de…

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Kwetsbaarheid & gelijke kansen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Vormen van vertrouwen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Betrouwbaarheid & rechtvaardigheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Wanneer vertrouwen wij een AI chatbot?

  De COVID-19-pandemie versnelde de acceptatie en het gebruik van AI

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Vertrouwen en technologie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe groepen Nederlanders het vertrouwen in nieuwsmedia en de overheid verloren

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vertrouwen in instituties in de context van de Groningen aardbevingen

  Vertrouwen in instituties speelt een belangrijke rol bij de acceptatie van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vertrouwen Werkt: over werken aan vertrouwen in organisaties (proefschrift)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Herstel na de kinderopvangtoeslagaffaire (Universiteit Utrecht)

  Een ethische analyse

  Lees meer over
 • Openbaar

  Trust and trouble - Building interpersonal trust within organizations (proefschrift)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Woorden zeggen meer dan cijfers

  Uiteenlopende betekenissen van (gebrek aan) politiek vertrouwen onder…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Realiserend bestuur: daadkrachtig en responsief

  Essaybundel bij de Staat van het Bestuur 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leerlingen motiveren voor burgerschapsprojecten tijdens twee jaarlijks terugkerende projectweken

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sociaalwetenschappelijk redeneren over maatschappelijke problemen: definitie en niveaus

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toward a framework for assessing the quality of students’ social scientific reasoning

  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Onderwijs Research Dagen (ORD) 2023 - Kans op…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  ORD 2023 - Abstractboek Kans op Balans

  Onderwijs Research Dagen 2023

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Gelijke kansen en de economie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  FRIS Supermarkt - een sociale supermarkt voor gezinnen in een financieel kwetsbare situatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Special over ´Studiezalen´

  Extra onderwijs is meer dan onderwijs alleen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Over het Kenniscentrum Ongelijkheid

  Lees hier alles over de rol, het doel en de invulling van het Kenniscentrum

  Lees meer over
 • Openbaar

  Met ervaringskennis betere integratie

  Road of Hope is een non-profitorganisatie in Amsterdam die vluchtelingen…

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Vertrouwen en Amsterdams beleid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (17)

  Vertrouwen: Betrouwbaarheid van de overheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Vertrouwen: Kwetsbaarheid van de burger

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Vertrouwen: tussen burger en overheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Zoekopdracht (765)

  Alle artikelen met keyword 'Onderwijs'

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Onderwijs

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  WOA - Gereedschapskisten

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  WOA - Lopende projecten

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Licht op Buurtmoeders Moederskracht: het zichtbaar maken van de meerwaarde die Buurtmoeders Moederskracht levert aan hun gemeenschap

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Wijkwerkplaats Amsterdam Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Strategische doorontwikkeling Social Pact

  Wijkwerkplaats Zuidoost

  Lees meer over
 • Openbaar

  Beleid maken vanuit de grassroots

  Wijkwerkplaats Amsterdam Zuid-Oost

  Lees meer over
 • Openbaar

  Project: Het Ongelijkheidsbeginsel

  Tussen Strafrecht en Stadsdeel.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Project: Het verkleinen van de opleidingskloof bij politieke participatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Project: Vertrouwde zorg?

  Ongelijkheid in de zorg aan ouderen thuis in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Project: Memory Matters

  Digital design voor het maatschappelijk debat over het Nederlandse…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Project: Jongerennetwerken, ongelijkheid en agency

  De rol van identiteitsnetwerken bij maatschappelijke participatie en…

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Wijkwerkplaatsen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Op zoek naar de sleutel: Hoe behouden we sleutelberoepen voor de stad?

  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Onderzoeksprogramma: Wie woont en werkt nog in de…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Onderzoeksprogramma: de stad voor iedereen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Samen tegen een onzeker bestaan in de stad.

  Variaties in maatschappelijke initiatieven.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een (on)zeker inkomen in de stad (Rapport Nibud)

  Inkomensondersteuning in een onzeker bestaan

  Lees meer over
 • Openbaar

  ‘Onder de streep’: de bestedingsruimte van Amsterdammers met een onzeker bestaan

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Een (on)zeker bestaan in de stad (Kenniscentrum…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Atlas van afgehaakt Nederland

  Over buitenstaanders en gevestigden

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het verhaal van oom Cees: hoe Nederland verstrikt raakte in bureaucratie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Betrokken bewoners en betrouwbare overheid

  Condities en competenties voor burgerkracht in de buurt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gebruik van aanvullend onderwijs op basisschool niet ongelijk verdeeld

  Lees meer over
 • Openbaar

  Format onderzoeksvoorstel

  Promotieregeling gemeente Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Format ondersteuningsbrief GMT

  Promotieregeling gemeente Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Format motivatiebrief

  Promotieregeling gemeente Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs door de jaren heen

  In A. Gielen, D. Webbink, & B. ter Weel (Eds.), Preadviezen voor de…

  Lees meer over
 • Collectie (12)

  Catalog - Stuff (English)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  STUFF - Chapter 10 Personal Artefacts & Clothing

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Lees meer over
 • Openbaar

  STUFF - Chapter 9 Games & Recreation

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Lees meer over
 • Openbaar

  STUFF - Chapter 8 Communication & Exchange

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Lees meer over
 • Openbaar

  STUFF - Chapter 7 Arms & Armour

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Lees meer over
 • Openbaar

  STUFF - Chapter 6 Science & Technology

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Lees meer over
 • Openbaar

  STUFF - Chapter 5 Food Processing & Consumption

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Lees meer over
 • Openbaar

  STUFF - Chapter 4 Craft & Industry

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Lees meer over
 • Openbaar

  STUFF - Chapter 3 Distribution & Transport

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Lees meer over
 • Openbaar

  STUFF - Chapter 2 Interiors & Accessories

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Lees meer over
 • Openbaar

  STUFF - Chapter 1 Buildings & Structures

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Lees meer over
 • Openbaar

  STUFF - Chapter 0 Natural & Pre-Urban Environment

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Lees meer over
 • Openbaar

  STUFF - Foreword, Contents, Introduction and Catalog Guide

  The history of cities can be written in thousands of ways. With Stuff

  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Onder de Amstel…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (12)

  Catalogus - SPUL

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  SPUL - hoofdstuk 10 Persoonlijke artefacten & kleding

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Lees meer over
 • Openbaar

  SPUL - hoofdstuk 9 Spel & recreatie

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Lees meer over
 • Openbaar

  SPUL - hoofdstuk 8 Communicatie & overdracht

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Lees meer over
 • Openbaar

  SPUL - hoofdstuk 7 Wapens & bewapening

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Lees meer over
 • Openbaar

  SPUL - hoofdstuk 6 Wetenschap & technologie

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Lees meer over
 • Openbaar

  SPUL - hoofdstuk 5 Voedselbereiding & consumptie

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Lees meer over
 • Openbaar

  SPUL - hoofdstuk 4 Ambacht & industrie

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Lees meer over
 • Openbaar

  SPUL - hoofdstuk 3 Distributie & transport

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Lees meer over
 • Openbaar

  SPUL - hoofdstuk 2 Interieurinrichting & -benodigdheden

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Lees meer over
 • Openbaar

  SPUL - hoofdstuk 1 Gebouwen & constructies

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Lees meer over
 • Openbaar

  SPUL - hoofdstuk 0 Natuurlijk en pre-urbaan landschap

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Lees meer over
 • Openbaar

  SPUL - Voorwoord, inhoudsopgave, inleiding en handleiding catalogus

  De geschiedenis van steden kan op duizenden manieren worden geschreven.

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Book - Hidden under the Amstel (English)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Hidden under the Amstel - Introduction III. The built city

  Some aspects of building history in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hidden under the Amstel - Introduction II. The Nieuwe Brug and the Rokin

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hidden under the Amstel - Introduction I. Archeology on Damrak and Rokin

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hidden under the Amstel - table of contents and foreword

  Urban stories of Amsterdam told through archaeological finds from the…

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Boek - Onder de Amstel (Nederlands)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Onder de Amstel - Inleiding III. De gebouwde stad

  Bouwhistorische achtergronden

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onder de Amstel - Inleiding II. De Nieuwe Brug en het Rokin

  Twee stedelijke biografieën

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onder de Amstel - Inleiding I. Archeologie op Damrak en Rokin

  Een materiële geschiedenis van Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onder de Amstel - inhoudsopgave en voorwoord

  Stadsvertellingen over Amsterdam met archeologische vondsten van de Noord…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sander en de brug

  Vijf voorstellen voor een eerlijker Nederland

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Musea en cultuur in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  NEMO Science Museum

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Kansrijk? - Studium Generale over ongelijke kansen in Nederland

  Hoe kan het dat je geboorteplaats, het inkomen van je ouders en je…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

  CPB en SCP verkennen gezamenlijk toekomst onderkant arbeidsmarkt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Culture & Inequality Podcast

  Hoe voedt cultuur ongelijkheid? En andersom? In Culture and Inequality…

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Citizen Science: handboeken, tools & methodologie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Voorbeelden van citizen science projecten

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Political animal voices

  In dit proefschrift ontwikkel ik een theorie van politieke dierenstemmen.

  Lees meer over
 • Collectie (22)

  Labs & Hubs (UvA)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Mensen met migratieachtergrond vaker last van postcovidsyndroom

  In Nederland hebben mensen met een migratieachtergrond vaker last van het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vliegen na corona?

  De vliegintentie en houding ten opzichte van de luchtvaart van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De paling is ook een Amsterdammer

  Milieusocioloog Darko Lagunas vroeg zich af wat wij als mens kunnen leren…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoeveel vliegt Nederland?

  Vliegen is populair. Er wordt steeds meer gevlogen door Nederlanders. Maar…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een gids naar gelijke kansen

  Natascha Notten, sinds 1 januari 2020 lector Gezonde Samenleving bij het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verklaringen voor drie besluitvormingsronden over Schiphol tussen 1989 en 1991

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc scriptie - Kunsteducatie en de veelkoppige draak Kansenongelijkheid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het Bouwdepot: een maandelijkse schenking voor thuisloze jongeren

  Het Bouwdepot is een aanpak waarbij thuisloze jongeren een jaar lang een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Meten van vliegtuiggeluid rond Schiphol

  Naast geluid wordt ook de beleving gemeten

  Lees meer over
 • Openbaar

  META: Microfiber Emissies van Textiel meten in Amsterdam

  Hoe synthetische kleding invloed heeft op microplastics in het milieu

  Lees meer over
 • Openbaar

  Combining Deep Learning and Location-Based Ranking for Large-Scale Archaeological Prospection of LiDAR Data from The Netherlands

  Lees meer over
 • Openbaar

  The impact of attractiveness on job opportunities in Italy: a gender field experiment

  Lees meer over
 • Openbaar

  Containertuintjes zorgen meer vergroening, betrokkenheid, biodiversiteit en wateradaptatie in de stad

  Lees meer over
 • Openbaar

  Walrussen tellen vanuit de ruimte

  Walrussen worden geconfronteerd met de realiteit van de klimaatcrisis en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Citizen social science in practice: the case of the Empty Houses Project

  Lees meer over
 • Openbaar

  Citizen science in the social sciences and humanities: the power of interdisciplinarity

  Lees meer over
 • Openbaar

  Archeologie vanaf je eigen computer?

  In het burgerwetenschapsproject Erfgoed Gezocht kan iedereen meewerken aan…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Citizen Science Toolkit for Biodiversity Scientists

  The objective of this BiodivERsA toolkit is to inform scientists working…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Anna's tuin & ruigte: permacultuur, living lab en ontmoetingsplek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Citizen Science Starters Kit

  Het starterspakket bestaat uit verschillende modules:

  • Module I – Leer…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Handboek Citizen Science voor de watersector

  Dit handboek biedt een nieuwe aanpak van Citizen Science (CS) projecten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Choosing and Using Citizen Science

  A guide to when and how to use citizen science to monitor biodiversity and…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Tien principes van de burgerwetenschap

  European Citizen Science Association

  Lees meer over
 • Openbaar

  Science Europe Briefing Paper - on Citizen Science

  Citizen science is a growing movement that enlists the public in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De som der delen: tellingen door burgerwetenschappers

  Burgers door heel Nederland dragen hun steentje bij aan de wetenschap. Dit…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Living Planet Report Nederland 2023 - Kiezen voor natuurherstel

  Uit het nieuwste Living Planet Report Nederland 2023 -Kiezen voor…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Citizen science en gamification

  Gamen voor de geneeskunde

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe ongelijk is Nederland? WRR-Verkenningen nr. 28

  Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Welvaartstheoretisch is een hoog minimumloon ongewenst

  Het minimumloon gaat de komende jaren in Nederland fors omhoog, maar…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Meritocratie en Michael Young | Paradigma

  Politicoloog en socioloog Michael Young schreef in 1958 De opkomst van de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Waarom schurken pech hebben en helden geluk

  Een nieuwe filosofie van de vrije wil

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een toolkit voor docenten en schoolleiders

  Om te bouwen aan gelijke kansen in de school

  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Denken en praten over gelijke kansen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving?

  De meritocratie gold lange tijd als belofte voor een meer open en gelijke…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast - Ieder Talent Telt

  Kansenongelijkheid kent vele verschillende gedaantes. Daarom keert Allard…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Benoem opleidingen gewoon bij hun naam

  Is het je ook opgevallen? Steeds vaker wordt ‘laag-hoog opgeleid’…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Recycling rain in Amsterdam

  With the changing climate, a balanced relationship between water resources…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gezondheidsachterstanden aanpakken bij de bron: minder leefstijl, meer bestaanszekerheid

  Lees meer over
 • Openbaar

  NEMO Kennislink

  NEMO Kennislink volgt wetenschappers in hun zoektocht naar antwoorden op…

  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Duurzame handboeken voor Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Video: Presentations on Digital Urban Citizenship

  Digitalisation is changing the way how we define and organize our society

  Lees meer over
 • Openbaar

  Thematische afbakening, kader en werkwijze

  Thematische afbakening
  ‘Zelfverantwoordelijk leren’ is uit overleg tussen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toolbox Gelijke kansen naar de toekomst

  Module 2: Voorbereiding op de arbeidsmarkt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet: Wat werkt om de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren met een migratieachtergrond en/of lage sociaal-economische status te…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De wereld is er al: inclusie door wereldburgerschap

  Bijzondere leerstoel voor wereldburgerschap en tweetalig onderwijs

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wat de politiek kan doen aan kansenongelijkheid volgens socioloog Thijs Bol

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een kansberekening loslaten op je liefdesleven

  Wat is jouw slagingskans op Tinder?

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc scriptie - Film als grote gelijkmaker

  Kan film bijdragen aan effectief leren in het PO en daarmee…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Metacognitie een vast onderdeel maken van het curriculum

  ALASCA

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek naar de ervaring van de schoolcultuur op individueel, relationeel en systemisch niveau

  Lees meer over
 • Openbaar

  (On-)bewuste beïnvloeding bij profielkeuzes in het voortgezet onderwijs

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek naar weerbaarheidsvaardigheden om bestand te zijn tegen klasgenoten die de leerling van het werk afhouden

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek naar factoren die onderwijsprestaties beïnvloeden

  Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek naar begeleidingsstructuur en -methodiek binnen een hybride leeromgeving

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek naar zelfsturend leren bij leerlingen

  Spinoza Lyceum

  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Kansengelijkheid en diversiteit (2021-22)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Ontwerponderzoek gericht op een vraaggestuurd leerlingmentoraat in de havo bovenbouw van het MSA

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factoren die het tot-stand-komen van de bovengemiddeld lage examenopbrengsten van studenten bij externe examens bepalen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Criteria voor kwaliteit online onderwijs

  Mode & Jean school, ROC van Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hiphop Position Paper door het LKCA

  Benut kansen van hiphop en urban culture voor talentontwikkeling en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc scriptie: Gentrificatie en sociale schokken

  Een onderzoek naar het effect van corporatieverkoop op sociale samenhang…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Schilder de stad...

  Is een likje verf alles wat nodig is om onze steden ten goede te…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Didactief Special: Een leven lang leren

  In Didactief, juni 2021 zat een special over de Werkplaats…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vrouw in de bouw - de eerste vrouwelijke afgestudeerde architecten in Nederland

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Gelijke kansen in de gebouwde omgeving

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Diversity in Bureaucracy - Judith de Leeuw

  Mural op het Kleine-Gartmanplantsoen, Amsterdam-Centrum

  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Windenergie gemeente Amsterdam - Regionale…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  "Onze resultaten laten zien hoe seksespecifieke eigenschappen ongelijkheid in sterftecijfers kunnen veroorzaken"

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kansengelijkheid in het onderwijs: praktijkverhalen van vijf Amsterdamse scholen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dierenwelzijn in de veehouderij

  Helder denken over dierenwelzijn in de veehouderij

  Lees meer over
 • Openbaar

  Selectie & plaatsing bij numerusfixusopleidingen

  De intentie tot deelname, de deelname aan de selectie en de uitslag in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inspectierapport: "Selectie: meer dan cijfers alleen"

  Decentrale selectie bij bachelor- en masteropleidingen in het bekostigd…

  Lees meer over
 • Openbaar

  How can the electrification of boating be feasible?

  The city of Amsterdam aims to improve air quality and one of their…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inzet van intelligente technologie

  Leraren, docenten, hun leidinggevenden, bestuurders en de overheid: allen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sustainable lifestyle in Gaasperdam

  The issue of climate change can be defined as a “wicked problem”. It means…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Is classroom diversity related to citizenship competences of ethnic minority and majority students?

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc thesis - Masculinities in public space

  Reshape heteronormative public spaces to facilitate legitimacy for diverse…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inequalities in democratic outcomes among young citizens

  The role of access to and participation in democratic activities in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Practicing voice: student voice experiences, democratic school culture and students’ attitudes towards voice

  Lees meer over
 • Openbaar

  Praktijkillustratie - Een Werkplaatsleerteam in de praktijk

  Binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam doen 11 leerteams…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Praktijkillustratie - Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam

  Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO
  Binnen de pilot Werkplaatsen…

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Pilot werkplaats diversiteit

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Welke attitudes met betrekking tot de vijf dimensies van multicultureel onderwijs tonen leerkrachten in het primair onderwijs?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Video - Funds of knowledge in de praktijk

  Deze video gaat over over 'funds of knowledge'. Leerkrachten Ditte Bosch…

  Lees meer over
 • Openbaar

  BSc scriptie - Het benutten van meertaligheid in de klas: uitdagingen en kansen op een basisschool in Amsterdam Zuidoost

  Lees meer over
 • Openbaar

  BSc scriptie - Een jongen is geen meisje?

  Een onderzoek naar het verschil in de perceptie van leerkrachtgedrag

  Lees meer over
 • Openbaar

  Theoretisch kader - Diversiteit in de klas leren benutten

  Hieronder leest u het theoretisch kader wat hoort bij het project…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De projecten op de werkvloer - Diversiteit in de klas leren benutten

  Hieronder meer info over de wijze waarop de deelnemende scholen het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Theoretisch kader - Samenwerking in het opleiden van leraren

  Voor toekomstige leraren is het belangrijk om theorie met praktijk…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Richtlijn kwaliteitscriteria voor artikelen

  Richtlijnen voor het schrijven en opmaken van openresearch artikelen voor…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Drie jaar Werkplaats Diversiteit

  Vanuit een reeds bestaande samenwerking tussen schoolbesturen, opleidingen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  WOA visie 'recht doen aan diversiteit'

  Diversiteit is een gegeven. Recht doen aan diversiteit lijkt zo…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Theoretisch kader - Diversiteit

  Bij de start van het project is een theoretisch kader ontwikkeld, dat in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER windenergie Amsterdam

  Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 23 maart 2023

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Provinciale Staten- & Waterschapsverkiezingen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (23)

  Verkiezingsprogramma's partijen Provincie Noord

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma Volt - Provinciale Staten NH

  We kunnen niet wachten!

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma Pirartenpartij - Provinciale Staten NH

  De mens centraal, niet het systeem

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma OP-NH - Provinciale Staten NH

  Provinciaal, met de kracht van Lokaal

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma NL met een Plan SVP - Provinciale Staten NH

  Dé partij van Samenwerkende Vrije Partijen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma JEZUS LEEFT - Provinciale Staten NH

  Hieronder treft u een link naar het verkiezingsprogramma (2023 - 2027) van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma DENK - Provinciale Staten NH

  Voor iedereen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma CODE ORANJE - Provinciale Staten NH

  Missie Code Oranje: De Provincie Dichtbij

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma Belang van Nederland - Provinciale Staten NH

  Hier vindt u het verkizingsprogramma (2023-2027) van BVNL voor de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma BBB - Provinciale Staten NH

  De stem van en voor Noord-Holland

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma 50PLUS - Provinciale Staten NH

  Hier vindt u het verkiezingsprogramma (2023-2027) van 50PLUS voor de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma Namens Noord-Hollanders - Provinciale Staten NH

  Toegankelijk Noord-Holland

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma ChristenUnie - Provinciale Staten NH

  Ruimte voor elkaar in Noord Holland

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma SP - Provinciale Staten NH

  Voor een gezond en leefbaar Noord-Holland voor iedereen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma PVV - Provinciale Staten NH

  Tijd voor Verandering!

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma FvD - Provinciale Staten NH

  Hieronder treft u het verkiezingsprogramma van FVD voor de Provinciale…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma PvdD - Provinciale Staten NH

  Je kunt nu nog kiezen!

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma CDA - Provinciale Staten NH

  Minder Ik, Meer Wij

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma Ja21 - Provinciale Staten NH

  Het moet echt anders

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma PvdA - Provinciale Staten NH

  Samen werken aan een zekere toekomst

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma D66 - Provinciale Staten NH

  Ruimte voor een volgende generatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma VVD - Provinciale Staten NH

  Met realisme en optimisme vooruit!

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkiezingsprogramma GroenLinks - Provinciale Staten NH

  Verder voor Verandering

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Verkiezingsprogramma's Provinciale Staten

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (30)

  Natuur & Milieu (Provincie NH)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (18)

  Klimaat & Energie (Provincie NH)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (15)

  Wegen & OV-netwerk (Provincie NH)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (23)

  Ruimtelijke Ordening (Provincie NH)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (32)

  Regionale Economie (Provincie NH)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  BSc scriptie - Welbevinden van leerlingen op de basisschool en ervaring met Funds of Identity in de klas

  Lees meer over
 • Openbaar

  Taal is Kansrijk: het benutten van meertaligheid in het onderwijs

  Lezing van Haytske Zijlstra en Joana Duarte

  Lees meer over
 • Openbaar

  The learning lives of digital youth—beyond the formal and informal

  The main objective of the paper is to present an outline for an approach…

  Lees meer over
 • Openbaar

  A Synthesis of Funds of Identity Research: Purposes, Tools, Pedagogical Approaches, and Outcomes

  Lees meer over
 • Openbaar

  At the boundary of school: Continuity and discontinuity in learning across contexts

  Lees meer over
 • Openbaar

  Fundskaarten - Werken met buitenschoolse kennisbronnen

  Als leerkracht wil je graag aansluiten bij de interesses van je leerlingen…

  Lees meer over