Artikel

Zes lessen over co-creatie in de energietransitie

Gemeenten en provincies zoeken manieren om effectief ruimtegebruik in de energietransitie te bevorderen en co-creatie met bewoners en bedrijven van de grond te krijgen. Deze handreiking bevat daarvoor zes waardevolle lessen uit het co-creatietraject voor een zonneparking in Heemstede dat Kennisland begeleidde. Nuttig voor alle gemeenten.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 zeventig procent van de Nederlandse elektriciteit uit duurzame bronnen moet komen. In de Regionale Energiestrategieën (RES'en) werken provincies, gemeenten, waterschappen, netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners samen om duurzame elektriciteit op te wekken. Dit kan onder meer door middel van windmolens op land en het plaatsen van zonnepanelen, maar de ruimte in Nederland is beperkt. Zonnepanelen op parkeerterreinen (zonneparkings) zijn een aantrekkelijke optie, omdat de ruimte op meerdere manieren tegelijk gebruikt wordt. De verwachting is dat het aantal zonnepanelen op parkeerplaatsen in Nederland flink zal toenemen. 

Ontwerp in co-creatie met belanghebbenden uit de omgeving

Co-creatie zorgt ervoor dat het ontwerp aansluit bij de behoeften en wensen van de lokale gemeenschap. Een co-creatief proces kan leiden tot nieuwe inzichten, creatieve oplossingen en meer draagvlak en acceptatie van het ontwerp. Kennisland heeft in 2022/2023 in samenwerking met What Design Can Do een co-creatietraject begeleid in Heemstede om te komen tot een gedragen ontwerp voor een zonneparking op het parkeerterrein van Sportpark Groenendaal. Een veel gehoorde uitspraak was:

“Alleen een dak erop maken is ook jammer.” 

Er kwamen dankzij de inbreng van omwonenden veel meer thema’s dan alleen de technische aspecten van de zonneparking aan bod, zoals biodiversiteit, veiligheid en sociale ontmoeting. Uniek aan het traject was een ontwerpgedreven, co-creatief en inclusief participatieproces, waarbij inwoners, bedrijven, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties al vroegtijdig en creatief mee konden denken over de invulling van het terrein. De zes belangrijkste lessen uit dit traject zijn samengevat in deze handreiking.

Aanvullende informatie

Media

Documenten