Redacteur

Redactie openresearch.amsterdam

 • Openbaar

  Ruimte voor experiment

  Ruimte houden voor de basis van de creatieve stad

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Scripties over broedplaatsen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Broedplaatsenbeleid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  'Werken aan de basis van de creatieve stad Amsterdam en regio' Programma Broedplaatsen 2008-2012

  Lees meer over
 • Openbaar

  Msc Thesis - Community repair as a space for emerging circular economy imaginaries

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ouderdomsregelingen ontleed

  De Toeslagenwet wordt uitgevoerd door het UWV en dient om uitkeringen op…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Thesis - Monitoring the Consequences of Conflicting Land Use Policies

  By Sterre Blok

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aanwezigheid, ritme en vertrouwen. Het onderzoek van Caroline Nevejan in de stad

  Lees meer over
 • Openbaar

  Waterstof van Curaçaose wind

  Interview Juan Carlos Goilo in het Parool

  Lees meer over
 • Openbaar

  Digitalisering als kans (RvC)

  Verdere digitalisering van de culturele en creatieve sector biedt kansen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Provincie Noord-Holland: Cultuur in ontwikkeling. Cultuurbeleid 2017-2020

  Lees meer over
 • Openbaar

  Provincie Noord-Holland: Beleidskader erfgoed en cultuur 2022

  Dit herziene beleidskader volgt op het beleidskader Cultuur in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Blik op de toekomst: Meerjaren Beleidsplan Urban Resort 2020-2024

  Urban Resort is een professionele not-for-profit organisatie die sinds…

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Kunst & Cultuur in de gemeente Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De arbeidsmarktpositie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kijk eens wat er kan: Terugblik op 4 jaar Cultuureducatie met Kwaliteit

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Presentations per sector (ESC4C)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (18)

  Public sector (ESG for Cities)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (20)

  Private sector (ESG for Cities)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (12)

  Social/civic sector (ESG for Cities)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Wat is ESG, ESRS en CSRD?

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc thesis - Creatieve Broedplaatsen in Amsterdamse achterstandswijken

  Lees meer over
 • Openbaar

  'Tijdelijkheid is niet erg, maar wat is de stap erna?’

  De uitdagingen van het broedplaatsenbeleid

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Boekman #137: Samen werken

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Places of co-working: Situating innovation in the creative industries

  Waarom hebben creatieven en kunstenaars de neiging om samen te komen en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  BSc thesis - Broedplaatsen in de hoofdrol

  De rol van Bureau Broedplaatsen in het ontwikkelingsproces van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Projectplan Gebiedsgericht SLIM

  Gaasperdam gezond en duurzaam in de benen.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Publieke Bricoleurs - Ambtelijk vakmanschap op het raakvlak van gemeente en gemeenschap

  Lees meer over
 • Openbaar

  Zicht op Burgerparticipatie: Dicht participatie de kloof tussen burgers en politiek?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verslag: De geopolitiek van Voedsel

  Hier leest u het verslag van Hollands Spoor, een debatreeks van de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toekomstgericht beleid: Perspectieven en agenda's uit het werk van WRR

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gezien, gehoord en geholpen willen worden

  Ervaringsverhalen uit het sociaal domein over gemiste ondersteuning

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bestaanszekerheid begint bij een betrouwbare overheid

  De verzorgingsstaat is een extra stressfactor geworden in het leven van…

  Lees meer over
 • Collectie (13)

  Lopende promotieonderzoeken

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Promotieonderzoeken gemeente Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Levendig ouder worden

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Ouderen en intimiteit

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Ouderen en dementie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Ouderen en digitalisering

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Ouderen en kunst

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Gezond ouder worden

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Uitdagingen rondom ouder worden

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Mantelzorg

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Eenzaamheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Ouderen in de gemeenteraad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040

  Dit rapport gaat over mantelzorg, een vorm van zorgverlening die veel…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het Energiesysteem van de Toekomst

  Landelijke integrale infrastructuurverkenning 2030-2050

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kunst-zinnig in de zorg

  Steeds vaker werken kunstenaars samen met ouderen. Denk aan dans, tekenen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kunst en zorg: een zoektocht naar bewijs voor gezondheidseffecten

  De kunstsector en gezondheidszorg werken steeds meer samen. De ervaring…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoeksrapport -Pilot knip Weesperstraat

  In deze rapportage staan de effecten beschreven van de pilot "knip"…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gefundeerd politiek vertrouwen?

  Onderzoek naar de relatie tussen overheidsprestaties en 't vertrouwen in…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Te oud om illegaal te zijn?

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Vechten met het leven

  Een kwalitatief onderzoek naar de leefomstandigheden van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Juridische Verkenning van het Recht op Voorzieningen en Verblijf voor Oudere Ongedocumenteerden

  Lees meer over
 • Openbaar

  Herzien Amsterdams Atelier- en Broedplaatsenbeleid 2015 – 2018

  Amsterdam staat er als creatieve stad goed voor. Om dit de komende jaren…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Beleidshulp Dementie voor Gemeenten

  Op weg naar betere zorg en ondersteuning voor thuiswonende mensen met…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het concept van nabijheid in de coördinatie van samenwerking tussen wetenschap en beleid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Turning post-materialism on its head: self-expression, autonomy and precarity at work in the creative industries

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Leeftijdsdiscriminatie vormt bedreiging voor…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Changes in perceived ageism during the COVID-19 pandemic: impact on quality of life and mental well-being among Dutch adults aged 55…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Maak plaats voor tien miljard

  Hoeveel mensen kan onze planeet aan?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe ziet de samenleving eruit als iedereen tweehonderd wordt?

  De afgelopen 150 jaar is onze levensverwachting verdubbeld. Wetenschappers…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  NEMO Kennislink - Thema 'Lang zal je leven'

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Programmaplan Ouderenhuisvesting 2019- 2022

  Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 14 februari 2019

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?

  Een kennisbundeling voor het creëren van optimale woon(zorg)omgevingen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Geschiedenis van het broedplaatsenbeleid

  De ontruimingen en ontruimingsdreigingen van vrijplaatsen als gevolg van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ouderen die thuis wonen lopen risico op ondervoeding

  Eén op de twaalf thuiswonende ouderen is ondervoed. Dat blijkt uit…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toegang tot cultuur (RvC)

  Op weg naar een nieuw bestel in 2029

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kennis en optimalisatie agenda voor het Amsterdamse ouderenbeleid

  Reflectie op 8 speerpunten voor beleid van de Amsterdamse coalitie Ouderen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden: wat zijn kansrijke elementen?

  Lees meer over
 • Openbaar

  The Subjective Experience of Ageism: The Perceived Ageism Questionnaire (PAQ)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Living Looonger - tentoonstelling Nemo Studio

  Bezoek de tentoonstelling Living Looonger, een tentoonstelling voor…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Opname verdediging Proefschrift

  Op woensdag 31 januari verdedigde Juan-Carlos Goilo zijn proefschrift…

  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Informatie als actor

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (45)

  Geschiedenis en Erfgoed - Dossier Cultuur

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc scriptie - De weg naar stedelijke klimaatrechtvaardigheid

  Een analyse van stedelijke groene (on)rechtvaardigheid en de bestuurlijke…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Veerkracht waar mogelijk - Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland

  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Kennisinstituten over klimaatveerkracht

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  The expression of ultimate life goals in co-creative art processes with palliative cancer patients

  Lees meer over
 • Openbaar

  This is what life with cancer looks like: exploring experiences of adolescent and young adults with cancer using two visual approaches

  Lees meer over
 • Openbaar

  Living with advanced cancer: Rich Pictures as a means for health care providers to explore the experiences of advanced cancer patients

  Lees meer over
 • Openbaar

  A green deal industry plan for the net-zero age

  Policy vision for a greener Europe

  Lees meer over
 • Openbaar

  Green deal dashboard voor Nederland

  Hoe staat Nederland ervoor?

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  De Europese Green Deal

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Klimaat: feiten en visie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Klimaat en Europa

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Klimaat en Veerkracht

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Resilient Cities Index

  A global benchmark of urban risk, response and recovery

  Lees meer over
 • Openbaar

  Climate Change 2023 Synthesis Report

  Samenvatting voor beleidsmakers (IPCC)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Voorlopige stand van het mondiale klimaat 2023

  World Meteorological Organization

  Lees meer over
 • Openbaar

  Co-creative art processes with patients: A theoretical framework and qualitative study among artists

  Lees meer over
 • Openbaar

  Op het snijvlak van zorg en kunst

  Het samenwerkingsverband Creating Cultures of Care

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Boekman #136: Kunst en zorg

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Propaganda in steen: Een reconstructief onderzoek naar de commemoratieve en politiek-dynastieke boodschap van de grafmonumenten van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Waarom moet je nooit zomaar langs een graftombe lopen?

  Universiteit van Nederland

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wat maakt Rembrandt een scheikundig wonder?

  Universiteit van Nederland

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dit wist je nog niet over de Nederlandse slavenhandel

  Universiteit van Nederland

  Lees meer over
 • Zoekopdracht (657)

  Artikelen met het keyword 'Zorg en Welzijn'

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De 100-plus studie van cognitief gezonde honderdjarigen

  Hoewel het voorkomen van dementie exponentieel toeneemt met de leeftijd

  Lees meer over
 • Openbaar

  Blue Zones - Waar word je 100 jaar?

  NOS op 3

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe word je gezond ruim 100 jaar?

  Universiteit van Nederland

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ouderen in de hoofdrol

  Bookazine van Lang Leve Kunst

  Lees meer over
 • Openbaar

  KNMI '23 - Klimaatscenario's voor Nederland

  Het klimaat is nu al veranderd en dat merken we aan de toename van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120

  Een nieuw verhaal voor Nederland

  Lees meer over
 • Openbaar

  #04 - Open Atelier: een gesprek over creatieve therapie

  Podcast Framer Framed

  Lees meer over
 • Collectie (17)

  Kunst- en Cultuureducatie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving (SCP)

  Een pleidooi voor zingeving en creativiteit

  Lees meer over
 • Openbaar

  Goud voor zorgmedewerkers

  De waarde van kunstactiviteiten in de langdurige zorg voor welzijnswerkers…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onzichtbare zorg zichtbaar maken: participatieve kunst bekeken door de lens van zorgethiek en zorgesthetiek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kunst in de Zorg: cross-disciplinair onderzoek van Amsterdam UMC en Leyden Academy

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Donker in de Stad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Uitgaan in de Nacht

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Reflectie en Licht

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Luisterfragment: Licht en Geluk - Effect van licht op ouderen

  Luisterfragment met Prof. dr. Meike Barels en PhD-kandidate Anne Landvreugd

  Lees meer over
 • Openbaar

  Oratie Oneindigheid, caleidoscopie en samenleving: over reflecties van AI

  Lees meer over
 • Openbaar

  Klimaatverandering, radicale onzekerheid en hoop

  Proefschrift door Dr. J.J. Hasselaar

  Lees meer over
 • Openbaar

  Safe Spaces Gesprek #3 Free Your Mind!

  Arcam Architectuurcentrum Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek cultuureducatie in het voortgezet onderwijs (VO)

  Welke rol kan Mocca spelen bij cultuureducatie in het VO in Amsterdam?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkenning arbeidsmarkt culturele sector (SER & RvC)

  Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een zwakke arbeidsmarkt- en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aflevering 1: De Gezondheidskloof

  SER Podcast: Impact in de Polder

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aflevering 4: Diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt

  SER Podcast: Impact in de Polder

  Lees meer over
 • Openbaar

  Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023

  Voor u ligt de ARBEIDSMARKTAGENDA CULTURELE EN CREATIEVE SECTOR 2017-2023.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aflevering 3: Solidariteit in (en met) de sector

  Sinds 7 juli 2023 hebben we in Nederland een demissionair kabinet. Welke…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aflevering 2: Blockparty als blauwdruk

  Wat vertelt een blockparty over cultuurbeleving, belichaamde kennis en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc thesis - Encouraging Circular Wood-Based Building Practises in Amsterdam

  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Klimaatrechtvaardigheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Wat is klimaatongelijkheid?

  Onderzoeker Daphina Misiedjan vertelt over klimaatongelijkheid in deze…

  Lees meer over
 • Openbaar

  WRR-Rapport nr. 106: Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Video-podcast over 'Klimaatrechtvaardigheid' door Rotterdams WeerWoord i.s.m. ICAR (Inclusive Climate Action Rotterdam)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Strategisch Huisvestingsplan Kunst en Cultuur 2023-2027

  Gemeenteraad 21 december 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Oratie 'De grote (on)gelijkmaker - Onderwijs in een ongelijke samenleving'

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Summary of findings and outlook 2024 (ESG4C)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Part 3: Future developments EU

  Christian Iaione presents the EU developments and next steps regarding ESG…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek tijdens het Amsterdam Light Festival #12

  Het thema van de twaalfde editie van het Amsterdam Light Festival (ALF…

  Lees meer over
 • Openbaar

  "The biggest, smallest heroes" over virussen & bacteriofagen als superhelden

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Kunst en Cultuur in Europa

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  "To Merge" over de invloed van rivierkreeften in de Amsterdamse grachten

  Lees meer over
 • Openbaar

  "Guichelheil en Duizendschoon" een ode aan biodiversiteit

  Amsterdam Light Festival #9

  Lees meer over
 • Openbaar

  "The Water We Breathe" over hoe algen ons aan zuurstof helpen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Educatieproject Amsterdam Light Festival Editie 11

  Samen met 1200 kinderen afkomstig uit alle stadsdelen van Amsterdam maakte…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast HvanA Hoofdzaken: Hoe betrekken we jongeren bij de democratie?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast HvanA Hoofdzaken: Waar hebben we het over als we over bestaanszekerheid praten?

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Podcast: HvanA Hoofdzaken (HvA)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast HvanA Hoofdzaken: Wie woont en werkt er nog in Amsterdam?

  HvanA-redacteur Maja de Goede spreekt met onderzoekers

  Lees meer over
 • Collectie (11)

  AI en toegankelijkheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (17)

  Onderwijs in de gemeenteraad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle

  Rapport WRR

  Lees meer over
 • Openbaar

  Atlas van afgehaakt Nederland

  Over buitenstaanders en gevestigden

  Lees meer over
 • Openbaar

  Burgerperspectieven 2023

  Extra verkiezingsbericht

  Lees meer over
 • Openbaar

  European Culture & Creativity Days 2023 - Amsterdam

  On 16-17 October the European Culture & Creativity Days came to Amsterdam.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast 7: Jan Hoek & Levi Jacobs

  Nu te beluisteren: aflevering 7 van podcast A’muze! Vandaag bij A'muze is…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast 6: Elisha Amonoo-Neizer & Glen Faria

  In deze aflevering van de podcastreeks A'muze is te gast muzikale…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast 5: Cyriel Guds & Anita de Wit

  In deze aflevering van de podcast A'muze is te gast filmmaker en acteur…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast 4: Charl Landvreugd & Rein Wolfs

  In deze aflevering van A'muze gaat kunstenaar, onderzoeker en educator…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast 3: Bas Kosters & Kiri Mioki

  In deze aflevering gaat kunstenaar en ontwerper Bas Kosters in gesprek met…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast 2: Yeliz Dogan & Hetty

  In deze aflevering van A'muze gaat theatermaker en actrice Yeliz Dogan in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast 1: Aynouk Tan & Nilab Ahmadi

  In deze debuutaflevering van A'muze gaat kunstenaar en mode-ontwerper…

  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Podcast: A'Muze (door AFK)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Onze stad van morgen - Duurzame toekomst gemeente Amsterdam

  Gemeenteraad 29 november 2023

  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Hoogleraren en promovendi

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  'Zorgen om zorg in de grote stad'- Arnoud Verhoeff

  Arnoud Verhoeff is per 1 november 2006 benoemd tot bijzonder hoogleraar…

  Lees meer over
 • Openbaar

  'Spectrum van huidinfecties'- Henry de Vries

  Van schandvlek tot zorg

  Lees meer over
 • Openbaar

  'System error, please restart'- Nanda Piersma

  Hoe we verantwoorde IT-systemen kunnen bouwen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Over de Wibautleerstoel

  De Wibautleerstoel is een door de gemeente Amsterdam ingestelde leerstoel…

  Lees meer over
 • Collectie (17)

  Dossier: Armoede

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Adviesrapport pilotproject Geld Gappie

  Welke knelpunten en succesfactoren worden ervaren in de pilot Geld Gappie…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoeksprogramma "Gewoon geld geven" in Amsterdam

  Amsterdam sluit zich aan bij het initiatief "Gewoon geld geven" van het…

  Lees meer over
 • Zoekopdracht (344)

  Artikelen over "Armoede en Schuld"

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Wat doen geldzorgen met je brein?

  Universiteit van Nederland

  Lees meer over
 • Openbaar

  Armoede in een rijk land

  Lectorale rede van Anna Custers (Lector Armoede Interventies)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ruimte voor het onverwachte

  Een opdracht voor kunst in de openbare ruimte kent verschillende stadia.

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Innovatie in de stad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Broedplaatsen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe wetenschappelijke inzichten botsen met dagelijkse praktijk: de casus van zwerfafval

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Ruimte voor kunst en cultuur

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (22)

  Dossier: Kunst en cultuur

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (26)

  Kunst & cultuur in de gemeenteraad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De klimaatimpact van de cultuursector

  De opgave is helder, de tijd dringt, de route nog mistig

  Lees meer over
 • Openbaar

  Boekman #133 - Redactioneel

  Het gemak en ongemak van meten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Waardevol onderzoek in de cultuursector

  Kunnen onderzoekers agents of social and cultural change zijn?

  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Boekman #134: Kunstopleidingen aan mbo en hbo

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Podcast: Agendapunt

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Proloog - Keuzes maken

  Voor welke keuzes kom je te staan als onderzoeker en hoe beïnvloedt dat je…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aflevering 1: Toegang tot cultuur

  Het is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend om een podium of museum op…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Over de Boekmanstichting

  In de bijna zes decennia sinds de Boekmanstichting in 1963 werd opgericht

  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Boekmanstichting

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Transforming relations between science, policy and society for sustainable futures?

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Podcast: Onderzoekers over de Toekomst (Inholland)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (10)

  AMS Institute

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Marineterrein

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Amsterdamse Kunstraad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdam ESG Innovation Proposed DAO Working Model - Matthew Gardiner

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Decentralized autonomous organization (DAO)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  When ‘doing ethics’ meets public procurement of smart city technology

  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Programma aanpak wegtunnels

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Silvia Oostwegel (MAEX) - Social handprint and impact analysis of initiatives in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Marco Frikkee (KPMG) - Advanced ESG strategy, impact and reporting at KPMG

  Lees meer over
 • Openbaar

  Henk van Raan & Kelly Ruigrok | ESG Strategy & monitoring: impact of the Johan Cruijff Arena

  Lees meer over
 • Openbaar

  Alex Romaniuc (Interreg) - Cross-boarder innovation in the Meuse-Rhine region

  Lees meer over
 • Openbaar

  Elisabeth Torras-Gómez (University of Barcelona) - Assessing the social impact of Dialogic Literary Gatherings

  Lees meer over
 • Openbaar

  Thomas Osdoba (NetZeroCities) - The ecosystem of NetZeroCities: Cities innovating together on becoming NetZero.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Maya Savelkoul (Bouwinvest) - Social impact as capital in urban land development and transformation

  Lees meer over
 • Openbaar

  Mare Santema (UseSpace) - Mix, match and maximise building use for social impact

  Lees meer over
 • Openbaar

  Mark Butt (GSK Stockmann) - Stakeholders and Processes in Urban Land Development

  Lees meer over
 • Openbaar

  Renaud Vercouter | The role of a rating agency in the ESG economy

  Renaud Vercouter works for the NEC Initiative. "The Net Environmental…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Matthew Gardiner | DAOs, blockchain and social tokens through the lens of governance of digital infrastructures

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Gemeente Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Bureau Marineterrein

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe mbo-studenten stagediscriminatie willen melden

  Gehoord en geloofd worden, met concrete gevolgen voor het leerbedrijf

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kwesties voor het kiezen - Sociaal Cultureel Planbureau

  Maatschappelijke thema’s voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023

  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Wateronderzoek in kennisinstellingen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Uitdagingen & Oplossingen rondom water in de stad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  CINDERELA - living lab

  In a circular society, we aim to close waste streams in order to keep…

  Lees meer over
 • Openbaar

  AquaConnect Demonstrator – climate resilient water harvesting for urban greenery

  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Amsterdam International Water Week 2023

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Water Action Agenda

  Water en sanitaire voorzieningen lopen als een rode draad door de Agenda…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Spore's smart biowaste bins identify contamination and improve collection efficiency

  Lees meer over
 • Openbaar

  Biobased plastics for nature restoration: PRO-PHBV experiment

  The PRO-PHBV project has entered its experiment phase. The project is…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Green Holistic System 2.0

  The Green Holistic System (GHS) is an innovative circular and nature-based…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leftover Green Field Lab

  In the condensed urban area it can be a challenge to manage urban green…

  Lees meer over
 • Collectie (18)

  ESG Research Conference #2 (1st November 2023)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Program Research Conference - 1/11/2023

  Here you find the program with all contributors and their timeslots.

  Lees meer over
 • Openbaar

  European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

  First Set of draft ESRS

  Lees meer over
 • Openbaar

  Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and integrity of Environmental, Social and…

  Lees meer over
 • Openbaar

  African Water Corridor

  The mission of this project is to develop Water Corridors in Sub-Saharan…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aqueduct 4.0: Updated Decision-Relevant Global Water Risk Indicators

  Deze technische nota dient als belangrijkste referentie voor het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Programma AIWW2023

  Water in transition. Accelerate the action

  Lees meer over
 • Openbaar

  Unesco’s aanbeveling over de ethiek van kunstmatige intelligentie

  De Unesco-Aanbeveling over de ethiek van kunstmatige intelligentie (AI) is…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Martin Gauk (ESPON) - assessment tools

  Deepdive #4 (ESG4C)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Peter Hildering (Academion) - accreditation and evaluation in education

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wesley Ankrah (Savills UK) - social value in the real estate sector

  Deepdive #4 (ESG4C)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wankele sokkels - Omstreden monumenten in de openbare ruimte

  Vrijheid van meningsuiting, óók over omstreden monumenten, hoort bij de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Msc Thesis - The value of Urban Green Spaces for human health and wellbeing in cities

  Lees meer over
 • Openbaar

  Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam: Ruim baan voor Sociale Ondernemingen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sociale ondernemingen: een verkennend advies (SER)

  Er is een maatschappelijke beweging gaande waarbij in toenemende mate een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Respyre brengt de betonnen stad tot leven

  Respyre: Saai, grijs beton omtoveren naar een groene en verkoelende oase

  Lees meer over
 • Openbaar

  Afvalwater filteren met moerasplanten

  Muuras: Hangend moeras aan de muur

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verbouwen met gebruikte materialen

  Transformatie Schietbaan: bouwen met stalstaal en damwanden

  Lees meer over
 • Openbaar

  Organisch beheer bij drukte

  Graspannen: drukte beheersen en de biodiversiteit vergroten

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  De Hortus

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Vernieuwing van de Drieklimatenkas (De Hortus)

  Planten staan aan de basis van voedselketens en ecosystemen. We beseffen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  “Groen Water” Hubs

  Landschappelijk geïntegreerde waterbuffers voor klimaat adaptatie en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Hortus - Magazine 2022

  Ieder jaar publiceert de Hortus haar Hortusmagazine. In deze editie van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Hortus - Magazine 2023

  Ieder jaar publiceert de Hortus haar Hortusmagazine. In de editie van 2023…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Deepdive #3 - sources & references

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Community Land Trust in de Bijlmer

  Whitepaper - Betaalbaar wonen in verbondenheid met buurt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Henk van Raan & Oriane Wiser (Johan Cruijff Arena) - Road to net-positive

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  ARTIS Planetary Health

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Outcomes from the First European Planetary Health Hub Convening at ARTIS in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  ARTIS Planetary Health congres - aftermovie

  Deze zomer stond in het teken van de inauguratie van Planetary Health in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wat is Planetary Health?

  Alles is met elkaar verbonden. Zorg dragen voor onze planeet, is zorg…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rob Elsinga (Microsoft) - ESG challenges and responsibility

  Deepdive #3 (ESG4C)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Principles for True Pricing

  The last few years have witnessed growing numbers of companies and…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatieplan Programma Windenergie Amsterdam

  Regionale Energiestrategie gemeente Amsterdam

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Deepdive #3 "Social agenda as capital and the…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Cities, regions and Europe

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Communities of Practice Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Urban Challenges

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  City Science in the EU

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Deepdive #1 - sources and references

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Impactondernemers en impactmeting

  Inventarisatie instrumentarium en behoeften voor doorontwikkeling

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inner Development Goals

  Transformational Skills for Sustainable Development

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Innovatieagenda Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Innovatieagenda Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Innovatieagenda Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Wat is de Groene Hub?

  De Groene Hub is een Living Lab waarin we als coöperatie georganiseerd…

  Lees meer over
 • Openbaar

  MAEX – de Maatschappelijke AEX – maakt maatschappelijke waarde zichtbaar

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bespaar de buren 't gillen

  Verhaal door Corrie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Adepting water recourses

  Verhaal door Marina & Milla

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toerisme en klimaat

  Beeld door Myrte Legerstee

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Stadsdeel onbekend

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Gezond verstand

  Verhalenvanger Quico Touw in gesprek met Rudi Jonker

  Lees meer over
 • Openbaar

  Van macro naar micro samenleving

  Leeftijd gesprekspartner: 60 Eigen leeftijd: 48 Stadsdeel: Zuid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Geen wapens maar vaccins

  Elvira in gesprek met Dennis

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gemeenschappelijke ruimtes

  Verhalenvanger Quico Touw in gesprek met Deniz Kaya

  Lees meer over
 • Openbaar

  MOKUM

  Door Frits Jonker

  Lees meer over
 • Openbaar

  Imago van Amsterdam: van toeristenstad naar creatieve duurzame stad

  Verhalenvanger Quico Touw in gesprek met Ard van der Veldt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Actie NU

  Om eerlijk te zijn is er eerst nog veel werk aan de winkel om Amsterdam…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een toekomstverhaal: Amsterdam 2025

  De stad die voor iedereen (digitaal) toegankelijk, goed leefbaar en veilig…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Free beautiful spirit

  Verhalenvanger Sahand Sahebdivani in gesprek met Joekenel

  Lees meer over
 • Openbaar

  7 toekomstdromen verbeeld

  Door Isa Grutter

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vrijstaat

  Verhaal door Goos Leeuwenstein, Architect

  Lees meer over
 • Openbaar

  Knusheid

  Verhaal door Sarah

  Lees meer over
 • Openbaar

  Non Hostile Places

  Verhaal door Annelena

  Lees meer over
 • Openbaar

  Emancipatiemachine

  Verhaal door Anne

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ondernemingen in de buurt cureren

  Josefien van Poppel in gesprek met Sophie van Balen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Video-oproep van verhalenvanger Quico

  Quico Touw, 32 jaar, geboren en getogen Amsterdammer. Hart voor kunst…

  Lees meer over
 • Collectie (16)

  Toekomst Zuid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Contact verstevigen

  Anastacia in gesprek met Lorienne

  Lees meer over
 • Openbaar

  Baat bij leuke horeca

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Ravenna

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gelijkwaardigheid

  Gesprek door Henna

  Lees meer over
 • Openbaar

  Huisvesting

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Omar

  Lees meer over
 • Openbaar

  Uitgaansleven + gaybar!

  Het uitgaansleven mis ik, het zou leuk zijn als je je hele dag kan…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leuke winkels

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Felicity

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ik ben niet veel in Zuidoost

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Jurjen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Meer flexibiliteit gemeente bij innovatieve en nieuwe projecten

  Verhalenvanger Quico Touw in gesprek met Nina Karim van Oort

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wanneer gaan ze er iets mee doen?

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Sharon

  Lees meer over
 • Openbaar

  Zoals een echte stad

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Christa

  Lees meer over
 • Openbaar

  Geen wonder dat mensen hier wonen en niet leven

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Jet

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kunnen we een betere versie van onszelf zijn?

  Dubbelinterview tussen Pedro Veldhuis en Aartie Mahesh

  Lees meer over
 • Openbaar

  Echte gesprekken

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Rezah

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wooncoöperatie

  Gesprek door Helga Ormskirk

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bewuste ervaring

  Stadsdeeldirecteur Pilar Torres Barrera in gesprek met Monica Kyere Mensah

  Lees meer over
 • Openbaar

  Parken

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Jeffrey

  Lees meer over
 • Openbaar

  Groente en vis

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Aldo

  Lees meer over
 • Openbaar

  Van onze eilandjes af komen

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Jacqueline

  Lees meer over
 • Openbaar

  Conceptuele boulevard

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Charity

  Lees meer over
 • Openbaar

  Jongerenhonk

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Elvis

  Lees meer over
 • Openbaar

  Woningen met voorrang voor mensen uit Zuidoost

  Verhalenvanger Carmen Hogg in gesprek met Melanie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kwaliteit van leven

  Helga Ormskirk in gesprek met Anastacia Reingoud-Sumter

  Lees meer over
 • Openbaar

  Video-oproep van verhalenvanger Carmen Hogg

  Als creative producer, stijlantropoloog en dj werkt Carmen in Accra

  Lees meer over
 • Collectie (23)

  Toekomst Zuidoost

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  In beeld: terugblik, wensen, benodigdheden

  Gesprek stadsdeeldirecteur Karima Arichi

  Lees meer over
 • Openbaar

  In verbinding met onszelf en elkaar

  Stadsdeeldirecteur Karima Arichi in gesprek met Fatima Elatik

  Lees meer over
 • Openbaar

  Plekken voor verbinding

  Verhalenvanger Sahand in gesprek met Panni Pintér

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rafelrandjes

  Verhalenvanger Sahand in gesprek met Elizabeth Venicz

  Lees meer over
 • Openbaar

  Modern buurthuis

  Verhalenvanger Sahand Sahebdivani in gesprek met Alborz

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse zoetwaterdolfijn

  Verhaal door Ethel van Kesteren

  Lees meer over
 • Openbaar

  Tot in haar hart verbonden met het groene buitengebied

  Verhaal door Ruisch

  Lees meer over
 • Openbaar

  Guests instead of tourists

  Verhaal door Pleuntje van Vliet

  Lees meer over
 • Openbaar

  Fluent Dutch

  Verhaal door Paolo

  Lees meer over
 • Openbaar

  Geld gaat nu boven alles

  Verhaal door David Rothschild

  Lees meer over
 • Openbaar

  Publieke wc's en straatverlichting

  Verhaal door Irena

  Lees meer over
 • Openbaar

  City music

  Verhaal door Abriel

  Lees meer over
 • Openbaar

  Let places such as Mezrab grow

  Verhaal door Tudor Bosinceanu

  Lees meer over
 • Openbaar

  Designing tiles to interact

  Verhaal door Jacqueline

  Lees meer over
 • Openbaar

  Straatkunst

  Verhaal door Varsha

  Lees meer over
 • Openbaar

  Culinaire culturen

  Verhaal door Anastasios

  Lees meer over
 • Openbaar

  In een rooskleurige bui

  Verhaal door Dineke

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ploeterplekken

  Verhaal door Janine Toussaint, Moving Arts Project

  Lees meer over
 • Openbaar

  Regelmatige mini-lockdown

  Verhaal door Dunja Colman

  Lees meer over
 • Openbaar

  Minder regels + publieke ruimtes

  Verhalenvanger Sahand in gesprek met Caecilia

  Lees meer over
 • Openbaar

  Schuifdeur

  Verhaal door Vital van Looveren

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderdak, theater en minder institutioneel racisme

  Verhaal door Shekoofeh

  Lees meer over
 • Openbaar

  No space to just 'be'

  Verhaal door Chris Elyassi

  Lees meer over
 • Openbaar

  Celebrate the diversity

  Verhaal door Phillip Melchers

  Lees meer over
 • Collectie (24)

  Toekomst Oost

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Luister naar muzikanten en de culturele sector

  Verhalenvanger Quico Touw in gesprek met Josefien van Poppel

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdam is meer dan kaas, tulpen en red light district

  Verhalenvanger Gunifort Uwambaga in gesprek met Edward Leenders, Managing…

  Lees meer over
 • Openbaar

  More flexibility in dealing with hospitality entrepreneurs

  Verhalenvanger Gunifort Uwambaga in gesprek met Simo Zbiri

  Lees meer over
 • Openbaar

  Voortbestaan van leven op aarde hangt af van keuzes van nu

  Verhalenvanger Quico Touw in gesprek met Esther Jansen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een huis in Centrum

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Minder discriminatie en racisme

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Geen mega stad

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  More green

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gastronomical world player

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Student housing

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Radical solutions

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  A city with grit

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inclusive not 'tolorant'

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  The most adaptable

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Meer aandacht en geld voor de Bijlmer

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdam voor Amsterdammers

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Absorbing change

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Groen, klimaatneutraal en toegankelijk

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kick out zwarte piet

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Stad van de nacht

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Trots

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  More culture

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Behoud monumentale panden

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Fietsbrug

  Toekomstbeelden uit MENDO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Stilte

  De droom van Mar

  Lees meer over
 • Openbaar

  Paleis voor Volksvlijt

  Door Fred Luinstra

  Lees meer over
 • Openbaar

  Welzijn en leefbaarheid

  Verhaal door Frank Wester, welzijnsfilosoof en gelukseconoom

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gelukkig zijn in Amsterdam

  V eel organisaties   hebben de coronacrisis aangegrepen om hun idealen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vrijheid door keuzes

  Verhaal door Taco de Ruiter

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Shift

  Verhaal door Mieke Welling

  Lees meer over
 • Collectie (31)

  Toekomst Centrum

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Idealistische instelling verscherpt door Corona

  Verhaal door Laurina

  Lees meer over
 • Openbaar

  Minder “eigen hachje”

  Verhaal door Laurina

  Lees meer over
 • Openbaar

  Jongeren verantwoordelijk maken voor eigen stukje stadsdeel

  Sophia Visbeek in gesprek met Serginho Stekkel

  Lees meer over
 • Openbaar

  Transitie en balans tussen oud en nieuw

  Verhalenvanger Serginho Stekkel in gesprek met Gershwin Bonevacia

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ik droom waar ik woon

  Verhalenvanger Serginho Stekkel in gesprek met Ismay Dotinga

  Lees meer over
 • Openbaar

  Niet alles hoeft tegen de vlakte

  Verhaal door Nicole Oosterveer

  Lees meer over
 • Openbaar

  Groen

  Verhaal door Rebecca Weijnen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Colourful containers

  Verhalenvanger Sahand Sahebdivani in gesprek met Elisa Doulia

  Lees meer over
 • Openbaar

  Van mij mogen zebrapaden op Fietspaden opgeheven worden

  Verhaal door Marcia Savelkoul

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wat ik mis

  Verhaal door Nancy Wiltink

  Lees meer over
 • Openbaar

  Niet over maar dóór Noord

  Verhaal door Laura van Roemburg

  Lees meer over
 • Openbaar

  Centquatre

  Verhaal door Laila

  Lees meer over
 • Collectie (12)

  Toekomst Noord

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Betaalbaar wonen

  Verhalenvanger Quico Touw in gesprek met Soe van Dijk

  Lees meer over
 • Openbaar

  Elitair en verengelst

  Gesprek door verhalenvanger Aysegul Karaca

  Lees meer over
 • Openbaar

  Westerpark ondernemers in tijden van corona (3)

  Kansen voor de toekomst - Vinum Naturale - door filmmaker Jokko Voogt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Westerpark ondernemers in tijden van corona (2)

  Kansen voor de toekomst - Skate Dance - door filmmaker Jokko Voogt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Westerpark ondernemers in tijden van corona (1)

  Kansen voor de toekomst - Meneer de Hond - door filmmaker Jokko Voogt

  Lees meer over
 • Openbaar

  BoLo? Laten we de toekomst bouwen op het verleden van de wijk

  Verhalenvanger Aysegul Karaca in gesprek met Arjen Barel

  Lees meer over
 • Openbaar

  Veel hoop voor de toekomst

  Verhalenvanger Aysegul Karaca in gesprek met Dilek Tasdemir Kalkan

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vraag architect Kengo Kuma voor een bijzonder gebouw

  Ton Heijdra in gesprek met Alice Roegholt, bestuurder van Museum Het Schip

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bewegingsvrijheid

  Soe van Dijk in gesprek met Tara Heemskerk

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een schone omgeving draagt bij aan het geluksgevoel

  Een gesprek door Yvonne

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ontmoeten, reclaimen en een School of Nature

  Stadsdeeldirecteur Ilse Overzier in gesprek met 'buurtfundamentalist'…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Eerst terug naar de utopie

  Stadsdeeldirecteur Ilse Overzier in gesprek met Sociaal Geograaf Ton…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wie de jeugd heeft (wonen), heeft de toekomst!

