Artikel

Pilot inloggen met Yivi voor inzien meldingen openbare ruimte

E-mail delen via Yivi voor inzien meldingen op Mijn Amsterdam

Van 22 Mei t/m 3 September 2023 is een pilot gedaan met Yivi. Iedereen die in deze periode een melding openbare ruimte deed en daarbij zijn/haar e-mailadres opgaf, kreeg de kans om de melding online te volgen in Mijn Amsterdam.

De pilot had verschillende doelen:
- Leren of deze manier van inloggen werkt voor inwoners van Amsterdam en of we de juiste uitleg hebben
gegeven over het experiment en Yivi.
- Als gemeente ervaring opdoen (technisch leren) met een nieuw inlogmiddel als Yivi binnen een omgeving
als Mijn Amsterdam, zodat we voorbereid zijn voor de Wet Digitale overheid.
- De uitgangspunten voor digitale identiteit te verrijken met de lessen uit het experiment.

De flow was als volgt:
- In de bevestiging van de melding wordt de pilot benoemd met een link naar de inlogpagina.
- Via de inlogpagina kan de gebruiker via Yivi zijn/haar e-mail adres delen. Na succesvolle inlog, wordt Mijn Amsterdam getoond met alle meldingen die de gebruiker de afgelopen 12 maanden heeft gedaan met dat e-mailadres.
- Vanaf de inlogpagina kan de gebruiker ook meer informatie over de pilot krijgen.
- Naast informatie over de pilot, werd meer informatie over Digitale identiteit en Yivi en de Yivi-demosite aangeboden.

De wens van UX was de melders op de bedankpagina van de melding te wijzen op de mogelijkheid de melding in Mijn Amsterdam te volgen. Dit bleek niet mogelijk.

De flow is niet meer online beschikbaar. Het prototype van alle schermen van de gehele flow is wel beschikbaar (zie hierna via 'Website')

Rapportage: Rik van Zwol, Frank Willemsen 

Schermflow van meldingen inzien in Mijn Amsterdam via Yivi

Conclusie

De doelstelling: “leren of deze manier van inloggen werkt” is gehaald, er waren voldoende deelnemers en een hoge respons op het KTO.

 • De doelstelling technisch leren is gehaald. Het inloggen werkte goed, de architectuur is duidelijk en er is een akkoord vanuit privacy & security.
 • De doelstelling uitganspunten voor digitale identiteit verrijken is ten dele gehaald door blijvende onduidelijkheid over de eisen die de overheid stelt aan eID-oplossingen (Wet Digitale Overheid).
 • De inzichten opgedaan door deze pilot, worden meegenomen bij de opzetvan een vervolg en de opgedane inzichten zijn input voor toekomstig beleid.

Bekijk de rapportage voor alle inzichten in detail. De pilot heeft ook een aantal aanbevelingen opgeleverd voor vervolg.

Aanbevelingen

 • Ter voorbereiding op de Wet Digitale Overheid use cases onderzoeken waar de meerwaarde voor Amsterdammers goed naar voren komt bij het gebruik van wallets
 • Zorg voor een optimale UX zodat gebruikers het nieuwe inlogmiddel krijgen aangeboden op het moment dat ze hier meeste meerwaarde van inzien.
 • Onderzoek of Amsterdam ook uitgever van gegevens kan worden.
 • Het beheer van de Yivi Demo site is niet geborgd binnen Dienstverlening. Migratie naar Azure is een bewerkelijke en kostbare oplossing. Een andere optie is dat een derde partij de demosite gaat hosten, met onze front-end. Dit moet nog verder besproken worden met DVL.
  Update februari 2024: besloten is om de Yivi Demo site niet langer op onze website aan te bieden. De gemeente is van mening dat een demosite beter door Stichting Privacy by Design aangeboden kan worden.
 • Bij vervolgexperimenten met Yivi meer aandacht besteden aan het versterken van vertrouwen bij inwoners om een nieuw inlogmiddel als Yivi te gebruiken.
 • Meer uitleg bieden over het gebruiksklaar maken van Yivi en de uitlegpagina’s verbeteren met opgehaalde input van Amsterdammers.

Mogelijke richting voor de inlogpagina:

Voorstel Yivi inlog op Mijn Amsterdam

Auteur: Mike Alders

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Overlast straatafval melding volgen via Yivi

Icon afbeelding: Inlogpagina Mijn Amsterdam

Media

Documenten