Collectie (12)

AmsterDOEN

Amsterdam wil een veerkrachtige en duurzame stad zijn met een sterke lokale buurteconomie. Burgercollectieven, commons, ofwel: AmsterDOENers zijn daarin een belangrijke partner. In de verkenning AmsterDOEN veel voorbeelden van Amsterdammers die samen de buurt maken. Mensen die 'iets' organiseren als een feest of schoonmaakactie, weer anderen die langduriger buurtinitiatieven, burgerinitiatieven en collectieve acties opzetten. Zoals energiecoöperaties, voedseltuinen, kasmoni's, stadsdorpen en initiatieven rond deelmobiliteit bijvoorbeeld. Samen vormen zij een maatschappelijke beweging die groeit, internationaal, in Nederland en ook in Amsterdam.

In het Actieprogramma en in deze AmsterDOEN collectie verkennen we hoe we publiek-collectieve samenwerkingen kunnen ondersteunen en versterken. Dat doen we langs drie actielijnen:

(1) helpende juridische en financiële instrumenten;
(2) versterken van het ecosysteem; en
(3) het narratief: elkaar de goede voorbeelden laten zien en deze verder brengen.

Meer informatie


Afbeelding credits

Icon afbeelding: commons_hda.PNG

Sorteren op: