Collectie (16)

Verhouding Overheid/Burger

Wat is de rol van de overheid in de samenleving? In de afgelopen decennia zijn zowel de samenleving als de rol van de overheid daarin sterk veranderd. Van een overheid die de overhand nam in het creëren van publieke waarde door de uitbouw een verzorgingsstaat en opzet van een systeem van sociale zekerheid. Naar een een verschuiving van overheidstaken naar de markt, denk aan het new public management. In de afgelopen jaren zet de overheid echter steeds meer in op een doe-democratie, waarbij burgers en maatschappelijke verbanden worden aangesproken om overheidstaken over te nemen. En de overheid 'slechts' één van de partijen is in een netwerk.

In deze collectie zijn verschillende onderzoeken verzameld die iets vertellen over de (nieuwe) verhouding tussen de overheid/gemeente en burgers. Hoe is deze verhouding te duiden? Belangrijke concepten daarbij zijn vertrouwen, ambtelijk vakmanschap en overheidsparticipatie.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Balans | Elena Mozhvilo via Unsplash

Icon afbeelding: Balans | Elena Mozhvilo via Unsplash

Sorteren op: