Artikel

Wegwijzer en toekomstvisie Verbindende stad

Wegwijzer voor een duurzaam verbindend, inclusief en kansenrijk Amsterdam

Dit is een wegwijzer voor het project ‘de verbindende stad’. In dit rapport presenteert het ontwerpbureau Reframing Studio een visie op de verbindende functie van de stad in 2030 en laten we zien hoe die inzichten op een concrete manier kunnen worden gebruikt om meer verbinding tot stand te brengen.
De wegwijzer is zelfstandig te lezen. Voor meer diepgang en bronnen verwijzen we naar vier (bijgesloten) tussenrapporten.

Hoe verandert de stad als het gaat om onderlinge verbindingen tussen Amsterdammers en hoe zouden we daar als stad op kunnen reageren? Hoe kunnen we die verbindende functie vormgeven? Deze visie is ontwikkeld op basis van interviews en werksessies met Amsterdammers, diverse experts en andere partijen die een verbindende rol hebben of in de toekomst kunnen innemen.

De wegwijzer is zelfstandig te lezen. Maar voor meer diepgang en bronnen verwijzen we naar  vier tussenrapporten, allen bijgesloten:

1. Verbindende stad 2030: Driving forces

2. Verbindende stad 2030: Toekomstvisie

3. Verbindende stad 2030: Ideeën

4. Verbindende stad 2030: Pilots

 

Reframing Studio

Voor dit project is de Reframing methode als leidraad gebruikt. Deze methode is ontwikkeld aan de TU Delft door oprichter en partner van Reframing Studio prof. ir. Matthijs van Dijk en prof. dr. Paul Hekkert. De kern van het ‘reframen’ is dat een organisatie zich positioneert in de toekomstige wereld. Onder invloed van technologische, economische en demografi sche ontwikkelingen is de wereld verregaand aan het veranderen. En tegelijkertijd blijven veel dingen gelijk, denk bijvoorbeeld aan de psychologie van mensen of de sociologie van groepsvorming. Zie reframingstudio.com voor meer info en contactgegevens van de projectleider vanuit Reframing Studio (Roald Hoope).

 

Opdrachtgever/contact

Dit project is gedaan in opdracht van het CTO Innovatieteam. Charissa Sloote is aanspreekpunt en projectleider. Voor vragen mail c.sloote@amsterdam.nl.

 

 

 

 

 

Media

Documenten