Artikel

Usability test meldingen openbare ruimte inzien in Mijn Amsterdam

Inloggen op Mijn Amsterdam door BSN + e-mailadres te delen via IRMA

In een usability test is onderzocht hoe Amsterdammers het inloggen met IRMA ervaren als manier om meldingen openbare ruimte in te zien.
IRMA is ingezet omdat hiermee zowel het BSN als een e-mailadres kan worden gedeeld.
Via DigiD kan alleen BSN worden gedeeld en daardoor is het niet mogelijk meldingen weer te geven; meldingen zijn uitsluitend gekoppeld aan e-mail.

De volgende onderzoeksvragen zijn beantwoord:
1. Kunnen mensen hun weg vinden naar overzicht ‘Mijn meldingen openbare ruimte’ als de homepage van mijn.amsterdam.nl het startpunt is?
2. Wat is de meest aantrekkelijke trigger om gebruikers te informeren over statusverandering?
3. Heeft de detailpagina van een melding op mijn.amsterdam.nl toegevoegde waarde t.o.v. de statusupdates die de gebruiker per mail krijgt?
4. Welke mogelijkheden bieden we om te reageren op statusmeldingen op mijn.amsterdam.nl (vergelijk 14020 in e-mail)?

Uitvoering

  • UX Designer: Mike Alders en Dirk Been
  • UX Researchers: Anouschka Scholten en Ineke van Gelder

Acht Amsterdammers hebben deelgenomen aan de test met een prototype van de IRMA app en een prototype van de inlog op Mijn Amsterdam.

Door de test is duidelijk dat de flow goed te begrijpen is. Sommigen begrijpen niet waarom DigiD niet gebruikt kan worden. 

Mensen kunnen hun weg vinden naar het overzicht 'Mijn meldingen openbare ruimte'. Uit de test zijn verschillende bevindingen genoemd, die relevant zijn voor Mijn Amsterdam en voor SIA (Meldingen openbare ruimte).

Men vindt het prettig dat Mijn Amsterdam alle meldingen bij elkaar toont. Dit is van grote meerwaarde voor veelmelders.

In het testrapport zijn alle bevindingen in detail beschikbaar.

De schermen van het gebruikte IRMA-prototype zijn beschikbaar als bijlage.

Auteur: Mike Alders

Afbeelding credits

Header afbeelding: Meldingen openbare ruimte

Icon afbeelding: Vrijgeven BSN en e-mailadres

Media

Documenten