Artikel

Werken naar vermogen

Charterdocument

In dit Charterdocument staat centraal hoe we instroom, behoud van werk en doorstroom van mensen met een beperking kunnen bevorderen en uitstroom kunnen terugdringen. Dit Charterdocument is
mede tot stand gekomen in samenwerking met ondertekenaars van het Charter Diversiteit. In de
tekst zijn inspirerende voorbeelden van hun inzet en praktijk opgenomen.

SER Diversiteit in Bedrijf

Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
T: 070 – 3 499 554
E: DIB@ser.nl
www.diversiteitinbedrijf.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: Diversiteit - Pixabay

Media

Documenten