Artikel

Inleiding & Samenvatting

Hoofdstuk 1 | Concept beleidskader Hoofdgroenstructuur

Hier kunt de inleiding en samenvatting van de Conceptversie beleidskader Hoofdgroenstructuur (HGS) lezen. Hierin wordt kort uitgelegd wat er onder de HGS valt, welke typen groen er zijn, hoe het groen wordt gewaardeeld, beschermd en doorontwikkeld. Ook vindt u hierin de Toetskaart waarin nauwkeurig de ligging en begrenzing van HGS aangegeven. In deze conceptversie van het Beleidskader zijn amendementen, die 25/26 januari 2023 zijn aangenomen in de gemeenteraad, verwerkt. Voor meer informatie en interactieve kaarten kan je ook kijken op 'amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/hoofdgroenstructuur'.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: groenamsterdam.jpg

Media

Documenten