Collectie (9)

2020: Amsterdammers aan het woord over de toekomst van de stad

Hoe laat je Amsterdammers meepraten over de toekomst van hun stad als het organiseren van bijeenkomsten onmogelijk is? In een experimenteel project ging het Chief Science Office vorig jaar lente in samenwerking met projectteam Omgevingsvisie aan de slag met deze vraag. De verhalen die uiteindelijk zijn opgehaald worden gepresenteerd en geanalyseerd in de publicatie ‘Wat hebben wij nodig?’ en geven mede vorm aan de omgevingsvisie in wording.

Klik op 'meer informatie' voor een beschrijving van de verschillende componenten in deze collectie.

Meer informatie

In deze collectie vind je: 

  • Wat hebben wij nodig?

In deze mooi vormgegeven publicatie wordt naast een presentatie van de opgehaalde verhalen het experimentele proces van het project beschreven. Hoe bereik je genoeg mensen wanneer iedereen thuis moet blijven? En hoe zorg je ervoor dat er genoeg verschillende soorten verhalen worden verzameld? De rol van de zogenaamde 'verhalenvangers' bleek hierin cruciaal. Een ander belangrijk onderdeel van ‘Wat hebben wij nodig?’ is de analyse van de opgehaalde verhalen door projectteam Omgevingsvisie. Hierin worden de verschillende behoeften van bewoners geïdentificeerd en wordt uiteengezet in hoeverre en op welke manier deze behoeften al opgenomen zijn in de omgevingsvisie in wording. 

  • Alle opgehaalde verhalen (per stadsdeel)

Naast de publicatie 'Wat hebben wij nodig?' kun je in deze collectie ook alle losse verhalen per stadsdeel bekijken. 

Dit project vond plaats in de context van de 17e Architectuur Biënnale in Venetië. De Chief Science Officer van gemeente Amsterdam, Caroline Nevejan, is door Het Nieuwe Instituut gevraagd het aanvullende onderzoeksprogramma van de Nederlandse bijdrage aan de Biënnale te orkestreren. Het project en de publicatie ‘Wat hebben wij nodig? maken onderdeel uit van de verschillende componenten binnen dit onderzoeksprogramma,  genaamd: ‘Values for Survival’. Op 12 januari heeft het College van B&W kennisgenomen van de publicatie, die als bijlage mee ging met de ontwerp-Omgevingsvisie.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Kleuren WHWN - Hugo Herrera Tobon

Icon afbeelding: Wat hebben wij nodig?

Sorteren op: