Redacteur

Aartie Mahesh

Directie Digitalisering & Innovatie

Procesmanager Bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit
Afdeling Stedelijke Innovatie en R&D

 • Openbaar

  Opname: Presentatie op 2 februari 2023 aan het managementteam van Digitalisering & Innovatie van de bevindingen over diversiteit en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Tijdlijn Activiteiten Bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit juni 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Infographic Samenhang Activiteiten Bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit juni 2022

  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Theoretisch kader bij procesontwerp diversiteit…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Theoretische bouwstenen procesontwerp Diversiteit en Inclusie CTO Innovatieteam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Presentatie: The journey so far CTO div&inc

  Stand van zaken diversiteit en inclusie eind 2021

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Aanpak Bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Bidbook Diversiteit en Inclusie CTO

  samenvatting en overzicht van de aanpak

  Lees meer over
 • Openbaar

  Procesontwerp Diversiteit en Inclusie bij CTO Innovatieteam

  In dit document wordt er meer verteld over de aanpak van diversiteit en…

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Inclusion by design/Panel

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Panel Manifest inclusieve digitale participatie

  Dit manifest biedt vier bouwstenen voor het digitaal versterken van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Beschrijving van de tool Panel

  digitale inclusieve participatie

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Intercultural Readiness Check

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Informerend artikel over Intercultural Readiness Check

  Contactpersoon: Therese Nleng Behandelend ambtenaar Aartie Mahesh

  Lees meer over
 • Openbaar

  Uitingen inclusiecampagne 2021

  reactie van CTO

  Lees meer over
 • Openbaar

  Uitslagen impactmeting Inclusiecampagne

  Deze campagne is gemaakt in opdracht van het stedelijk programmateam. In…

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Impact Inclusiecampagne in CTO Innovatieteam 2021

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Presentatie onderzoek naar diversiteit en…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Volledige presentatie diversiteit en inclusie bij directie Digitalisering en innovatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wat is inclusie?

  Inzichten vanuit wetenschappelijke theorie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wat is diversiteit?

  Inzichten vanuit wetenschappelijke theorie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Historisch overzicht (van racisme en discriminatie naar diversiteit en inclusie)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Small Wins in 'Start up in Residence'

  Oogstdocument

  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Small Wins

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Presentatie aan het MT over inzet van Intercultural Readiness Check

  Het management team van CTO Innovatieteam wil de organisatie inclusiever…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Leerinterventies

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Managementsamenvatting Onderzoek 'Onafhankelijk samenzijn' (leiderschap irt inclusie)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verslag Startsessie Engineteam 20 april 2022

  Rebecca Ridley heeft vanuit haar rol als onderzoeker een deel van het…

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Onderzoek: Diversity and Inclusion: a solution or…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Masterthesis Diversity and Inclusion: a Solution or a Problem?

  On the implementation within a Dutch Organization

  Lees meer over
 • Openbaar

  Uitwerking van de vragenlijst 'Samenwerking met de Stad'

  In het document is de uitwerking per vraag te lezen. Ook de antwoorden op…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vragenlijst 'Samenwerking met de Stad'

  Hier staat de vragenlijst dat via de mail naar alle medewerkers van de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Samenvatting van resultaten van het deelonderzoek ‘Samenwerking met de stad’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Young people and voting in Amsterdam

  Masterthesis over de verkiezingen in 2021

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Duurzaam betrekken van jongeren

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Onderzoek: Participeren kan je leren

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Jongerenparticipatie: in het kader van leven na…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Concrete acties voor diversiteit en inclusie binnen CTO

  In deze documenten staan allerlei acties benoemd die diversiteit en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Oogstdocumenten vraagverkenning over diversiteit en inclusie

  Oogstdocumenten van de vraagverkenning. Aan de hand van vier…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Samenvatting resultaten Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) voor gemeente Amsterdam

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Vraagverkenning Diversiteit en Inclusie bij de…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Lunchlezingen 2021: Hokjesdenken

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Hokjesdenken deel 1

  In het eerste deel van miniserie hokjesdenken gaat het over het bewust…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lunchlezing Hokjesdenken deel 2

  In deel twee van hokjes denken wordt er aandacht besteed hoe onbewuste…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Uitkomsten vragenlijst inclusie 2019

  Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn voor al haar…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Digitalisering en Innovatie over Diversiteit en Inclusie

  Inzichten Socratic Design Interviews Engineteam

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Improving Readability

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  De Kaskantine

  De Kaskantine is een plek voor ontmoeting, fijne duurzame horeca en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Agenda en programma 1e Bijeenkomst Community of Practice

  Thema: De wijk als oplossing?!

  Veel beleid lijkt de wijk als oplossing te…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Presentatie Social Work and the Art of Crafting Resilient Societies aan de gemeente Amsterdam

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Social Work and the Art of Crafting Resilient…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Update Social Work and the Art of Crafting Societal Resilience

  Samenvatting

  Lees meer over
 • Openbaar

  Definitieve Onderzoeksvoorstel Social Work and the Art of Crafting Resilient Societies

  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Programma Diversiteit en Inclusie binnen DenI

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Serious Game voor bewustwording van mentale en…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Engineteam Diversiteit & Inclusie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Gereedschappen Diversiteit en Inclusie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (19)

  Onderzoek naar Diversiteit en Inclusie in en voor…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Diversiteit en Inclusiebeleid in de gemeente…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Diversiteit en Inclusie (DenI)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Aanpak Inclusie & Diversiteit bij Directie Digitalisering & Innovatie

  Lees meer over
 • Collectie (0)

  Onderzoeksfase 2

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (0)

  Onderzoeksfase 1

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Bestuurlijke rapportage Jongerenparticipatie

  Voor jongeren, door jongeren en met jongeren

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoeksrapportage: Participeren kan je leren

  Veldonderzoek naar participatiebeleid onder Amsterdamse jongeren in…

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Jongeren en verkiezingen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Democracy by Design - Nieuw-West Boek

  Het coalitieakkoord 2018-2022 bevat grote ambities rondom democratisering…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wordt er geluisterd naar de gebiedsmakelaars?

  Managementsamenvatting

  Lees meer over
 • Openbaar

  EtnoMentality Trendanalyse

  2006 – 2019, de ontwikkelingen in de waardenoriëntatie van biculturele…

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Co-creatie (CTO)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Literatuur & onderzoek Democratisering

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Democratisering en Participatie (DenI)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Amsterdam Noord (co-creatie)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Amsterdam Zuidoost (co-creatie)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (0)

  Amsterdam Zuid (co-creatie)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Co-creatie Algemeen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Amsterdam Nieuw-West (co-creatie)

  Openbaar
  Lees meer over