Beheer OR

Thijs van Schijndel

Product Owner openresearch.amsterdam

Chief Science Office / Gemeente Amsterdam
Cluster Digitalisering, Innovatie en Informatie
Coördinator Fysiek domein

Vanuit het CSO van de gemeente Amsterdam ben ik gepassioneerd bezig met de groei, innovatie en coördinatie van dit vooruitstrevende digitale platform. Openresearch.amsterdam, een samenwerking tussen de gemeente en kennisinstellingen in Amsterdam, vormt een cruciale pijler in de duurzame kennisinfrastructuur van de Metropool Regio Amsterdam. Op dit platform delen gemeentelijke organisaties, partners en kennisinstellingen hun onderzoek en innovaties, waardoor onderzoekers – van ambtenaren tot wetenschappers en andere professionals – elkaar kunnen vinden en voortbouwen op elkaars werk. Het openresearch platform bevordert samenwerking en kennisdeling, en draagt zo bij aan een innovatieve en duurzame toekomst voor de stad en haar omgeving.

 • Openbaar

  CIRCOLLAB Update juli 2024

  Beste allen,

  We zijn inmiddels in de zomer beland en hopelijk zullen velen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Nederland in een fragmenterende wereldorde

  In het rapport analyseert de WRR de belangrijkste geopolitieke…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Reinventing the City 2024

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Rapportages Meldingen Openbare Ruimte Amsterdam…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Onderzoek naar hitte in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Tentoonstelling Food for Thought

  Het Scheepvaartmuseum presenteert Food for Thought: een vogelvlucht door…

  Lees meer over
 • Academische Werkplaats Voedsel (AWV)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  testvideo 2 publiceren als REDACTIE OR

  Lees meer over
 • Openbaar

  test video mee publiceren als BEHEER OR

  Lees meer over
 • The Beach

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Mobility as a Service (MaaS)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe implementeren wij de Green deal succesvol?

  De Europese Green Deal, gelanceerd als reactie op de verkiezingen voor het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  The EU climate pact

  Empowering citizens for a greener Europe

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wat is de EU green deal?

  En hoe gaan we het halen?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse aanpak voor klimaatveerkracht

  Presentatie Sacha Stolp - Ciudades del Futuro 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kamerbrief over voorlopig standpunt voor Rijksorganisaties bij het gebruik van generatieve AI

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  LaBGreen De Bretten

  Openbaar
  Lees meer over
 • Werkruimte Redacteuren Fysiek Domein

  Openbaar
  Lees meer over
 • Link Jong Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Inrichtingsplan Rijkswateren Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Innovatieagenda 2023: Vertrouwen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Innovatieagenda 2023: Sport

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (16)

  Innovatieagenda 2023: Mobiliteit

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Innovatieagenda 2023: Gezondheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (16)

  Innovatieagenda 2023: Duurzaamheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (11)

  Innovatieagenda 2023: Digitale Veiligheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (18)

  Innovatieagenda 2023: Digitale Stad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (12)

  Innovatieagenda

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (17)

  Innovatieagenda 2023: Democratisering

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Innovatieagenda 2023: Circulaire Economie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (17)

  Innovatieagenda 2023: Brede Welvaart

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (27)

  Impact van technologie, innovatieve methodieken…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Vooronderzoek doorontwikkeling openresearch

  door AEVES Benefit

  Lees meer over
 • Academische Werkplaats Bodem

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Sessie Natuurinclusieve Steden

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Team Uitstootvrije Mobiliteit

  Openbaar
  Lees meer over
 • Sociaal en inclusief opdrachtgeverschap

  Openbaar
  Lees meer over
 • Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Inleiding tot kunstmatige intelligentie en ChatGPT

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  ChatGPT en Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Kennissessie ChatGPT

  Kennissessie ChatGPT

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Socratic Design

  Openbaar
  Lees meer over
 • Werkruimte Socratic Design

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Waar kan het licht uit?

  Presentatie Marlies Hoek

  Lees meer over
 • Onderzoekscoördinatoren gemeente Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Waardeketen Consumptiegoederen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Circulair samenwerken

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Waardeketen gebouwde omgeving

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Natuurinclusief Onderzoek

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Handboeken en tools voor natuurinclusief ontwerp

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Initiatieven en projecten

  Openbaar
  Lees meer over
 • Werkplaats Diversiteit en Inclusie binnen DenI

  Openbaar
  Lees meer over
 • VLR Sustainable Development Goals

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Coping and narrating in municipal project teams

  Openbaar
  Lees meer over
 • Marineterrein Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (12)

  Metropoolregio Amsterdam (MRA)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  EU Monitoring Gemeente Amsterdam, 30 juni 2022

  Relevante ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence in…

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Third CSI meeting 24 September @ Brussels

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Tech and the city - presented by Elena de Nictolis:

  Transcription of video: First of all, we’ve drafted a tentative timeline…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Circular economy - presented by Thomas Jacobs

  Transcription of video: We want to identify (by mapping or landscaping…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Air quality - presented by Marie Monjauze

  Transcription: We began with a benchmark of each situation (e.g. Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Mental health – presented by Panagiotis Bamidis

  Transcription of video: We’ve tried to make a spectrum of what we mean…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sustainable urban mobility - presented by Ovidiu Cimpean

  Transcription of video: In our workshop for mobility we discussed that a…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hamburg - Yellow pages URRE

  Urban Regional Research Ecology

  Lees meer over
 • Openbaar

  Thessaloniki- Yellow pages URRE

  Urban Regional Research Ecology

  Lees meer over
 • Openbaar

  Milan - Yellow Pages URRE

  Urban Regional Research Ecology

  Lees meer over
 • Openbaar

  Espoo - Yellow Pages URRE

  Urban Regional Research Ecology

  Lees meer over
 • Openbaar

  Paris - Yellow Pages URRE

  Urban Regional Research Ecology

  Lees meer over
 • Openbaar

  Barcelona - Yellow Pages URRE

  Urban Regional Research Ecology

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdam - Yellow Pages URRE

  Urban Regional Research Ecology

  Lees meer over
 • Openbaar

  Marseille - Yellow Pages URRE

  Urban Regional Research Ecology

  Lees meer over
 • Openbaar

  Reggio Emilia - Yellow Pages URRE

  Urban Regional Research Ecology

  Lees meer over
 • Openbaar

  Yellow pages: All cities

  Urban Regional Research Ecology

  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Yellow Pages: Cities describing their City…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Chapter 5: Conclusion - Between Urban Regions

  Urban Regional Research Ecology

  Lees meer over
 • Openbaar

  Chapter 4: Urban and Regional Research Ecology

  Urban Regional Research Ecology

  Lees meer over
 • Openbaar

  Chapter 3: Sharing Knowledge and Working Together

  Urban Regional Research Ecology

  Lees meer over
 • Openbaar

  Chapter 2: Cities are at the Centre of Transition

  Urban Regional Research Ecology

  Lees meer over
 • Openbaar

  Introduction: An Ecology of Chains and Networks

  The dependence and interaction between government policy and scientific…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Full publication: Urban Regional Research Ecology

  On the local interaction between science and government, research and…

  Lees meer over
 • Openbaar

  The Battle of the Amsterdam quayside bulge

  The canals and quaysides in Amsterdam make a pretty picture. In order to…

  Lees meer over
 • oba.ontwerplab

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Interdisciplinarity Beyond the Buzzword

  Openbaar
  Lees meer over
 • Werkplaats der Werkplaatsen

  Openbaar
  Lees meer over
 • G4 overleg circulariteit

  Openbaar
  Lees meer over
 • Movisie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  HvA teacherslab

  Op 25, 26 en 27 januari 2001 gaan alle docenten en een groot aantal…

  Lees meer over
 • Werkplaats Urban Ecology en Biobased Solutions

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  ABOVE/BELOW - Videopresentatie Integrale Ontwerpmethode voor de openbare ruimte

  Lees meer over
 • Rekenkamer Metropool Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (26)

  AI en ethiek

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Rats in the city

  Presentatie Jan Buijs (GGD) en Emiel van Loon (UvA)

  Lees meer over
 • Food Council MRA

  Openbaar
  Lees meer over
 • Werkplaats: kracht van visualisatie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Hoe vieren we Oud en Nieuw 2020?

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Eenzaamheid onder jongeren: E-learning module

  Deze e-learning geeft je informatie over eenzaamheid onder jongeren. Voor…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Peer-groepen organiseren voor FACT jongeren ter bevordering van het sociale netwerk

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Bejegening van kwetsbare jongeren door professionals

  Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Community feeling in Molenwijk

  Narratieven van 'oude' en 'nieuwe' bewoners in molenwijk

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de stad 2019: Participatie in Welvaart

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2019: Participatie in Arbeid

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2019: Duurzaamheid

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de stad 2019: Mobiliteit

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de stad 2019: Economie

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2019: Participatie in Onderwijs

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2019: Gezondheid

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de stad 2019: Bevolking en Woningmarkt

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Uploading & Asking for Publication

  Guideline manual for creating and publishing your work on openresearch…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Event Webinar: Integraal ontwerpen openbare ruimte

  Gemeente Amsterdam, Ruimte en duurzaamheid, team Amstel-Stad nodigt jou…

  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Deel2 - Werkboek

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Deel1 - Casus Amstel-Stad, Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte (IOOR)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Artikelen toevoegen en bewerken

  Een artikel is een item dat een titel, samenvatting en tekst bevat

  Lees meer over
 • Openbaar

  Traffic intensity before, during and after intelligent lockdown measures in the Netherlands

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet woningvoorraad en bewoning

  WiMRA 2019

  Lees meer over
 • Openbaar

  Collecties toevoegen en bewerken

  Een collectie is een organisatorisch item of folder. Het bevat altijd…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Openresearch.amsterdam: de ontwikkeling van het digitale platform voor kennisdeling

  Lees meer over
 • Openbaar

  Signaleren van slaapproblemen bij jonge kinderen

  In deze studie onderzoeken wij de tevredenheid van ouders over de slaap…

  Lees meer over
 • Collectie (16)

  Poster Presentations Sarphati Symposium

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Programme Sarphati Amsterdam Symposium 2020

  Programme, speakers and panel sessions.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Written Summary 2020 Sarphati Symposium

  Written summary of the 2020 Sarphati Symposium by Thijs van Schijndel

  Lees meer over
 • Openbaar

  Reflexive Planning as Design and Work: Lessons from the Port of Amsterdam

  Lees meer over
 • STBY

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Gebiedsontwikkeling in Centrum

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Gebiedsontwikkeling in Zuid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Gebiedsontwikkeling in West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Gebiedsontwikkeling in Noord

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Gebiedsontwikkeling in Oost

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Gebiedsontwikkeling in Zuidoost

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Gebiedsontwikkeling in Nieuw-West

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Gezondheid voor studenten

  Openbaar
  Studenten
  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Gezondheid voor bedrijven

  Openbaar
  Bedrijven
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Gezondheid in thema's

  Openbaar
  Thema’s
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Gezondheid voor bewoners

  Openbaar
  Bewoners
  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Jeugd voor bewoners

  Openbaar
  Bewoners
  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Jeugd voor bedrijven

  Openbaar
  Bedrijven
  Lees meer over
 • Collectie (15)

  Jeugd voor studenten

  Openbaar
  Studenten
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Gebiedsontwikkeling voor studenten

  Openbaar
  Studenten
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Gebiedsontwikkeling voor bewoners

  Openbaar
  Bewoners
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Gebiedsontwikkeling voor bedrijven

  Openbaar
  Bedrijven
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Gebiedsontwikkeling per stadsdeel

  Openbaar
  Stadsdelen
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Groen in de stad voor bedrijven

  Openbaar
  Bedrijven
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Symposium ontwerp natuurinclusieve kades en oevers

  Openbaar
  Lees meer over
 • Smart City Studenten Projecten

  Openbaar
  Lees meer over
 • Studiereis Stockholm Energietransitie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Meetup #7 Innovatiedistrict Amsterdam Zuidoost

  Voor de zevende meetup van Campus Amsterdam streken we gisteren neer in…

  Lees meer over
 • Meetups Campus Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (5)

  Grond- en reststof verwerking

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Energie voor Bewoners

  Openbaar
  Bewoners
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Energietransitie voor Bedrijven

  Openbaar
  Bedrijven
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Energie in thema's

  Openbaar
  Thema’s
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Energietransitie voor Studenten

  Openbaar
  Studenten
  Lees meer over
 • Openbaar

  Convenant Hoogstraten Diversiteitsaanpak

  Ondernemers en gemeente samen voor divers winkelaanbod

  Lees meer over
 • Play the City

  Openbaar
  Lees meer over
 • Complex Care: Meer behoefte aan HBO

  Openbaar
  Lees meer over