Artikel

Kwartaalrapportage OV Ombudsman Q3

De OV ombudsman maakt op basis van ontvangen klachten en eigen onderzoek kwartaalrapportages voor alle betrokken partijen in het openbaar vervoer over trends, ontwikkelingen en bereikte resultaten. In deze kwartaalrapportage betreft de periode 1 juli 2020 tot 30 september 2020 waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:
• Mondkapjes in het OV
• Buurtbussen aan de kant
• Studentenreisproduct
• Systeemfouten
Meer informatie en kwartaalrapportages zijn te vinden op de website.

Opdrachtgever: ministerie van I&W

Opdrachtnemer: OV ombudsman

Aanvullende informatie

Media

Documenten