  Verhalenvanger Quico Touw in gesprek met Nicole Kienhuis

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vernieuw wat beter kan Maar laat traditie niet verdwijnen

  Verhalenvanger Aysegul Karaca in gesprek met Marjolein van der Heide

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wie kunnen en mogen hier nog blijven?

  Gesprek door verhalenvanger Aysegul Karaca

  Lees meer over
 • Openbaar

  Waar zijn mijn Nederlanders gebleven? Ik mis jullie

  Gesprek door verhalenvanger Aysegul Karaca

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ruimte terugkrijgen als voetganger

  Gesprek door verhalenvanger Aysegul Karaca

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leegstaande panden gebruiken om buurt samen te brengen

  Gesprek door verhalenvanger Aysegul Karaca

  Lees meer over
 • Openbaar

  Duurzaam toerisme

  Marije Harmsen in gesprek met Marco Lemmers

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kleur en levendigheid

  Bart Verdoorn in gesprek met Sonia Portillo

  Lees meer over
 • Openbaar

  Elkaar weer groeten in de straat

  Ton Heijdra in gesprek met Josee Roel

  Lees meer over
 • Openbaar

  Flexibiliteit

  Gesprek door verhalenvanger Aysegul Karaca

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kind veilig en kind vriendelijke buurt

  Gesprek door verhalenvanger Aysegul Karaca

  Lees meer over
 • Openbaar

  Waar zijn de open podia, jamsessies en tuinconcerten?

  Verhaal door Abigaël van Rooijen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Groene daken

  Verhaal door Lea Witmondt, initiatiefnemer Het Eetbare Plantsoen

  Lees meer over
 • Openbaar

  100% circulair

  Verhaal door Jeroen Brink, would-be visionair

  Lees meer over
 • Openbaar

  Buurtgevoel

  Verhalenvanger Aysegul Karaca in gesprek met André

  Lees meer over
 • Openbaar

  Better integration for expats within the society

  Verhaal door Ghinwa Abou Zein

  Lees meer over
 • Openbaar

  Uit de hand gelopen toerisme

  Verhaal door Ewout Lowie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bikes, incomes, arts

  When I think of the future of Amsterdam I imagine: Even more bikes and…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Straatmeubilair

  Verhaal door Michael Katzberg

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een gifvrije stad

  Verhaal door Annelies den Boer, oprichter Stichting Tegengif

  Lees meer over
 • Openbaar

  Van west nog het meest - een gedicht

  Door Güler Karaca

  Lees meer over
 • Openbaar

  Minimum bestaansniveau gegarandeerd

  Verhaal door Frank Wester, welzijnsfilosoof en gelukseconoom

  Lees meer over
 • Openbaar

  Video-oproep van verhalenvanger Aysegul

  Ayşegül Karaca –  is op 22 mei 1990 in Schiedam, Nederland geboren. Al…

  Lees meer over
 • Collectie (35)

  Toekomst West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Goede OV verbindingen en winkels op loopafstand

  Gesprek door verhalenvanger Aysegul Karaca

  Lees meer over
 • Openbaar

  De doelgroep roept

  Stadsdeeldirecteur Ilse Plasmeijer in gesprek met Fatimzahra Baba

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het gesprek aangaan, digitaal of op afstand

  Verhalenvanger Adnan Atik in gesprek met Ayoub

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bewoners leven in huizen die schreeuwen om vernieuwing

  Verhalenvanger Adnan Atik in gesprek met Kaoutar

  Lees meer over
 • Openbaar

  RUIMTE creëren door verhalen te vertellen

  Stadsdeeldirecteur Ilse Plasmeijer in gesprek met Fouad Lakhbir:…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Meer activiteiten organiseren en meer complimenteren

  Nouhaila in gesprek met Ibtissam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leuke activiteiten, niet alleen eettentjes

  Ibtissam in gesprek met Hajar

  Lees meer over
 • Openbaar

  Geld is bijzaak

  Verhalenvanger Adnan Atik in gesprek met Najim

  Lees meer over
 • Openbaar

  Straatbeeld

  Verhalenvanger Adnan Atik in gesprek met Simon

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een stem in eigen stad

  Verhalenvanger Adnan Atik in gesprek met Fatima

  Lees meer over
 • Openbaar

  Juist in de stad der zonden - een gedicht

  Verhalenvanger Adnan Atik in gesprek met Rihab

  Lees meer over
 • Openbaar

  Samen schoon houden

  Verhalenvanger Adnan Atik in gesprek met Ouahib

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rooskleurig

  Verhalenvanger Adnan Atik in gesprek met Anass

  Lees meer over
 • Openbaar

  Jongeren zijn onze toekomst!

  Verhalenvanger Adnan Atik in gesprek met Samira

  Lees meer over
 • Openbaar

  Betere bereikbaarheid

  Verhalenvanger Adnan Atik in gesprek met Aimane

  Lees meer over
 • Openbaar

  Afscheid - gedicht Nieuw-West

  Door Nour

  Lees meer over
 • Openbaar

  Buurtprojecten en -initiatieven

  Verhalenvanger Adnan Atik in gesprek met Samuel

  Lees meer over
 • Openbaar

  Open avonden jong volwassenen

  Verhaal door Felicia

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vreugde

  Verhaal door Gio

  Lees meer over
 • Openbaar

  Pedestrianize the Centre

  Verhaal door Joseph Thomas Kearney

  Lees meer over
 • Openbaar

  Video-oproep van verhalenvanger Adnan Atik

  Mijn naam is Adnan en ik ben van Stichting Zichtbaar. Ik hou van…

  Lees meer over
 • Collectie (22)

  Interviews Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Team Duurzaam Economisch Herstel (DSDB)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoeken Ruimte & Duurzaamheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Deepdive #1 "The ESG HUB and generating dynamic…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Samenwerkingen rondom klimaat in de stad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Gereedschapskisten voor klimaat

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Klimaatbeleid in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Een nieuwe aanpak voor een klimaatbestendige stad

  Het klimaat verandert snel. Sneller dan eerdere modellen laten zien. Dit…

  Lees meer over
 • Openbaar

  The Real Crypto Movement

  Text by Denis "Jaromil" Roio for makery.info

  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Monumenten

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Nachtcultuur

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Amsterdamse Kunstenplannen (Gemeentebeleid Kunst…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Brandbrief van ongeruste ambtenaren

  Onderstaande brief is opgesteld door meer dan 800 Amsterdamse…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Culturele en creatieve sector in Groot-Amsterdam

  De Werkdesk Kunst & Cultuur van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam…

  Lees meer over
 • Openbaar

  A Framework for Evaluating and Disclosing the ESG Related Impacts of AI with the SDGs

  Lees meer over
 • Openbaar

  Msc Thesis - How international students navigate the housing market in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Irene Schucht (Investitionsbank Berlin (IBB)) - ESG Banking & Finance Perspective

  Lees meer over
 • Openbaar

  Andreas Heinecke (Dialogue Social Enterprise) - Dialogue in the Dark: Social return through public private partnership

  Lees meer over
 • Openbaar

  Jan Kehrberg (GSK Stockmann) - Legal perspective on ESG for cities

  Research Conference (13/9/2023) | ESG Innovation Collective

  Lees meer over
 • Openbaar

  Andreas Toelke (Kreuzberger Himmel) - Social entrepreneurship at Kreuzberger Himmel

  Lees meer over
 • Openbaar

  Keynote Dr. Ina Säumel - 'Edible Cities: on community needs for sustainable funding'

  Lees meer over
 • Openbaar

  Presentatie promotieregeling Gemeente Amsterdam

  Informatiebijeenkomst van 14 september 2023

  Lees meer over
 • Collectie (13)

  Scripties MSc MADE (AMS Institute) voor…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Bachelorscripties voor en over Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Amsterdamse inzichten: masterscripties voor…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  The significance of digital capital

  A study into the digital capital of newly arrived young low-educated…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Goede zaken - Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen (rapport WRR)

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc thesis: Change Makers in the Municipality of Amsterdam

  Door Suze van der Aa

  Lees meer over
 • Openbaar

  Waar ik bij ben - Rapport Kinderombudsman

  Kinderen over hoe het conflict tussen hun ouders en de overheid hun eigen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vandaag is het 2040 - Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aflevering 4: Aan de slag met CSRD

  CSRD gaat verder dan de beruchte koffiebekertjes, elektrische auto’s

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aflevering 3 van 4: Hoe CSRD je kan helpen een duurzame koploper te worden

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aflevering 2 van 4: Hoe verhoudt CSRD zich tot andere frameworks?

  "CSRD, ESG, SDG’s, GRI… help!"

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aflevering 1 van 4: Wat is de Corporate Sustainability Reporting Directive?

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Wat is CSRD: columns van Think Big Act Now

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Roboat

  Beschrijving  Amsterdam krijgt ’s werelds eerste vloot van zelfvarende…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Edible Cities Network

  The world’s meeting place for sustainable urban food systems / for green

  Lees meer over
 • Openbaar

  Academische vrijheden in Nederland - wat staat er op het spel? (introductie boek)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bloomberg CityLab 2022

  As cities face global challenges from climate change to pandemic recovery

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast Planetary Health (KNAW) - Afl. 3. Klimaatverandering en gezondheid, wat kunnen we doen?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast Planetary Health (KNAW) - Afl. 2. Hoe beïnvloedt biodiversiteit onze gezondheid?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcast Planetary Health (KNAW) - Afl. 1. Zijn er meer infectieziekten door mondiale milieuveranderingen?

  Lees meer over
 • Openbaar

  BA Thesis - Amsterdam, the modern Fashion City

  By Vita van de Sandt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bsc Thesis - I don't know if I still belong here: exploring relative deprivation and its effects on international students’…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Blijk van vertrouwen (Raad voor Volksgezondheid & Samenleving)

  Anders verantwoorden voor goede zorg

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Familie School (AFS)

  Het bieden van gelijke kansen aan alle kinderen van Amsterdam, los van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Voedselafval uit de keuken omzetten in groene stroom, kunstmest en compost

  Lees meer over
 • Openbaar

  Community Center Mijehof (Zuidoost)

  "Community Center Mijehof is een samenkom plek in Holendrecht, Amsterdam…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP)

  Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) koppelt werkzoekenden die…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Everyday Heroes: Social Return voor werk in Amsterdam

  Gemeente Amsterdam & Everyday Heroes zetten zich in voor Amsterdammers in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sociale zaken: marktplaats voor sociaal verantwoord ondernemen

  Socialezaken.info is een digitale marktplaats voor sociaal verantwoord…

  Lees meer over
 • Openbaar

  KANSkaart: Kijk Anders Naar Sociaal

  Social return bij gebiedsontwikkeling

  Lees meer over
 • Openbaar

  Social Return in de praktijk

  De gemeente Amsterdam wil meer kansen creëren voor kwetsbare inwoners.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bsc Thesis - Het Amsterdamse Vervoer: detectie van vervoersmiddelen en aantallen met beeldmateriaal

  Lees meer over
 • Openbaar

  Transparency and trust: experimental study of online disclosure and trust in government

  Lees meer over
 • Openbaar

  Begrippen- & afkortingenlijst

  In dit artikel verzamelen we relevante begrippen en afkortingen die…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vriend of Vijand? (podcast)

  Onderzoekspodcast van Saar Slegers, journalist in residence bij het NIAS

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gedragscode Human Rights Watch voor kennissamenwerking met China (2021)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Handvatten contacten met China voor decentrale overheden

  Van de Nationale Coordinator Terrorismebestrijding (NCTV) 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het nut van nutteloze kennis

  Essay van Abraham Flexer, oprichter en directeur Institute for Advanced…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Introductie: Wetenschappelijke betrokkenheid en dekolonisatie

  Perspectieven van Zuid-Afrika, Nederland en Verenigde Staten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Voorjaarsnota Gemeente Amsterdam 2023

  In de voorjaarsnota 2023 wordt door de gemeente Amsterdam op hoofdlijnen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  CSRD: Van transparantie naar transformatie

  Wat verandert er door de nieuwe Europese regels?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Msc Thesis - De rol van onthechting bij studenten met stress- en/of angstproblematiek

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoek rondom 'de knip' in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  One Child Every Day: Lack of Data Leaves Most Vulnerable Group At Risk - UN Migration Report

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdam vol met vis

  De gemiddelde Amsterdammer zal het waarschijnlijk niet beseffen, maar hij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Steeds vaker grote vissen in de gracht

  'Mensen weten gewoon niet wat hier leeft'

  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Amsterdam 750

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De spanningsvolle relatie tussen wetenschap en overheidsbeleid

  Essaybundel plus introductie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verankering van brede welvaart in de begrotingssystematiek

  Voortgangsrapportage van de drie gezamenlijke planbureaus

  Lees meer over
 • Openbaar

  Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes, Den Haag: WRR

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) - Het Beleidskompas - voorheen AIK

  Lees meer over
 • Openbaar

  AWTI - Rijk aan kennis - naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rapport Rijksbrede Kennisfunctie - ABDTOPCONSULT

  De mogelijkheden tot het versterken van de interdepartementale…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek gebruikerservaring openresearch 2023

  Een kwalitatieve evaluatie van de landingspagina en zoekinterface

  Lees meer over
 • Openbaar

  Tot zover ben ik gekomen - Herman Tjeenk Willink-lezing 2022

  De democratische rechtsorde in de praktijk

  Lees meer over
 • Openbaar

  SSH Raad - De maatschappelijke impact van sociale- en geesteswetenschappen

  Lees meer over
 • Openbaar

  #FreetownTheTreeTown: A Community-Driven Tree-Planting Revolution

  Talk by Eric Hubbard (the Creative Bureaucracy Festival 2023)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kruisende wegen: Auteursrecht in het wetsvoorstel Open Overheid (2015)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wet open overheid en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (2015)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wetsvoorstel open overheid nadert eindstreep (2019)

  Gaat de Wet open overheid de Wet op het hoger onderwijs raken?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Naar een algemeen transparantiebeginsel?

  Wat is transparantie als het gaat om openbaarheid en de overheid? (2022)

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Onderzoekers informatierecht over de Woo

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Risicofactoren en oplossingen voor prestatiedruk en stress bij hbo- en wo-studenten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hubvisie Amsterdam

  (2021) Aan de slag met een lerende organisatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een week vol chaos, automobilisten én positieve effecten

  "Kattenburg is altijd het haasje"

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoogleraar methodologie over Weesperknip-onderzoek: "Er is een en ander op aan te merken"

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Kritiek op de Knip

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Aanpak en uitvoeringsagenda's - Mobiliteit

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (15)

  Voortgangsrapportages en evaluaties - Mobiliteit

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (19)

  Strategische beleidskaders - Mobiliteit

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Monitors programma Amsterdam Autoluw

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Modellen & Tools monitoring Pilot knip…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Preventie, zelfregie en participatie met kunst en cultuur in het sociaal domein

  Lees meer over
 • Openbaar

  Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK)

  Informatiemodel (31 januari 2023)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Infographic Verkeersmodel Amsterdam

  Het Verkeersmodel Amsterdam (VMA) is een belangrijk instrument, waarmee…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inrichtingsprincipes voor een autoluwe stad

  Bijlage Agenda Amsterdam Autoluw

  Lees meer over
 • Openbaar

  Openbaarheid van informatie en afdoening motie

  Raadsinformatiebrief 26 februari 2019

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gij zult openbaar maken

  Adviesrapport Raad voor het Openbaar Bestuur

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoek naar openbaarheid van de Rekenkamer

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Raadsinformatiebrieven over openbaarheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Actief openbaar maken documenten vernieuwing erfpachtstelsel

  Raadsinformatiebrief 1 april 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  Openbaarheid

  Raadsinformatiebrief 3 februari 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  Openbaarheid van informatie

  Raadsinformatiebrief 6 mei 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Achterstanden Woo-verzoeken

  Raadsinformatiebrief 26 juli 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Versnellen uitvoering Wet open overheid

  Raadsinformatiebrief 11 januari 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Openbaarheid en informatiehuishouding op orde

  Raadsinformatiebrief 15 mei 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Open Science in the Humanities, or: Open Humanities?

  Een eigen versie van open wetenschap voor de geesteswetenschappen?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Creative Commons voor onderzoekspublicaties en onderzoeksmateriaal

  Gids voor onderzoekers en docenten

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Open wetenschap: visies en beleid in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De Koninklijke Academie van Wetenschappen over open wetenschap

  'Publicaties en onderzoeksdata moeten vrij toegankelijk zijn'

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Hogeschool van Amsterdam over open wetenschap

  'Toegang en data voor onderwijs, onderzoek, beroepspraktijk en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Vrije Universiteit over open wetenschap

  'Positieve effecten en voordelen voor de maatschappij'

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Universiteit van Amsterdam over open wetenschap

  'Een meerwaarde voor de wetenschap zonder onderzoekersbelangen te schaden'

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het Taverne Amendement (onderzoek uit 2021)

  Mag je je onderzoek herpubliceren ondanks je contract met een tijdschrift?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Notitie Erkennen en waarderen van onderzoekers

  Wat moet er gebeuren zodat open wetenschap duurzaam tot stand kan komen?

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoeken over kennisveiligheid en China

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoeksrapport affaire Kahn (1979)

  Opgesteld door de werkgroep Bos in opdracht van de Rijksoverheid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Open Science 2030: nationaal ambitiedocument & dynamische agenda (2022)

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Over openbaarheid en de gemeente Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Openbaarheid in de Amsterdamse gemeenteraad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  De Wet open overheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Onderzoek naar kennisveiligheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Open wetenschap: visies en beleid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Kennisontwikkeling voor democratie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Kennis en krachten gebundeld (2020)

  Eindverslag Werkgroep Citizen Science (Nationaal Programma Open Science)

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Citizen science en open science

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Kennisveiligheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Open overheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Open wetenschap

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Richtlijnen kennisveiligheid TU Delft (2023)

  De TU Delft heeft op 11 april 2023 een intranetsite over kennisveiligheid…

  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Academische vrijheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Gereedschappen voor open science

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Open wetenschap: visies en beleid in Nederland

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De Waarde van Kennis

  Jaarrede 2023, door KNAW-president Marileen Dogterom

  Lees meer over
 • Openbaar

  Academische vrijheid in Nederland: een begripsanalyse en richtsnoer

  Rapport Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  Academische vrijheid als opgave (2023)

  Lezing door Peter-Paul Verbeek, rector magnificus van de UvA

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoeksrapport EURO 2020 Amsterdam: Maatschappelijke impact gemeten in vier studies

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc thesis: The relationship between ESG-factors and the corporate financial performance

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc thesis: The impact of ESG sustainability scores on the firms access to bank loans

  Lees meer over
 • Openbaar

  MSc thesis: Environment, Social and Governance (ESG) reporting: shift from compliance to commitment.

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Scripties over ESG

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Vormgeven van social impact

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Meten van social impact

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Samen sociaal en ondernemend

  Tips voor betere samenwerking tussen sociale ondernemers en de lokale…

  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Gemeentelijke voorbereidingen Pilot knip…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Ecosysteem Impact Ondernemen Amsterdam 2020: Een eerste beeld

  Welke Amsterdamse ondernemingen zijn vanuit maatschappelijke gedrevenheid…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdam Impact 2019 - 2022

  Het versterken van het ecosysteem van Impact Ondernemerschap

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Digitale transparantie en Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Voldoen aan de Woo: bijeenkomsten van ambtenaren

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Onderzoek naar openbaarheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Richtlijnen kennisveiligheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Open wetenschap: visies internationaal

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Constructies van kennisveiligheid in het Amsterdamse project Dreams Lab (2022)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dreigingsbeeld kennisveiligheid - veiligheidsdiensten 2021

  Wie bedreigt onze kennisveiligheid, en hoe?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dreigingsbeeld kennisveiligheid - veiligheidsdiensten 2022

  Wie bedreigt onze veiligheid, en hoe?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Relaties tussen Nederlandse en Chinese kennisinstellingen

  Quickscan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2020)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inventarisatie behoeften loket kennisveiligheid (2021)

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht OC&W

  Lees meer over
 • Openbaar

  Economische veiligheid: Een balans (2023)

  Flyer over risico's door de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Nationale kennisveiligheid

  Leidraad van en voor kennisinstellingen i.s.m. met Rijksoverheid (2022)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kennis in het Vizier

  Het Rathenau Instituut over de gevolgen van de digitale wapenwedloop (2019)

  Lees meer over
 • Openbaar

  China’s invloed op onderwijs in Nederland

  Een verkenning van het Instituut Clingendael (2020)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Buurtbaan: van vrijwilliger, naar sleutelpersoon, naar BuurtBaner, naar professional

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe transparant is onze (nieuwe) bestuurscultuur?

  Postcast Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Openbaarmaking van overheidsinformatie

  Hoe doen ze het Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Wet open overheid is slechts een tussenstap

  Een preadvies over mogelijkheden tot verbetering van de openbaarheid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sturing in transities: Een raamwerk voor strategiebepaling

  Door DRIFT & NSOB

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Monitors Verkeersveiligheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkeersmaatregelen Muntplein

  Analyse van de effecten met behulp van het Verkeersmodel Amsterdam (VMA)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitoringsonderzoek - Gedeelde ruimte Amsterdam CS

  Op 21 november 2015 is de Gedeelde Ruimte op het pontplein aan de IJzijde…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bsc Thesis - Herinneringen aan asiel

  door Kamyab Moteabbed

  Lees meer over