Artikel

Voortgangsmonitor Bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit in de Raadsvergadering 15 februari 2023

In de Raadsvergadering van 15 februari 2023 is een eerste beeld van de voortgang van de interne Bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit weergegeven, alsmede de resultaten tot nu toe en ten slotte een doorkijk naar de nabije toekomst.
Amsterdam is het toonbeeld van een superdiverse samenleving, waarin geen enkele bevolkingsgroep een meerderheid vormt. Deze diversiteit komt onvoldoende tot uiting in het personeelsbestand van de gemeentelijke organisatie. Alleen met een inclusieve en diverse organisatie kan de gemeente Amsterdam haar werk voor de stad beter doen en een betere werkgever zijn voor alle medewerkers. Hoe meer diversiteit in de organisatie, hoe beter het contact met de inwoners van de stad, hoe meer vertrouwen er is in de overheid en hoe scherper de focus op wat nodig is.

behandelend ambtenaar: stedelijk programmateam 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Silhouettes 2 | artist: Mustafa Alabaldrasool

Icon afbeelding: https://www.flickr.com/photos/marianone/1233954587

Media

Documenten