Artikel

Democratie in uitvoering - een essay

Essay van Anouk de Koning

Democratisering reikt verder dan het politieke proces. We moeten ook kijken naar alledaagse contacten van mensen met verschillende instanties. Juist daar liggen allerlei vragen over de verhouding tussen overheid en burger. In dit essay wordt beargumenteerd dat democratisering niet alleen een zaak is van invloed op politieke keuzes, maar juist ook van de uitvoering, en dat we ook bij goedwillend beleid kritische vragen moeten blijven stellen. Dit wordt gedaan aan de hand van drie termen die op dit moment een centrale rol spelen in de organisatie van die uitvoering. Anouk de Koning laat zien wat voor vragen “eigen kracht”, “de wijk” en “één regisseur” oproepen ten aanzien van de relatie tussen overheid en burger. Juist nu moeten we, in het kader van het streven naar een meer nabije, toegankelijke en menselijke overheid, vragen blijven stellen over de machtspositie en positionering van de overheid, juist bij haar werk in uitvoering.

Het Urban Citizen Fellowship is tot stand gekomen in een samenwerking tussen gemeente Amsterdam en het NIAS. Meer informatie over het Urban Citizen Fellowship vind je via de link onder het document.

Auteur:
Anouk de Koning (NIAS Urban Citizen Fellow)

Contact:
a.de.koning@fsw.leidenuniv.nl

Meer info over het Urban Citizen Fellowship:
nias.knaw.nl  

 • Op 1 april vertelde Anouk de Koning meer over haar essay in het online event Hear me out!. Tijdens dit programma werd een drieluik van democratisering van burgerschap in Amsterdam uitgelicht. Op sociaal niveau door Anouk de Koning, op politiek vlak door Nanke Verloo en over burgerschap van ongedocumenteerde stedelingen door Markha Valenta. Ook schoven wethouder Rutger Groot Wassink en Caroline Nevejan, Chief Science Officer gemeente Amsterdam (digitaal) aan bij dit gesprek.

  Kijk dit event hier terug.


 • Lees hier het interview met Anouk de Koning (website NIAS-KNAW). Hier verteld zij over haar onderzoek en over haar samenwerkingen binnen de gemeente Amsterdam.
  ----------------------------------------------------------------------------------
 • Meer lezen over de relatie tussen burgers en gemeenten en het effect van de decentralisering van de verzorgingsstaat? Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek deden daar de afgelopen vier jaar uitvoerig onderzoek naar. Ze doen er in het boek 'De Verhuizing van de Verzorgingsstaat' onver­bloemd verslag van. Ze analyseerden beleid, observeerden 127 ‘keukentafelgesprekken’ en interviewden tientallen professionals en cliënten in zes gemeenten.

  Auteurs: Femianne Bredewold, Jan Willem Duyvendak, Thomas Kampen, Evelien Tonkens, Loes Verplanke

  Meer info:socialevraagstukken.nl

 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Pixabay

Icon afbeelding: amsterdam.nl - loket2

Media

Documenten