Artikel

Introductie, Amstel-Stad en de Nieuwe Methode

Hoofdstuk 1-1 beschrijft de ontwikkel- en transformatie-initiatieven in Amstel-Stad. De huidige waterhuishouding, de bodemstructuur en de milieuhygiëne worden met kaarten toegelicht.
De knelpunten in de openbare ruimte en de almaar toenemende vraag naar energie worden in hoofdstuk 1-2 en 1-3 toegelicht. Hoofdstuk 1-4 beschrijft hoe knelpunten zich steeds vaker manifesteren en gebiedsontwikkelingen vervolgens vastlopen. Klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie vragen om een andere ontwerpmethode. Deze wordt in hoofdstuk 1-5 in zes stappen uitgelegd. De ontwerpmethode werkt met gebiedsoverstijgende thema’s en prestatiedoelen, om integraliteit te realiseren.

Introductie / p. 7

1 Over het gebied Amstel-Stad / p. 11

2 Knelpunten in de openbare ruimte / p. 17

3 Stedelijke ambities en stresstest / p. 25

4 Gebiedsontwikkeling en openbare ruimte / p. 45

5 Beschrijving nieuwe ontwerpmethode / p. 53

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Logo Integrale Ontwerpmethode-banner website ORP-01.jpg

Icon afbeelding: cover IOOR hoofdstuck1.pdf

Media

Documenten