Artikel

Zonne-atollen geven ruimte aan natuur en duurzame energie

Deze korte verkenning laat zien dat het opwaarderen van natuur goed samen kan gaan met ruimte creëren voor de opwekking van duurzame energie middels zonnepanelen op water.

opdrachtgever: provincie Noord-Holland en gemeente Medemblik

auteur: Bureau Waardenburg en Deltares

Media

Documenten