Artikel

Trendverkenning Vertrouwen burger-overheid

Zeven trends die invloed hebben op de vertrouwensrelatie tussen Amsterdammers en de gemeente

Kritiek op en wantrouwen richting de overheid is van alle tijden. Schuring in het publieke debat, protesten en tegenkracht zijn een belangrijk onderdeel van een gezonde, goed functionerende democratie. In de afgelopen jaren zien we dat de kritiek zich in toenemende mate richt op de integriteit en bekwaamheid van de overheid. Hierdoor komt de algehele legitimiteit van de overheid onder druk te staan. De gemeente Amsterdam trekt dit zich aan. Voor het verbeteren van de vertrouwensrelatie ziet zij het als taak om Amsterdammers voldoende reden te geven haar te vertrouwen. Om een scherper beeld te krijgen van de context waarin we aan vertrouwen werken, is deze trendverkenning uitgevoerd. De vertrouwensrelatie tussen Amsterdammers en de gemeente speelt zich namelijk niet in een vacuüm af. Het vertrouwen in de overheid wordt bepaald door verschillende factoren waar we als gemeente Amsterdam beperkt tot geen invloed op hebben. We maken hier een onderscheid tussen korte termijn factoren (o.a. politieke imago’s, schandalen), structurele factoren (ons type kiesstelsel en hoe de overheid georganiseerd is), conjuncturele factoren (o.a. economische groei, demografie en verkiezingen) en persoonlijke factoren (o.a. opleiding, leeftijd en politieke voorkeur). Door deze factoren heen tekenen zich een zevental trends af die invloed hebben op de vertrouwensrelatie tussen Amsterdammers en de gemeente.

Aan deze verkenning hebben gewerkt:

  • Xandra Hoek
  • Steven de Grauw
  • Maurijn Rezvani
  • Pieter van Gelder

Media

Documenten