Artikel

Beleidskader Participatie

Dit beleidskader is een ambtelijk instrument dat kaders biedt voor het proces waarmee participatie in de gemeente Amsterdam vorm krijgt. Wettelijke ontwikkelingen en achterliggende maatschappelijke ontwikkelingen staan niet stil. Dit beleidskader is dan ook geen afronding maar een tussenstap.

In dit beleidskader worden de lessen uit de praktijk vertaald naar algemene uitgangspunten voor het
participatieproces. Deze algemene uitgangspunten gelden bij ieder participatieproces, ongeacht
de vorm en omvang waarvoor wordt gekozen. Als basis hiervoor dienen de lessen die zijn geleerd
Gemeente Amsterdam, met de introductie van de participatieparagraaf, de recente uitgebreide evaluatie van negen participatietrajecten en een uitgebreid onderzoek van Dr. Nanke Verloo, Urban Citizen Fellow
NIAS/KNAW.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Wikimedia Commons - sky

Icon afbeelding: Participatie - foto Gemeente Amsterdam

Media

Documenten