Artikel

Pride Parades en LHBT Bewegingen

Politieke participatie in internationaal vergelijkend perspectief

Tegenwoordig worden Pride-parades gehouden in landen en plaatsen over de hele wereld, die de meest zichtbare manifestaties bieden van lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans-, queer- en intersekse bewegingen en politiek. Pride Parades en LGBT-bewegingen dragen bij aan een beter begrip van de dynamiek van LGBT-protesten door een vergelijkende studie van elf Pride-parades in zeven Europese landen – Tsjechië, Italië, Nederland, Polen, Zweden, Zwitserland, het VK – en Mexico. Peterson, Wahlström en Wenerhag leggen de dynamiek bloot die overeenkomsten en verschillen tussen Pride-parades veroorzaakt, met behulp van unieke gegevens uit enquêtes onder Pride-deelnemers en kwalitatieve interviews met parade-organisatoren en belangrijke LGBT-activisten. Naast het schetsen van de geschiedenis van Pride in de respectieve landen, onderzoeken de auteurs hoe de verschillende politieke en culturele contexten van invloed zijn op: Wie participeert, in termen van sociaal-demografische kenmerken en politieke oriëntaties; wat Pride-parades betekenen voor hun deelnemers; hoe deelnemers werden gemobiliseerd; hoe Pride-organisatoren zich verhouden tot bondgenoten en welke strategieën ze gebruiken voor hun uitvoeringen van Pride. Dit boek is interessant voor politicologen en sociologen die geïnteresseerd zijn in LHBT-studies, sociale bewegingen, vergelijkende politiek en politiek gedrag en participatie.

Auteurs: Abby PetersonMattias WahlströmMagnus Wennerhag (2018). Pride Parades and LGBT Movements: Political Participation in an International Comparative Perspective. Taylor & Francis Group. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315474052

Aanvullende informatie

Media

Documenten