Collectie (4)

De toekomst ligt ter visie

Het is zover: de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is klaar. Het college van burgemeester & wethouders heeft ingestemd met vrijgave van deze visie en de bijbehorende omgevingseffectrapportage. Tot en met 3 maart 2021 had iedereen die dat wilde de kans om hierover zijn/haar mening te geven via de website Amsterdam 2050.

Klik op 'meer informatie' voor een uitleg over de verschillende onderdelen in deze collectie en de link naar Amsterdam 2050.

Meer informatie

 • Een menselijke metropool: ontwerp-Omgevingsvisie
  In deze collectie vind je zowel de gehele pdf van de ontwerp-Omgevingsvisie als de verschillende delen binnen dit document.

  Verschillende quotes uit de opgehaalde verhalen in 'Wat hebben wij nodig?' zijn opgenomen in de visie in wording. 

 • Omgevingseffectrapportage:

  In deze collectie vind je de Omgevingseffectrapportage (OER ) welke is opgesteld in de context van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Zowel de gehele PDF als de verschillende hoofdstukken van deze rapportage kunnen hier bekeken en gedownload worden. 

  Uit het rapport: In Nederland is het verplicht voor ontwikkelingen met een mogelijk grote impact op de ‘fysieke leefomgeving’ een milieueffectrapportage (MER) op te stellen. Dit geldt ook voor de Omgevingsvisie Amsterdam. De Omgevingsvisie van Amsterdam kijkt in brede zin naar de fysieke leefomgeving. Daarom is gekozen voor een naam die recht doet aan de brede scope: een OmgevingsEffectRapportage (OER).

 • Artikel in Het Parool
  Een gesprek met wethouder van Doorninck over de Omgevingsvisie.

 • Omgevingsvisie collectie:
  Dit is de collectie van projectteam Omgevingsvisie op openresearch. Hierin vind je verschillende publicaties die de context schetsen van de Omgevingsvisie in wording.

  Meer informatie: Amsterdam2050.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: Uit: Omgevingsvisie

Icon afbeelding: Uit: Een menselijke metropool (Omgevingsvisie)

Sorteren op: