Collectie (17)

Innovatieagenda 2023: Democratisering

Amsterdam wil samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners werken aan democratisering. We onderscheiden drie vormen van participatie oftewel invloed uitoefenen op wat er gebeurt in de stad. Namelijk burgerparticipatie, overheidsparticipatie en netwerkparticipatie.

Wanneer de burgers actief meedenken, adviseren of samenwerken aan de voorbereiding of uitvoering van de plannen van de gemeente, noemen we het burgerparticipatie. (Het initiatief ligt bij de gemeente, bewoners doen of denken mee).

Andersom spreken we over overheidsparticipatie wanneer de overheid initiatieven ondersteunt die bewoners(organisaties) hebben voor een betere buurt, wijk of stad. (Het initiatief ligt bij burgers, de gemeente doet of denkt mee.) Een voorbeeld hiervan is het Buurtplan-recht (right to plan): initiatiefnemers hebben het recht een plan in te dienen voor de inrichting van de openbare ruimte. Zo kent Amsterdam diverse Buurtrechten toe aan buurten. Of we werken aan maatwerk-oplossingen voor initiatief dat niet in één beleidsdomein valt. Bijvoorbeeld WijAmsterdam, een platform waar initiatienemers, Amsterdammers elkaar kunnen vinden en we kennisdelen (klik op "Meer informatie" hieronder voor de links naar de projectpagina's).

Netwerkparticipatie gaat over meer structurele en langdurige samenwerking tussen gemeente en het netwerk van bewonersorganisaties en initiatiefnemers. Buurtplatforms hebben bij deze vorm van participatie een bijzondere positie als vaste gesprekspartner van de gemeente.

Concreet werken we aan het ontwikkelen van nieuwe participatievormen zoals online participatie met het open source platform OpenStad.org, stadsdeelpanels en burgerberaden. Met de Monitor Participatie houden we bij hoe het staat met participatie in de stad.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: democratisering-van-burgerwetenschap-image-blog-sb-1024x576.png

Icon afbeelding: democratisering-van-burgerwetenschap-image-blog-sb-1024x576.png

Sorteren op: