Collectie (3)

Voorstel verbeteringen bestuurlijk stelsel

Uit een groot evaluatieonderzoek blijkt dat het lokale bestuur sterker en beter kan, met meer toegang en zeggenschap voor de burgers. Daarom is er nu dit voorstel 'Voorgenomen hoofdlijnen bestuurlijk stelsel 2022'. Alle Amsterdammers wordt gevraagd om mee te denken en te reageren. Het lokale bestuur raakt ons immers allemaal. Meedenken kan tot 20 mei.

Hieronder kun je de 'Voorgenomen hoofdlijnen bestuurlijk stelsel 2022' direct inzien. Ook vind je het rapport Evaluatie bestuurlijk stelsel Amsterdam en het aanvullende essay 'Inspiratiebronnen en kwaliteitseisen voor toekomstbestendig stadsbestuur'.

* Het bestuurlijk stelsel is de manier waarop de stad wordt bestuurd door de gemeenteraad, het college van B en W en de dagelijks besturen van de stadsdelen. Zij worden daarbij geadviseerd door de stadsdeelcommissies.

Meer informatie

De evaluatie is 27 januari 2021 behandeld in Commissie Kunst Diversiteit en Democratisering. Ook heeft de commissie kennisgenomen van het essay 'Inspiratiebronnen en kwaliteitseisen voor toekomstbestendig stadsbestuur': amsterdam.raadsinformatie.nl

Reageren op het nieuwe voorstel kan op één van de volgende manieren:

  • Stuur je reactie naar bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl
  • Een schriftelijke reactie kan naar:
    Gemeente Amsterdam, t.a.v. projectgroep Bestuurlijk stelsel
    Postbus 202
    1000 AE Amsterdam
  • Vul het papieren formulier in dat klaar ligt bij de stadsloketten.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Kleuren uit: Evaluatie Bestuurlijk stelsel

Icon afbeelding: Gemeente Amsterdam

Sorteren op: