Artikel

Provinciale weerbaarheid tegen ondermijning ‘Bewust Beter Samen Delen’

De provincie Noord-Holland zet zich in om de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit te vergroten en om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. In dat verband heeft de provincie onderzoek laten doen naar de aanpak van andere provincies en de leerpunten die hun aanpak biedt voor de provincie Noord-Holland.

Het onderzoek heeft twee doelen:
1. inzicht bieden in welke provinciale processen en functies kwetsbaar zijn voor ondermijning en wat de achterliggende oorzaken hiervan zijn
2. het aanreiken van beheersmaatregelen vanuit andere provincies om de eigen kwetsbaarheid op het gebied van ondermijning te verkleinen en de weerbaarheid te vergroten.

De centrale vraag in dit onderzoek luidt:

Wat kan provincie Noord-Holland leren van de andere provincies over het thema ondermijning om de kwetsbaarheid van de eigen organisatie te verkleinen en de provinciale weerbaarheid te vergroten?

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Auteurs: dhr. M.A. van Beesten, E.L.M. Elferink CPsA (interne audit/Provincie Noord-Holland)

De bevindingen van dit rapport zijn gebaseerd op een documentstudie (beleidskaders en –regels over de aanpak van ondermijning, integriteit, toepassing van de Wet Bibob, meerjarig programmaplan Weerbaarheid). Een vragenlijst die per mail is uitgezet onder medewerkers bij de provincies die zich bezig houden met ondermijning en de Wet Bibob. Alle provincie hebben hieraan hun medewerking verleend en de ingevulde vragenlijsten retour gestuurd. Daarnaast zijn verdiepende interviews gehouden en is een bijeenkomst georganiseerd rondom dit thema.

Media

Documenten