Collectie (14)

Democratisering & Gebiedsgericht werken

Democratisering is een van de sleutelwoorden in het coalitieakkoord van 2018. Niet voor niets staat de gemeentelijke organisatie voor een aantal belangrijke veranderingen op dit gebied: onder andere meer zeggenschap en eigenaarschap voor bewoners en een betere verbinding tussen bewoners en gemeente.

Daarnaast wordt in het coalitieakkoord buurt- wijk- en gebiedsgericht werken genoemd als cruciaal voor een stad met de omvang van Amsterdam. Maar wat is gebiedsgericht werken precies? In deze collectie vind je zowel relevante publicaties omtrent democratisering in Amsterdam als relevante Amsterdamse en landelijke publicaties die zich richten op gebiedsgericht werken en verschillende vormen van wijkaanpak.

Klik op 'meer informatie' om te lezen over de verschillende onderdelen van deze collectie.

Meer informatie

 • Artikel: Democratisering en Digitale Stad
  Een hoofdstuk uit het Coalitieakkoord Amsterdam 2018: Een nieuwe lente een nieuw geluid.

 • Collectie: Democratiseren, hoe doe je dat?
  Hier vind je verschillende publicaties en video's die meer inzicht geven in de verschillende manieren waarop democratisering in Amsterdam vorm krijgt/vorm kan krijgen.
   
 • Collectie: Digitale Stad
  Het internet en het gebruik van digitale technologie is onderdeel van ons dagelijkse leven. Maar het zorgt er ook voor dat onze privacy, vrijheid van meningsuiting en democratie onder druk staan. In deze collectie vind je verschillende publicaties over hoe Amsterdam omgaat met de digitalisering van de stad.

 • Collectie: Buurtbudgetten
  Participatief begroten (buurtbudgetten en buurtbegroten) zijn een waardevolle manier om Amsterdammers invloed te bieden over wat er gebeurt in hun straat, buurt en stad. Gemeente Amsterdam werkt hard aan het realiseren van deze buurtbudgetten. In deze collectie vind je publicaties over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. 

 • Artikel: Wat is gebiedsgericht werken?
  Hier vind je informatie over wat gemeente Amsterdam verstaat onder 'Gebiedsgericht Werken'

 • Collectie: Waarom gebiedsgericht werken?
  In deze collectie vind je artikelen, essays en onderzoeken die gebiedsgericht werken analyseren. Ook zijn hier case studies te vinden over gebiedsgericht werken in andere steden.

 • Collectie: Gebiedsgericht werken in Amsterdam
  Hier vind je artikelen van en over verschillende maatschappelijke partners die samen met de gemeente Amsterdam gebiedsgericht werken in Amsterdam. Ook vind je informatie over welke tools de gemeente gebruikt in het gebiedsgericht werken.

 • Artikel: Democratie in uitvoering
  In dit essay gaat Anouk de Koning (Urban Citizen Fellow aan het NIAS) aan de hand van voorbeelden die gaan over alledaagse contacten tussen jeugdprofessionals en ouders en kinderen, of gebiedsmakelaars en bewoners in op vragen die spelen rondom democratisering. Juist in dergelijke alledaagse contacten krijgt de relatie tussen overheid en burger vorm.

 • Video: NIAS Talk - Here me out
  Over burger-overheid relaties in de stad. Met o.a. Anouk de Koning (Urban Citizen Fellow aan het NIAS) en Wethouder Rutger Groot Wassink.
 • Video: Ambtenaren over risico nemen en innovatie 
  In gesprek met gemeentesecretaris Peter Teesink en andere belangrijke gemeentelijke vernieuwers.

 • Video: De verenigde straten van Amsterdam
  Stichting Meer Democratie pleit voor meer zeggenschap voor burgers in politiek en maatschappij. In samenwerking met Pakhuis de Zwijger en een groep actieve Amsterdammers werken zij aan het onderzoekstraject 'De verenigde straten van Amsterdam.' Hiermee onderzoeken zij een andere vorm van de representatieve democratie.

 • Voorstel verbeteringen bestuurlijk stelsel
  Uit een groot evaluatieonderzoek blijkt dat het lokale bestuur sterker en beter kan, met meer toegang en zeggenschap voor de burgers. Daarom is er nu dit voorstel 'Voorgenomen hoofdlijnen bestuurlijk stelsel 2022'.

 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Paars (democratisering)

Icon afbeelding: Wikimedia Commons

Sorteren op: