Op openresearch.amsterdam wordt onderzoek, kennis en innovatie over Amsterdam en de metropoolregio verzameld en gedeeld. Hierdoor zie je wie met welke thema's bezig is in de stad. Vind wat je nodig hebt en deel je eigen onderzoek.

Meer over deze site

Vluchtelingen

Wereldwijd zijn er miljoenen vluchtelingen die hun thuisland ontvluchten. In Amsterdam wonen velen van hen.

De vluchtelingenkwestie laat ons zien dat wij nog veel moeten doen om dingen voor elkaar te…

Slavernij en Amsterdam

De stad Amsterdam was vanaf de zestiende eeuw tot met de negentiende eeuw actief betrokken bij slavenhandel.

Als belangrijkste zetel van de West-Indische Compagnie (WIC) en mede-eigenaar van de…

Water

Amsterdam en het water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.


Al in de middeleeuwen was Amsterdam een grachtenstad en werd het omringd en beschermd door de nu nog bestaande vestinggrachten Singel

Kennis op de kaart

Deze partijen vormen samen City Deal Kennis Maken

  • Gemeente Amsterdam
  • Universiteit van Amsterdam
  • Vrije universiteit van Amsterdam
  • inholland
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Gerrit Rietveld Academie
  • Amsterdamse hogeschool voor de kunsten
Overige deelnemende partijen