Artikel

Katern 1: Polyphonic Cities

Sociale en ecologische stedelijke ontwikkelingen worden in Europa steeds vaker in relatie tot elkaar beschouwd. Het in kaart brengen van deze ontwikkelingen speelt zich af op verschillende niveaus, van internationale politiek tot persoonlijk leven.

De stad is bij uitstek een omgeving waar het politieke systeem en het persoonlijke leven elkaar raken. Het is daarom een uitdaging om de waarden onder toekomstvisies zo vorm te geven dat zowel de mensen zich erin herkennen als dat samenwerking tussen verschillende overheden bevorderd wordt. Dit hoofdstuk opent met een korte schets van Dagmar Keim over de jongste Europese geschiedenis van het gezamenlijk vormgeven van sociaal en ecologisch stedelijk beleid. Vervolgens schetst Dirk van de Heuvel in een aantal beelden hoe in Nederland stadsnatuur in de laatste decennia is ontwikkeld. Annelys van der Vet toont subjectieve atlassen die zij met mensen in verschillende wereldsteden heeft gemaakt. Deze atlassen laten zien hoe mensen dagelijks vanuit een persoonlijk perspectief waarden voor overleven vormgeven. Vervolgens spreekt Farid Tabarki met ambtenaren uit zes Nederlandse steden over het maken van een waarden gedreven omgevingsvisie voor hun stad. Klaas Kuitenbrouwer tenslotte, leidt een gesprek over hoe men de spanningen, die ontstaan in stedelijke ontwikkeling, kan hanteren.

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Banner Cahier 1

Icon afbeelding: Habitat

Media

Documenten