Collectie (10)

Democratisering & Gebiedsgericht werken

Democratisering is een van de sleutelwoorden in het coalitieakkoord. Niet voor niets staat de gemeentelijke organisatie voor een aantal belangrijke veranderingen op dit gebied: onder andere meer zeggenschap en eigenaarschap voor bewoners en een betere verbinding tussen bewoners en gemeente.

Daarnaast wordt in het coalitieakkoord buurt- wijk- en gebiedsgericht werken genoemd als cruciaal voor een stad met de omvang van Amsterdam. Maar wat is gebiedsgericht werken precies? In deze collectie vind je zowel relevante publicaties omtrent democratisering in Amsterdam als relevante Amsterdamse en landelijke publicaties die zich richten op gebiedsgericht werken en verschillende vormen van wijkaanpak.

Klik op 'meer informatie' om te lezen over de verschillende onderdelen van deze collectie.

Meer informatie

 • Artikel: Democratisering en Digitale Stad
  Een hoofdstuk uit het Coalitieakkoord Amsterdam 2018: Een nieuwe lente een nieuw geluid.

 • Collectie: Democratiseren, hoe doe je dat?
  Hier vind je verschillende publicaties en video's die meer inzicht geven in de verschillende manieren waarop democratisering in Amsterdam vorm krijgt/vorm kan krijgen.
   
 • Collectie: Digitale Stad
  Het internet en het gebruik van digitale technologie is onderdeel van ons dagelijkse leven. Maar het zorgt er ook voor dat onze privacy, vrijheid van meningsuiting en democratie onder druk staan. In deze collectie vind je verschillende publicaties over hoe Amsterdam omgaat met de digitalisering van de stad.

 • Collectie: Buurtbudgetten
  Participatief begroten (buurtbudgetten en buurtbegroten) zijn een waardevolle manier om Amsterdammers invloed te bieden over wat er gebeurt in hun straat, buurt en stad. Gemeente Amsterdam werkt hard aan het realiseren van deze buurtbudgetten. In deze collectie vind je publicaties over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. 

 • Artikel: Wat is gebiedsgericht werken?
  Hier vind je informatie over wat gemeente Amsterdam verstaat onder 'Gebiedsgericht Werken'

 • Collectie: Waarom gebiedsgericht werken?
  In deze collectie vind je artikelen, essays en onderzoeken die gebiedsgericht werken analyseren. Ook zijn hier case studies te vinden over gebiedsgericht werken in andere steden.
 • Gebiedsgericht werken in Amsterdam
  Hier vind je artikelen van en over verschillende maatschappelijke partners die samen met de gemeente Amsterdam gebiedsgericht werken in Amsterdam. Ook vind je informatie over welke tools de gemeente gebruikt in het gebiedsgericht werken.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Paars (democratisering)

Icon afbeelding: Wikimedia Commons