Collectie (19)

Dossier: Kansen(on)gelijkheid

Elke Amsterdammer verdient de kans om zich los van zijn of haar achtergrond te ontwikkelen tot wie zij of hij kan of wil zijn.

Dat is een van de belangrijkste uitdagingen van Amsterdam. In een rechtvaardige stad heeft iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden, onafhankelijk van de plek waar je geboren bent, de buurt waarin je opgroeit en het netwerk om je heen. Mensen uit alle inkomensgroepen, opleidingsniveaus en typen migratie-achtergrond moeten in de stad kunnen wonen, deelnemen, zich ontplooien en hun eigen toekomst vorm kunnen geven.

Meer informatie

Heeft u ook onderzoek, lopende projecten of materiaal wat hier moet staan? Stuur een mail naar de redactie: openresearch@amsterdam.nl

 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Pixabay - Diversity

Sorteren op: