Project

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Wij onderzoeken hoe het bestuur van de gemeenten Amsterdam, Weesp en Zaanstad het gemeentelijke beleid uitvoert. We controleren of het bestuur volgens de regels werkt, de afgesproken doelen waarmaakt en of het daaraan niet meer geld uitgeeft dan nodig.

We zijn onafhankelijk en bepalen zelf waar we onderzoek naar doen. Onze onderzoeksonderwerpen wisselen van milieu tot mantelzorgondersteuning. En van onderwijs tot het beheer van de openbare ruimte. We hebben vergaande bevoegdheden om informatie te verzamelen die wij voor een onderzoek nuttig vinden.

Er is bij de start in 2003 gekozen voor een rekenkamer met een directeursmodel. Dit betekent dat de wettelijk functie van rekenkamer wordt vervuld door één lid, die ook de directeur is van de rekenkamer. Bij de Rekenkamer Metropool Amsterdam werken 16 onderzoekers en 3 ondersteuners.

Sorteren op:

Openbaar

 • Collectie (17)

  Domein: bestuur - Rekenkamer Metropool Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Domein: fysiek - Rekenkamer Metropool Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Domein: sociaal - Rekenkamer Metropool Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over