Artikel

Participatiedoelen | Snelstudie

Door Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Het organiseren van een participatieproces is geen doel op zich. Het is het een middel om een achterliggend doel te bereiken. Wat kunnen deze achterliggende doelen zijn?

Deze snelstudie beperkt zich tot de doelen van de initiatiefnemer. Echter, het doel van de participanten kan anders zijn dan die van de initiatiefnemer. Dit moet in het participatieproces expliciet aan de orde moeten komen. Als duidelijk wordt dat het doel van de initiatiefnemer anders is dan dat van een participant, kunnen verwachtingen over en weer realistischer worden.

Deze snelstudie beschrijf de mogelijke doelen van een participatieproces. Daarbij is gebruik gemaakt van
(wetenschappelijke) literatuur. De doelen zijn gecategoriseerd als normatief, instrumenteel en inhoudelijk.

Media

Documenten