Op openresearch.amsterdam wordt onderzoek, kennis en innovatie over Amsterdam en de metropoolregio verzameld en gedeeld. Hierdoor zie je wie met welke thema's bezig is in de stad. Vind wat je nodig hebt en deel je eigen onderzoek.

Meer over deze site

Kansenongelijkheid

Elke Amsterdammer verdient de kans om zich los van zijn of haar achtergrond te ontwikkelen tot wie zij of hij kan of wil zijn.

Dat is een van de belangrijkste uitdagingen van Amsterdam. In een…

De natuurinclusieve samenleving

Het is tijd om het idee van de mens als middelpunt van alles los te laten.


De mens en al het andere dat leeft zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensen worden omgeven door natuur en zíjn natuur.

Toekomstvisies

Beleid en onderzoek komen samen in Amsterdamse visies voor de toekomst.


Amsterdam zal de komende jaren complexe opgaven het hoofd moeten bieden, zowel op sociaal als op ecologisch vlak. In de…

Kennis op de kaart

Deze partijen vormen samen City Deal Kennis Maken

  • Gemeente Amsterdam
  • Universiteit van Amsterdam
  • Vrije universiteit van Amsterdam
  • inholland
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Gerrit Rietveld Academie
  • Amsterdamse hogeschool voor de kunsten
Overige deelnemende partijen