Artikel

Beleidskader Participatie

Dit beleidskader is een ambtelijk instrument dat kaders biedt voor het proces waarmee participatie in de gemeente Amsterdam vorm krijgt. Wettelijke ontwikkelingen en achterliggende maatschappelijke ontwikkelingen staan niet stil. Dit beleidskader is dan ook geen afronding maar een tussenstap.

In dit beleidskader worden de lessen uit de praktijk vertaald naar algemene uitgangspunten voor het
participatieproces. Deze algemene uitgangspunten gelden bij ieder participatieproces, ongeacht
de vorm en omvang waarvoor wordt gekozen. Als basis hiervoor dienen de lessen die zijn geleerd
Gemeente Amsterdam, met de introductie van de participatieparagraaf, de recente uitgebreide evaluatie van negen participatietrajecten en een uitgebreid onderzoek van Dr. Nanke Verloo, Urban Citizen Fellow
NIAS/KNAW.

Contact: Gemeente Amsterdam

Wat staat er in het participatiebeleid?

Het participatiebeleid is voor de gemeentelijke organisatie samengevat in 10 participatieregels. Hieronder wat de Amsterdamse aanpak van participatie inhoudt.

  • We beginnen op tijd en maken bewuste keuzes.
  • We organiseren bestuurlijke betrokkenheid vanaf het begin.
  • We zijn vanaf de start duidelijk over de ruimte voor participatie, de rol van bewoners, ondernemers en organisaties en wat we met hun inbreng doen.
  • We vragen actief naar behoeften van belanghebbenden en spelen hier op in.
  • We leveren extra inspanning om alle belanghebbenden actief te betrekken.
  • We delen actief alle openbare informatie met alle belanghebbenden.
  • We communiceren in begrijpelijke taal, afgestemd op betrokkenen.
  • We leggen de keuzes die tijdens de participatie worden gemaakt eerlijk, beargumenteerd en helder uit.
  • We publiceren onze participatieplannen.
  • We reflecteren met betrokkenen om te leren van de praktijk.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Wikimedia Commons - sky

Icon afbeelding: Participatie - foto Gemeente Amsterdam

Media

Documenten