Collectie (6)

Dossier: Democratisering

Is het mogelijk om een toegankelijke en menselijke overheid voor alle Amsterdammers vorm te geven?

En hoe wordt de toekomst van de stad gevormd in samenspraak met bewoners? In deze collectie vindt u verschillende onderdelen die laten zien hoe Amsterdam antwoorden probeert te vinden op deze vragen. Klik op 'meer informatie' voor een beschrijving van de verschillende onderdelen in deze collectie.

Meer informatie

Deze collectie bevat de volgende onderdelen:

 • Voorstel bestuurlijk stelsel:
  Uit onderzoek blijkt dat het lokale bestuur sterker en beter kan, met meer toegang en zeggenschap voor de burgers. Daarom is er nu dit voorstel 'Voorgenomen hoofdlijnen bestuurlijk stelsel 2022'. Alle Amsterdammers wordt gevraagd om mee te denken en te reageren. Het lokale bestuur raakt ons immers allemaal. Meedenken kan tot 20 mei.

 

 • Democratisering & Gebiedsgericht werken:
  Democratisering is een van de sleutelwoorden in het coalitieakkoord. De gemeente wil onder andere meer zeggenschap en eigenaarschap voor bewoners en een betere verbinding tussen bewoners en gemeente. Daarnaast wordt in het coalitieakkoord buurt- wijk- en gebiedsgericht werken genoemd als cruciaal voor een stad met de omvang van Amsterdam. Maar wat is gebiedsgericht werken precies? In deze collectie vind je zowel relevante publicaties omtrent democratisering in Amsterdam als relevante Amsterdamse en landelijke publicaties die zich richten op gebiedsgericht werken en verschillende vormen van wijkaanpak. Ook vind je hier de 'Evaluatie bestuurlijk stelsel' waarin je ziet hoe gemeente Amsterdam samen met Amsterdammers reflecteert op het nieuw vormgegeven bestuurlijk stelsel. 

 

 • Amsterdammers aan het woord over de toekomst van de stad:
  Hierin vind je de publicatie 'Wat hebben wij nodig?', die voortkomt uit de ruim 150 verhalen die zijn verzameld met de vraag 'Wat heb jij nodig in toekomst van Amsterdam?'. Naast de publicatie kun je hier ook alle verzamelde verhalen per stadsdeel bekijken.

  Met deze opgehaalde verhalen inspireert 'Wat hebben wij nodig' bij het tot stand komen van de ontwerp-Omgevingsvisie.

 • De toekomst ligt ter visie:
  In deze collectie vind je zowel de gehele pdf van de ontwerp-Omgevingsvisie als de verschillende delen binnen dit document. Met de Omgevingsvisie stelt de gemeente vast wat voor een stad Amsterdam in 2050 wil zijn en hoe er samengewerkt moet worden om dit te bereiken. Daarnaast vind je in deze collectie ook de Omgevingseffectrapportage en de openresearch Omgevingsvisie collectie van projectteam Omgevingsvisie, die de context schetsen bij de Omgevingsvisie in wording.

  Verschillende citaten uit de opgehaalde verhalen in 'Wat hebben wij nodig?' zijn opgenomen in de visie in wording.    

Afbeelding credits

Header afbeelding: Kleuren WHWN - Hugo Herrera Tobon

Icon afbeelding: Pixabay

Sorteren op: