Betrokkene

Marcel Oosterwijk

Kennisland / Hoofd Communicatie

Wie er het dichtst op zit, weet er het meeste van. Daarom ontwerpen we samen met de betrokkenen oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. We leren mensen zelf vernieuwen. Door middel van sociale innovatie bouwen we aan een lerende samenleving, een kennissamenleving.

Kennisland is onderdeel van Stichting CAOP.

 1. Wij maken de samenleving slimmer, socialer en creatiever door in de praktijk te experimenteren met nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Wat we ook doen, we doen het samen met de betrokkenen van een maatschappelijk vraagstuk.

 2. We maken van ‘doelgroepen’ weer mensen. Wij werken in de ruimte tussen beleidsmakers, organisaties en burgers. We brengen de wereld waarin mensen leven en de wereld van systemen bij elkaar. Zodat maatschappelijke systemen mensen ondersteunen in plaats van tegenwerken.

 3. We leren mensen zelf vernieuwen. Zo bouwen we aan een lerende samenleving, een kennissamenleving. Alleen zo komen we met elkaar tot duurzame vernieuwing.

 

 • Openbaar

  Vergroten meldingsbereidheid bij discriminatie: een public-design-aanpak

  Lees meer over
 • Openbaar

  De ouderenzorg klaarmaken voor de toekomst – alle lessen gebundeld

  Na twee jaar innoveren in de ouderenzorg met ouderen, mantelzorgers

  Lees meer over
 • Openbaar

  Handreiking ‘Verbeteren van de positie van jongeren met een beperking’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toolkit: ‘Aan de slag met een Leer- en Innovatie-netwerk binnen jouw zorg-instelling’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ondersteuning MDT in het onderwijs

  Om scholen te helpen maatschappelijke diensttijd (MDT) structureel te…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Zes lessen over co-creatie in de energietransitie

  Gemeenten en provincies zoeken manieren om effectief ruimtegebruik in de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Actieplan ‘Samen vooruit met energie’

  We zitten middenin een energietransitie, waarin we overstappen van energie…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Handreiking: ‘Samen naar een zinvolle daginvulling voor mensen met dementie’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Thuis of in de kluis: op weg naar een smartphonevrije school

  Een smartphone kan de les verlevendigen met bijvoorbeeld een online quiz…

  Lees meer over