Artikel

Deel2 - Werkboek

Volledige publicatie

Het Werkboek bevat een catalogus van generieke maatregelen en de uitwerkingen ervan, waaruit de stedenbouwkundige ontwerper kan selecteren bij het programmeren en ontwerpen van de openbare ruimte en ondergrond.

Er zijn een groot aantal maatregelen voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte en ondergrond en de aangrenzende buitenschil van de bebouwing.
Per gebiedsthema worden de maatregelen en uitwerkingen beschreven en aan de hand van tekeningen toegelicht. Elk hoofdstuk begint met achtereenvolgens een korte inleiding op het gebiedsthema, een overzichtstabel met de maatregelen en uitwerkingen (met paginaverwijzing) en een cirkel met de kansrijke combinaties van uitwerkingen met andere uitwerkingen. Daarna worden per schaalniveau (gebied, netwerk, openbare ruimte, kavel en gebouw) de getekende uitwerkingen gepresenteerd. Onder elke uitwerking staan codes van andere uitwerkingen van hetzelfde of een ander gebiedsthema die een win-winsituatie geven.

Inhoudsopgave

Inleiding / p. 3

Maatregelen en uitwerkingen Leefmilieu / p. 5

Maatregelen en uitwerkingen Water / p.23

Maatregelen en uitwerkingen Flora & Fauna / p. 43

Maatregelen en uitwerkingen Energie / p. 53

Maatregelen en uitwerkingen Bodem & Ondergrond / p. 67

Maatregelen en uitwerkingen Materialen / p. 86

Specificaties / p. 104

Bijlage / p. 116

Register / p. 120

Beeldverantwoording / p. 131

Projecteam Amstel-Stad / p. 132

Colofon / p. 132

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Logo Integrale Ontwerpmethode-banner website ORP-01.jpg

Media

Documenten