Collectie (20)

De Digitale Stad (DenI)

Een Digitale Stad voor én van iedereen

Digitalisering kan – als we het goed regelen – bijdragen aan de leefbaarheid van de stad. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen, zoals het ongewild delen van persoonlijke informatie en de snelheid van ontwikkelingen die niet voor iedereen bij te houden is. Om grip te blijven houden op ons bestaan in een digitale stad is een Agenda Digitale Stad opgesteld. We zetten ons in voor een vrije, inclusieve digitale stad. Dat realiseren we samen door creativiteit en talent de ruimte te geven, en door samenwerking met andere partners en steden in binnen- en buitenland.

Meer informatie

Binnen de Digitale Stad werken wij aan diverse projecten, de activiteiten in 2020 zijn:

Het respecteren en beschermen van digitale rechten

 • Vaststellen van voorwaarden voor datagebruik door platformen
 • Implementatie richtlijnen open data, source en standaarden.
 • Internationaal pleiten voor digitale rechten
 • Inkoopvoorwaarden opstellen en audit testen voor algoritmes

Het verantwoord inzetten van data en technologie door onszelf en anderen in de stad

 • Lobbyagenda voor nationale toezichthouder algoritmen
 • Bijdragen aan nationale beleidsontwikkeling voor veilige uitrol van 5G en digitale authenticatie.
 • Proeftuinen Digitale Identiteit
 • Proeftuinen 5G
 • Kennisontwikkeling met kennisinstellingen, zoals lectoraat Responsible IT (HvA), UvA en AMS

Het bestrijden van digitale ongelijkheid

 • Het ondersteunen van initiatieven zoals Tech Grounds waarbij mensen in kwetsbare wijken kansen krijgen voor een succesvolle toekomst in de tech
 • Onderzoek naar hoe algoritmes kansen ongelijkheid tegen kunnen gaan, en te zorgen dat algoritmes niet discrimineren.
 • Vergroten data wijsheid Amsterdammer met de OBA

Lees meer op amsterdam.nl/digitalestad.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: NRClive

Sorteren op: