Collectie (103)

Provincie Noord-Holland

The province of Noord-Holland is 1 of the 12 provinces the Netherlands consists of. From an economic point of view it is arguably the most vital part of the Dutch economy. The province holds a strong international position in various fields.

Meer informatie

De kerntaken van de provincie (zie: IPO Kompas 2020) zijn:

  • duurzame ruimtelijk ontwikkeling & waterbeheer
  • milieu, energie & klimaat
  • vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
  • regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer
  • regionale economie
  • culturele infrastructuur & monumentenzorg
  • kwaliteit van het openbaar bestuur

Op al die beleidsterreinen maakt de provincie beleid, beheert en onderhoudt en verstrekt subsidies en ontheffingen.

Bron: website provincie Noord-Holland

 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Provincie Noord-Holland

Icon afbeelding: logo provincie Noord-Holland

Sorteren op: