Artikel

Agenda Digitale Stad 2023-2026

Gemeenteraad 24 januari 2024

Digitale ontwikkelingen gaan razendsnel en hebben invloed op ons dagelijks leven: op de manier waarop we werken, boodschappen doen, bankzaken regelen of onderwijs volgen. Digitalisering raakt ook allerlei thema’s waaraan de gemeente Amsterdam werkt. Van mobiliteit tot dienstverlening, van veiligheid tot zorg. Onze grootste prioriteit is om digitalisering in te zetten waar dat de stad en haar inwoners helpt. Onze visie en aanpak leest u in de Agenda Digitale Stad (2023-2026).

Behandeld in Gemeenteraad 24 januari 2024, Behandelend ambtenaar: Digitalisering & Innovatie, Sigrid Winkel, s.winkel@amsterdam.nl. Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier 

Banner Open Research Digitale Stad.jpg

Digitalisering als hulpmiddel

Met de Agenda Digitale Stad kijkt de gemeente Amsterdam hoe technologie kan helpen bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken als kansenongelijkheid, krapte op de arbeidsmarkt, mentale gezondheid, veiligheid en afnemend vertrouwen in de politiek. In de agenda is veel aandacht voor digitale inclusie, de online leefwereld van jongeren en een verantwoord gebruik van artificiële intelligentie (AI). We willen als gemeente het goede voorbeeld geven op het gebied van betrouwbare en verantwoorde technologie, transparantie, privacy en veiligheid. Dit betekent dat we onze ICT basis op orde moeten hebben en de ecologische footprint van technologie afwegen tegen de voordelen die het biedt voor Amsterdammers.

 

De zes thema’s uit de Agenda Digitale Stad

De kansen en uitdagingen van nieuwe technologie gelden voor allerlei thema’s waaraan gemeente Amsterdam en partners werken. De komende drie jaar focussen we ons op de volgende zes thema’s:

 

  • Digitale weerbaarheid

Digitale Weerbaarheid_OpenResearch.jpg

In Amsterdam hebben we te maken met toenemende uitdagingen op het gebied van digitale veiligheid en bescherming van Amsterdammers tegen online criminaliteit en ongewenst gedrag. Samen met andere gemeentes, organisaties en kennisinstellingen werken we aan een veilige en leefbare stad in het Ecosysteem Digitale Veiligheid.  

 

  • Proactieve dienstverlening van sociale voorzieningen

Beeld gemaakt met AI software Midjourney door Fenna Schilling

Amsterdammers die leven onder de armoedegrens, kampen met gezondheidsproblemen of een beperkt sociaal netwerk hebben, doen vaak een beroep op (digitale) overheidsvoorzieningen. De gemeente Amsterdam wil proactieve dienstverlening mogelijk maken door inzet van data-analyse, verbeterde algoritmes en inzichten in ontwerp en interactie.  

 

  • Toegankelijke zorg

 Beeld gemaakt met AI software Midjourney door Fenna Schilling

De zorg kampt met vergrijzing, personeelstekorten en stijgende kosten. De verwachting is dat de druk op de zorg de komende decennia zal toenemen. De Coalitie Amsterdam Vitaal & Gezond werkt aan digitale oplossingen om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. ‘Digitale Voordeur’ is een van de projecten, waarbij datacoöperatie en ontwerpen van digitale oplossingen centraal staan.  

 

  • Toegankelijkheid van de fysieke stad

Beeld gemaakt met AI software Midjourney door Fenna Schilling

De toegankelijkheid van de straten in Amsterdam kunnen een uitdaging zijn voor mensen met een mobiliteitsbeperking. De gemeente Amsterdam wil een toegankelijke en inclusieve stad zijn voor alle Amsterdammers en bezoekers. Met behulp van artificiële intelligentie en verbeterde datadeling onderzoeken en ontwikkelen we tools om de stad beter bereikbaar en navigeerbaar te maken voor iedereen.  

Meer lezen over het thema Toegankelijkheid van de fysieke stad? Klik hier: Amsterdam for All

 

  • Veilige en verantwoorde connectiviteit

Beeld gemaakt met AI software Midjourney door Fenna Schilling

De komst van 5G maakt snellere verbindingen en grotere dataoverdracht mogelijk. Dit levert nieuwe mogelijkheden op bijvoorbeeld op het gebied van robotica en drones. De gemeente Amsterdam wil haar rol in de connectiviteit van de stad goed onderzoeken en organiseren. Met het Responsible Connectivity Lab bouwen we nieuwe kennis op over de technologische mogelijkheden en alternatieven voor connectiviteitssystemen, toegang tot snel internet voor alle Amsterdammers en strategische samenwerking met aanbieders. 

 

  • Welzijn van jongeren

Beeld gemaakt met AI software Midjourney door Fenna Schilling

Amsterdamse jongeren besteden gemiddeld meer dan zeven uur per dag online. Dit biedt kansen voor bijvoorbeeld verbinding met vrienden, maar het brengt ook risico’s met zich mee zoals een negatieve invloed op hun mentale gezondheid. De gemeente Amsterdam wil beter inspelen op de online leefwereld van jongeren en de negatieve impact verminderen. Samen met partners in de stad richten we ons op het begrijpen van trends, het toepassen van deze kennis bij de ontwikkeling van diensten en preventieprogramma's, en lobbyen we tegen verslavende algoritmen.  

 

Contact

Meer weten over de Agenda Digitale Stad? Neem contact met ons op via:

innovatie@amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, Directie Digitalisering en Innovatie 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Fotocredits: Beeld gemaakt met AI software Midjourney door Fenna Schilling

Media

Documenten