Collectie (7)

Buurtbudgetten Amsterdam

Participatief begroten (buurtbudgetten en buurtbegroten) zijn een waardevolle manier om Amsterdammers invloed te bieden over wat er gebeurt in hun straat, buurt en stad. Het is een belangrijk instrument voor Amsterdammers om het gesprek te voeren over wat zij belangrijk vinden en waar zij behoefte aan hebben. Een dialoog tussen buurtbewoners, het ontwikkelen van plannen en gezamenlijk beslissen over de besteding van overheidsgeld. Dit vormt de kern van participatief begroten.

Op 6 januari 2021 heeft de Raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering kennis genomen van de onderstaande rapportages. Klik op 'meer informatie' voor de link naar deze vergadering van de raadscommissie.

Meer informatie

Vergadering Raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering op 6 januari 2021:
amsterdam.raadsinformatie.nl 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Paars (democratisering)

Icon afbeelding: Uit: Effecten van het pilotjaar buurtbudgetten

Sorteren op: