Artikel

Voorbij de hype

Waardevolle technologie in Amsterdam

Als onderdeel van de digitale agenda is de verkenning 'Voorbij de hype, waardevolle technologie in Amsterdam' gepubliceerd. Het is een start om een continue dialoog over toepassing van technologie in de stad te voeren.

De opzet is nadrukkelijk om met Amsterdammers en experts nadere invulling te geven op de vraag: Hoe om te gaan met en hoe in te zetten op technologische ontwikkelingen voor de stad Amsterdam. Zo komen we tot een eigen visie op- en gebruik van technologie.

Vervolg proces

In 2019 staat elke twee maanden een specifieke technologie centraal. Samen met partners in de stad wordt een reeks bijeenkomsten vormgegeven met als resultaat input om per onderwerp/technologie te komen tot een roadmap: hoe om te gaan met en hoe in te zetten op die technologie?
 
In april start een reeks dialogen over het thema Kunstmatige Intelligentie. De volgende vragen staan daarin centraal:

  • Hoe kunnen en willen we omgaan met kunstmatige intelligentie, zoals gezichtsherkenning in de openbare ruimte of bij werving en selectie?
  • Welke mogelijkheden biedt Kunstmatige Intelligentie voor de opgaven die Amsterdam heeft, van de openbare ruimte tot sociale opgaven zoals armoede?
  • Waarop baseren we afwegingen om deze technologie wel of niet te gebruiken?

Media

Documenten