Collectie (6)

Stad

Onderzoek van ontwerpers in de stad, maatschappelijke initiatieven en ander publiek onderzoek

Meer informatie

Ontwerpend Onderzoek kan signalen uit de stad begrijpelijk en inzichtelijk maken. Bewoners, met verschillende kennisniveaus en diverse achtergronden, kunnen deelnemen aan deze trajecten. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van het gebiedsplan 2016 in Nieuw West waar meer dan 800 mensen hebben bijgedragen aan het ontwerpend onderzoek dat een breed gedragen gebiedsplan als resultaat heeft gehad. Maar ook bij complexe vraagstukken als de jeugdzorg, de energietransitie of de toenemende armoede kan ontwerp denken helpen om nieuwe oplossingsruimte in beeld te brengen.

Bij grotere onderzoeken zullen ontwerpers worden betrokken en zal de samenwerking worden gezocht met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Rietveld Academie en het Sandberg Instituut.  Amsterdam heeft een grote creatieve industrie. Binnen de gemeente is door de CSO een maandelijks overleg (design tafel) gestart om de brede diversiteit aan deskundigheid op het gebied van ontwerp denken te bundelen.

 

 

                                                                      

 

 

Afbeelding credits

Header afbeelding: ontwerp.jpg

Icon afbeelding: Amsterdam Light Festival - Alphons Nieuwenhuis - fotobank.amsterdam

Sorteren op: