Collectie (19)

Gelijke kansen voor ouderen

Iedereen, ongeacht de leeftijd, moet gelijke kansen hebben om zich te ontplooien en volwaardig te participeren aan het maatschappelijk leven. Voor ouderen betekent het dat ze een zelfstandig leven kunnen leiden zonder discriminatie, isolement, armoede, verwaarlozing of misbruik. Dit is helaas minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Vooral wanneer ouderen kwetsbaar worden door een verminderde zelfredzaamheid, problemen met de lichamelijke of geestelijke gezondheid en bij het levenseinde.

In deze collectie vindt u artikelen over gelijke kansen voor ouderen.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Flickr - ouderen

Icon afbeelding: Flickr - bejaarden

Sorteren op: