Artikel

Proces clusterbrede aanpak diversiteit en inclusie april 2023

Wat zijn de rode draden op het vlak van diversiteit en inclusie binnen het cluster DII?

Behandelend ambtenaar: Aartie Mahesh

Afbeelding credits

Header afbeelding: Banner gemaakt door Mustafa Alabaldrasool

Icon afbeelding: Foto: Gas. Fotograaf: Edwin van Eis

Media

Documenten