Artikel

EU Proposed Mission: 100 Climate-neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens (volledige PDF)

Report of the mission board for climate-neutral and smart cities

Dit rapport beschrijft de achtergrond van de'Cities Mission for 100 climate neutral cities by 2030' van de Europese Commissie en de criteria die worden gehanteerd voor inschrijving.

Honderd klimaatneutrale steden in 2030: dat is het doel van het missiebestuur van klimaatneutrale en slimme steden. Een missie in dit domein kan honderd Europese steden ondersteunen, promoten en etaleren wanneer het gaat om hun systemische transitie naar klimaatneutraliteit in 2030.

Ook kan de missie deze honderd steden maken tot experimentatie- and innovatiehub voor alle steden. Steden zijn de plek waar decarbonisatiestrategieën voor energie, transport, gebouwen en zelfs industrie en landbouw naast elkaar bestaan en elkaar raken. De klimaatcrisis moet worden aangepakt binnen steden en door burgers te betrekken die niet alleen politieke actoren in een bestuurlijke structuur zijn, maar ook gebruikers, producenten, consumenten en eigenaren. Doordat het multi-level co-creatieproces wordt vastgelegd in een contract van een klimaatstad aangepast wordt op de werkelijkheid van elke stad, is de missie volledig verankerd in de Europese Green Deal Strategy om Europa klimaatneutraal te maken in 2050.

Bron: European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Gronkiewicz-Waltz, H., Larsson, A., Boni, A., et al., 100 climate-neutral cities by 2030 - by and for the citizens : report of the mission board for climate-neutral and smart cities, Publications Office, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2777/46063

Media

Documenten