Collectie (19)

Digitalisering en Innovatie (DenI)

Digitalisering en innovatie is het aanspreekpunt voor alle digitaliseringsvragen van de stad. Zij kijkt welke digitale oplossingen en welke informatievoorziening nodig is om de doelstellingen van de gemeente te realiseren.
Het innovatieteam van Amsterdam onderzoekt de invloed van technologie op de stad en vertaalt deze naar nieuwe richtlijnen en investeringen. Zij volgt technische en maatschappelijke ontwikkelingen op actuele thema’s zoals duurzaamheid, mobiliteit, digitalisering en democratisering.

Wat heeft Amsterdam nodig om aantrekkelijk en toekomstbestendig te blijven voor alle Amsterdammers?
Voorheen heette deze collectie Chief Technology Office (CTO).

Meer informatie

Bekijk deze video extern op: Vimeo

Het CTO Innovatieteam helpt jou en de organisatie om te vernieuwen. Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller en hebben invloed op ons leven. En daarmee hoe de gemeentelijke organisatie werkt en met bestaande en nieuwe vraagstukken omgaat, zodat de dienstverlening aan Amsterdammers verbetert. Als CTO Innovatieteam passen we samen met collega’s slimme, nieuwe technologieën toe, al dan niet met spelers van buitenaf.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Vimeo

Icon afbeelding: w3.com

Sorteren op: