Op openresearch.amsterdam wordt onderzoek, kennis en innovatie over Amsterdam en de metropoolregio verzameld en gedeeld. Hierdoor zie je wie met welke thema's bezig is in de stad. Vind wat je nodig hebt en deel je eigen onderzoek. Openresearch is work-in-progress en wordt dagelijks bijgewerkt.

Meer over deze site

Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Amsterdam stemt op 6 juni over de Hoofdgroenstructuur. Zie hieronder het concept beleidskader.

Beleid en visies over groen

Deze collectie bevat het hele concept-beleidskader en de plannen en visies die eraan voorafgingen.

Door deze documenten te bestuderen, krijg je een diepgaand inzicht in de evolutie van groenbeleid in…

Onderzoek over groen in de stad

Hier vind je studies en samenwerkingsverbanden die zich richten op groen in de stad Amsterdam.


Je vind onderzoeksrapporten, samenwerkingsprojecten en academische artikelen die bijdragen aan een…

Kennis op de kaart

Deze partijen vormen samen City Deal Kennis Maken

  • Gemeente Amsterdam
  • Universiteit van Amsterdam
  • Vrije universiteit van Amsterdam
  • inholland
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Gerrit Rietveld Academie
  • Amsterdamse hogeschool voor de kunsten
Overige deelnemende partijen