Collectie (5)

Open overheid

Beleid, onderzoek en gereedschappen rondom open overheidsinformatie in de regio en Nederland.

Een open en transparante overheid is essentieel voor de democratie, maar kent voor overheden nog steeds veel praktische uitdagingen. Deze collectie gaat daarom over de openbaarheid van overheidsinformatie. Je vind er onder meer beleid en plannen in Amsterdam naar aanleiding van de Wet open overheid (woo), maar ook kritische onderzoeken over de stand van zaken van openbaarheid, zowel bij de rijksoverheid als in de regio. In de collectie met webinars helpen gemeente-ambtenaren in Nederland elkaar om te komen tot een goede informatiehuishouding en -infrastructuur.

Meer informatie

https://openstate.eu/nl/projecten-tools-data/besluiten/open-lobby/
https://openspending.nl/

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Beeld: Geralt Altman via Pixabay

Sorteren op: