Artikel

Amsterdams atelier- en broedplaatsenbeleid 2019-2022

Creativiteit, vernieuwing en leefbaarheid, dat is wat een bloeiende culturele sector onze stad brengt. Kunstenaars en creatieven spelen hierin een centrale rol. Zij kijken op een andere manier naar de stad, vertellen nieuwe verhalen, verbinden mensen, creëren bijzondere plekken en voegen iets toe wat er nog niet was.

Amsterdam kan niet zonder kunstenaars. Zij dragen bij aan een complete stad en daarom maken we ruimte voor hen. Dat doen we al heel lang en sinds 20 jaar vooral door het mogelijk maken van atelierverzamelgebouwen, de zogenaamde broedplaatsen. In Amsterdam hebben we nu ruim 60
broedplaatsen - ieder met een eigen profiel - waar duizenden kunstenaars (samen)werken. Kunstenaars die de geborgenheid van een eigen atelier nodig hebben om tot geniale ideeën te komen, kunstenaars die een broedplaats als springplank gebruiken naar een groot podium en kunstenaars uit het buitenland die worden aangetrokken door het creatieve en open klimaat in onze stad.

Omdat Amsterdam duurder en de ruimte schaarser wordt, staan we voor grote uitdagingen. Hoe houden we onze stad toegankelijk voor de mensen die zo belangrijk zijn? Hoe zorgen we dat er voldoende betaalbare ruimte blijft voor kunstenaars om te werken en te wonen? En hoe zorgen we ervoor dat broedplaatsen meebewegen met de snel veranderende stad en open, inclusief en divers zijn?

Dit vergt aanpassing van de wijze waarop we omgaan met broedplaatsen, ateliers en woonruimte voor kunstenaars. Daar waar voorheen de tijdelijkheid van broedplaatsen vanzelfsprekend was, omdat er altijd plekken waren waar nieuwe broedplaatsen gerealiseerd konden worden, gaan we nu kijken hoe we de termijnen kunnen oprekken en broedplaatsen een meer permanent karakter kunnen geven. Marktpartijen die een pand willen neerzetten in de stad gaan we vaker vragen ook ruimte voor een broedplaats te maken. Met de woningbouwcorporaties blijven we in gesprek over het realiseren van nieuwe atelierwoningen. Ook gaan we kijken hoe we meer ruimte kunnen bieden voor de maakindustrie en voor kunstenaars met een MBO-achtergrond.

Broedplaatsen kunnen verschillende functies hebben, voor kunstenaars, voor de buurt en voor de stad. Ook hier zien we een opgave als het gaat om de noodzaak om de broedplaatsen nog meer echt een onderdeel van de stad te laten zijn. Daarom gaan we programmering in broedplaatsen en
de samenwerking tussen broedplaatsen en de vele culturele instellingen in de stad stimuleren. Daar kunnen mooie projecten op buurtniveau uit voortkomen en evenementen met een groot bereik, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij de broedplaats Tugela85. Ook stimuleren we specifieke functies in broedplaatsen zoals tijdelijke woonwerkstudio’s voor creatief talent (Artist in Residence). Broedplaats WOW in Amsterdam West is daarvan een goed voorbeeld.


Om het nieuwe atelier- en broedplaatsenbeleid vorm te geven hebben we gesprekken gevoerd met kunstenaars, vertegenwoordigers van culturele instellingen, diverse gemeentelijke directies en anderen betrokkenen. Deze gesprekken hebben ons gesterkt in de overtuiging dat het voor de stad van groot belang is te blijven inzetten op ruimte voor broedplaatsen, ateliers en woonruimte voor creatieve talenten. Dat betekent meer ruimte voor kunstenaars, meer verbinding met de stad en meer verbinding met de Amsterdammers.

Bron: Amsterdam.nl

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten