Collectie (7)

Diversiteit en Inclusie in het cluster DII

Uitvoering van de bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit op clusterniveau

De stedelijk directeur heeft aan Digitalisering en Innovatie gevraagd in kaart te brengen wat de rode draden zijn in het cluster op het vlak van Diversiteit en Inclusie. En ook wat maatwerk is voor de specifieke directies. In deze collectie is het proces, de processtappen en de inhoudelijke verslagen van de sessies en de plannen opgenomen.

Meer informatie

Behandelend ambtenaar: Aartie Mahesh

Afbeelding credits

Header afbeelding: diversiteit | artist: M. Alabaldrasool

Icon afbeelding: Photo by Jack Finnigan on Unsplash

Sorteren op: