Collectie (6)

Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie (DGI)

Hoe word je een diverse en inclusieve organisatie?

Aanleiding voor deze collectie is de Bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit 2020-2023.
Deze opdracht is gemeentebreed uitgezet, en alle organisatieonderdelen doen mee. Er zijn twee doelen:
1. Door een goede afspiegeling te zijn van de stad (diversiteit), dienen we de stad beter.
2. Om deze afspiegeling te laten werken, is het belangrijk dat de organisatie inclusief is ingesteld.

Elke directie maakt een eigen plan om aan diversiteit en inclusie te werken, zo ook de directie Digitalisering & Innovatie. Onze interpretatie luidt: diversiteit en inclusie is meer dan alleen streefcijfers en quota. Het is ook cultuur, omgang met elkaar en raakt aan het primaire proces. Het is geen losstaande pilaar, maar diversiteit en inclusie vind je in elke interactie met iemand anders.

In deze collectie vind je informatie en artikelen over diversiteit en inclusie-beleid
- van de directie digitalisering en innovatie
- van de de gemeente Amsterdam.

Ook is er een collectie opgenomen met onderzoeken in en voor de stad, waarin inzichten en bouwstenen voor het vergroten van diversiteit en inclusie gevonden kunnen worden.

Meer informatie

In tegenstelling tot de rest van de organisatie omtrent diversiteit en inclusie onderscheiden wij onszelf als directie door te werken met 2 vernieuwende aanpakken:
• Inclusion by Design (Het vergroten van het bewustzijn en de zichtbaarheid van inclusie en dat koppelen aan de praktijk door bijvoorbeeld het inzetten van de digitale middel Panel )
• Het Engineteam: (collega's van alle D&I-teams vormen een groeiende beweging die diversiteit en inclusie bevordert in de praktijk van organisatieontwikkeling, ontwerp en samenwerking met de stad). Sinds vorig jaar is dit team gestart, waarin alle vakgroepen en afdelingen zijn vertegenwoordigd vanuit verschillende disciplines. Zoals een ontwerper, gedragswetenschapper, projectleiders (innovatie), business- en infomatieanalisten, en twee MT-leden, waaronder de directeur zelf.

Wij doen dat door:

 • Bottom-up en top-down te dienen: adviseren, organiseren, monitoren, sturen van informatie
 • Bottom-up; door het organiseren van werk/leer/case studies in de praktijk inclusief:
  - aansluiten bij intrinsieke motivatie (beter bereiken van projectdoelen)
  - werken aan leervragen gekoppeld aan projectdoelen (vanuit het primaire proces)
  - reflectie, blik van buitenaf, onderhouden community of practice
 • Top-down (directie-breed): bedenken/ontwerpen van interventies gericht op sturen op onder andere prestatiedialogen
  - Inclusief management ( Lead by action, ruimte creëren)
  - Persoonlijk leiderschap van de change agents stimuleren

Behandelende ambtenaren Aartie Mahesh en Mustafa Alabaldrasool

Toestemming voor gebruik foto's kan worden opgevraagd.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Inclusie blur by Mustafa Alabaldrasool

Icon afbeelding: Inclusie blur by Mustafa Alabaldrasool

Sorteren op: