Collectie (6)

CSO (Chief Science Office)

De stad als complex systeem maakt meer onderzoek en het verbinden van de verschillende vormen van kennis (wetenschappelijk, praktijkgericht, ontwerp en ervaring) noodzakelijk. De Chief Science Officer, Caroline Nevejan, is voor kennis en onderzoek het centrale aanspreekpunt voor de gemeente en de kennisinstellingen. De CSO heeft als belangrijke opdracht om de samenwerking (op grootstedelijke thema’s) tussen gemeente, Metropoolregio Amsterdam, Amsterdam Economic Board en de Amsterdamse kennisinstellingen meer gestructureerd vorm te geven en een duurzame kennisinfrastructuur in de stad (verder) te ontwikkelen. De CSO stimuleert, initieert en verbindt tussen verschillende onderzoek contexten.

Meer informatie

De redactie van openresearch

Openresearch.amsterdam is geinitieerd vanuit het Chief Science Office van de Gemeente Amsterdam. Caroline Nevejan is daarmee de hoofdredacteur van het platform. De bureauredacteuren die op dagelijkse basis zorg dragen voor het platform vindt u onder het colofon. Voor vragen over het platform kunt u hen individueel benaderen of e-mailen naar openresearch@amsterdam.nl

Op openresearch.amsterdam zijn redacteuren verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen collecties. Redacteuren werken bij gemeentelijke onderdelen en kennisinstellingen in Amsterdam en de metropoolregio. Zij kunnen zelf artikelen publiceren op internet en nieuwe artikelen toevoegen. Voor inhoudelijke vragen over een artikel kunt u hen direct benaderen. Contactinformatie is te vinden door op de naam van de redacteur in kwestie te klikken.

De hoofdredactie wordt ondersteund door een redactieraad.

De CSO is verantwoordelijk voor:

  • het signaleren van trends en ontwikkelingen en deze inbrengen in de Amsterdamse uitvoering, beleids- en besluitvorming. In dit verband levert de CSO ook een bijdrage aan de (door het GMT vastgestelde) strategische agenda voor Amsterdam door deze te verbinden met de actuele stand van kennis en wetenschap. Hierbij wordt nauw samengewerkt met onder andere de CTO en het Stedelijk Strategieteam.
  • De samenwerking met de kennisinstellingen meer gestructureerd vormgeven en een duurzame kennisinfrastructuur in de stad (verder) ontwikkelen. De stad is een complex systeem en dit maakt meer onderzoek en het verbinden van de verschillende vormen van kennis (wetenschappelijk, praktijkgericht, ontwerp en ervaring) noodzakelijk.
  • Het regisseren en documenteren van netwerken zoals het netwerk van gemeentelijke hoogleraren en gemeentelijke promovendi en het netwerk Design Thinking en het netwerk Citydeal Kennis Maken.
  • Het documenteren en deelnemen aan onderzoeksnetwerken van onderzoekers in de gemeente Amsterdam en onderzoekers in de kennisinstellingen zoals het netwerk van onderzoek coördinatoren van RVE’s en stadsdeelorganisaties (SDO’s), het onderzoekersoverleg (RvE’s en SDO’s) enhet netwerk van gebiedsmanagers. Zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande gremia, en waar nodig regisseert het team CSO aanvullende netwerken.
  • De relatie met de kennisinstellingen en is het aanspreekpunt voor bestuurders en topmanagement van zowel de gemeente als de verschillende kennisinstellingen. Het team van de CSO voert, in samenwerking met Economische Zaken, het secretariaat van verschillende structurele ontmoetingen, overleggen en netwerken tussen gemeente Amsterdam en de verschillende kennisinstellingen.

.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Depositphotos.com

Icon afbeelding: Wikimedia Commons

Sorteren op: