Collectie (107)

Provincie Noord-Holland

De provincie heeft veel invloed op de omgeving waarin we wonen. Zo legt de provincie wegen en natuur aan, en controleert onder andere of de kwaliteit van de lucht goed is, onze voeten droog blijven en het water schoon. Vanuit een economisch perspectief kan er gezegd worden dat de provincie Noord-Holland het vitaalste deel is van de Nederlandse economie. De provincie heeft een sterke internationale positie in verschillende domeinen.

In deze collectie treft u onderzoek over de leefbaarheid (schone lucht en grond, schoon water), ruimtelijke ordening (wonen, werken en bevolkingsprognoses), energie en meer.

Meer informatie

De kerntaken van de provincie zijn:

  • duurzame ruimtelijk ontwikkeling & waterbeheer
  • milieu, energie & klimaat
  • vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
  • regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer
  • regionale economie
  • culturele infrastructuur & monumentenzorg
  • kwaliteit van het openbaar bestuur

Op al die beleidsterreinen maakt de provincie beleid, beheert en onderhoudt en verstrekt subsidies en ontheffingen.

 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Provincie NH

Icon afbeelding: Logo Provincie Noord Holland.jpg

Sorteren op: