Collectie (14)

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Onze wereld vraagt om kunstenaars, ontwerpers, erfgoedprofessionals en docenten die een onderzoekende houding combineren met groot reflectief vermogen. Dit gegeven is leidend voor de AHK-visie op onderzoek. Daarnaast is onderzoek een belangrijk deel van het instrumentarium om als opleiding of academie afgestemd te blijven op ontwikkelingen in het vakgebied. Ons onderzoek vergroot de interactie tussen traditie en vernieuwing, theorie en praktijk, kunst en andere sectoren. Het draagt actief bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding.

Bijzondere aandacht krijgt het bevorderen van docentdeskundigheid op het terrein van onderzoeksvaardigheden en het versterken van de verbindingen met de buitenwereld. Onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van studenten, docenten en het onderwijs, o.a. door afstemming op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk en de maatschappij, aan de ontwikkeling van het werkveld en daarmee ook aan de profilering van een academie.

Onderzoek in de kunsten biedt nieuwe inzichten en kent eigen methoden van onderzoek. Daarmee zijn de academies van de AHK de laboratoria voor het werkveld van morgen. Het onderzoek aan de AHK is doorgaans praktijkgericht en vaak kwalitatief en kleinschalig van karakter. Er is expliciet gekozen om onderzoek dichtbij het onderwijs en de discipline te positioneren. De inhoud van het vak en bijdrage aan het onderwijs staan voorop. Dit is de kracht van ons onderzoek en dit willen we behouden en versterken.

We hanteren uiteenlopende methoden van onderzoek, van ontwerpend onderzoek, artistiek onderzoek/research by making tot praktijkonderzoek gebaseerd op sociaalwetenschappelijk en historisch onderzoek.

De in het kunstonderwijs unieke methode van artistiek onderzoek onderscheidt zich van de natuurwetenschappelijke, sociaalwetenschappelijke en geesteswetenschappelijke onderzoekmethoden.

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: AHK gebouw CvB

Sorteren op: