Collectie (10)

Studenten

Veel studenten doen onderzoek in de stad. Openresearch.amsterdam moedigt studenten aan om hun scriptie te publiceren wanneer zij relevant onderzoek hebben gedaan voor de stad. Het woord 'relevant' moet daarbij in de breedste zin worden opgevat.

Verschillende kennisinstellingen hebben speciale programma's voor onderwijs en onderzoek in de stad. In gezamenlijkheid wordt de komende jaren onderzoek gedaan naar hoe en rijke leeromgeving in de stad het beste kan worden vorm gegeven. In samenwerking met de verschillende kennisinstellingen wordt ook structureel geïnvesteerd in het innovatie klimaat van Amsterdam waarin studenten een grote rol spelen.

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fotograaf: Edwin van Eis. UVA. Uit fotobank gemeente Amsterdam

Sorteren op: